دهه فجر

خاورمیانه
نقشه آمریکا در خاورمیانه شکست خورد 12:36 - 1399/11/14

چکیده:نقشه آمریکا در خاورمیانه شکست خورد

افول امریکا
آمریکا رو به افول است 12:21 - 1399/11/14

چکیده:آمریکا رو به افول است

فضای مجازی
فضای مجازی می تواند ابزاری باشد برای زدن توی دهان دشمن 12:08 - 1399/11/14

چکیده:فضای مجازی می تواند ابزاری باشد برای زدن توی دهان دشمن

استعمار ذهن ها توسط رسانه
استعمار ذهن ها توسط رسانه 11:57 - 1399/11/14

چکیده:استعمار ذهن ها توسط رسانه

دکتر حسن عباسی
نفوذناپذیر باشید 11:50 - 1399/11/14

چکیده:نفوذناپذیر باشید

دستاوردهای انقلاب
مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامی 11:42 - 1399/11/14

چکیده:مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامی

مدیریت انقلابی
مدیریت انقلابی 11:36 - 1399/11/14

چکیده:مدیریت انقلابی

امیدوار به آینده ایم
ما به آینده امیدواریم 11:31 - 1399/11/14

چکیده:ما به آینده امیدواریم

دکتر حسن عباسی
کارنامه اسلام 11:20 - 1399/11/14

چکیده:کارنامه اسلام

دکتر حسن عباسی
راندمان چهل ساله جمهوری اسلامی 11:10 - 1399/11/14

چکیده:راندمان چهل ساله جمهوری اسلامی

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.