دهه فجر

رهبری
نقطه‌های خیالی 13:20 - 1399/11/13

چکیده:نقطه‌های خیالی

رهبری
مرگ و زندگی 13:17 - 1399/11/13

چکیده:مرگ و زندگی

وظایف انقلاب اسلامی
وظایف انقلاب اسلامی 13:12 - 1399/11/13

چکیده:وظایف انقلاب اسلامی

مبانی دشمنی در انقلاب اسلامی
مبانی دشمنی در انقلاب اسلامی 13:02 - 1399/11/13

چکیده:مبانی دشمنی در انقلاب اسلامی

جنگ روانی
جنگ روانی 12:22 - 1399/11/13

چکیده:جنگ روانی

آفت‌های انقلاب
آفت‌های انقلاب 12:17 - 1399/11/13

چکیده:آفت‌های انقلاب

شهید ابوالفضل ضرغام
شاهرخ ضرغام ، حر انقلاب 12:10 - 1399/11/13

چکیده: شاهرخ ضرغام ، حر انقلاب

رهبری
این انقلاب به دست امام زمان میرسد 11:53 - 1399/11/13

چکیده:این انقلاب به دست امام زمان میرسد

خطر انقلاب برای جهان غرب
خطر انقلاب برای جهان غرب 11:47 - 1399/11/13

چکیده:خطر انقلاب برای جهان غرب

استاد رائفی‌پور
ترمزهای انقلاب 11:40 - 1399/11/13

چکیده:ترمزهای انقلاب

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.