دانش آموزی

رژیمی برای افکار و باورهای خانواده

متن کوتاه تربیت فرزند
15:20 - 1401/04/12

افکار و باورهای

اهمال‌کاری در تربیت فرزند

متن کوتاه تربیت فرزند
15:05 - 1401/04/12

اکثر پدر و مادرها بر این باورند که بهترینند؛ شیوه تربیتی‌شان مشکلی ندارد و اگر مشکلی در تربیت فرز

تلنگر | رمز انسان‌های بزرگ

خودشناسی
16:53 - 1401/04/06

زندگی هر انسانی، پر از اتفاق‌های کوچک و بزرگ است. چه‌ بسا همین اتفاق‌های کوچک، بستر و زمینه استفاده از اتفاق‌های بزرگ را آماده می‌کند. 

فرزندان چگونه ترسو می‌شوند؟

مهارت تربیت فرزند
16:56 - 1401/04/02

فراهم کردن شرایطی که فرزند بتواند دوست و هم‌بازی داشته باشد، از کارهایی است که والدین برای درمان ترس فرزند خود باید انجام دهند.

تنش در خانه، از دلایل ناتوانی کودکان

15:48 - 1401/04/01

وجود تنش‌های خانوادگی، تاثیرات منفی بر کودکان می‌گذارد.

نشانه والدین موفق

مهارت تربیت فرزند
05:53 - 1401/03/24

برخی خلق و خوی‌های والدین باعث سخت‌تر و پیچیده‌تر شدن امر تربیت می‌شود.

شرط اثرگذاری والدین

مهارت تربیت فرزند
05:43 - 1401/03/24

بسیاری از والدین دغدغه‌ی اثرگذاری روی فرزندان خود را دارند. متن زیر راهنمایی است برای تاثیر بهتر بر فرزندان.

عرصه تربیت میدان تسویه حساب نیست!

تربیت فرزندان
05:09 - 1401/03/24

بعضی از والدین به دلیل نداشتن مهارت‌های زندگی، مشکلات موجود در روابط خود را به عرصه تربیت فرزندان می‌کشانند و با عصبانیت‌ها و برخوردهای تندی که با فرزند دارند، می‌خواهند با همسر خود تسویه حساب کنند. غافل از اینکه این نوع رفتارها آسیب‌های جدّی برای فرزندان به همراه دارد.

ترس پنهان

10:56 - 1401/03/22

یکی از مهم‌ترین آثار ترس در فرزندان، پایین آمدن اعتماد به نفس آن‌هاست.

انتظارات غیرواقعی والدین

مهارت تربیت فرزند
10:55 - 1401/03/22

انتظارات بیش از حد از فرزندان با پاسخ منفی از سوی آنها مواجه خواهد شد.

یک برداشت اشتباه در تربیت

مهارت تربیت فرزند
10:51 - 1401/03/22

مقایسه دوران کودکی خود با دوران کودکی فرزندانمان باید ایجاد انگیزه برای آنان کند نه ایجاد تردید!!

والدین منعطف

والدین منعطف
10:49 - 1401/03/22

مسیر تربیت پر است از پیچ و خم‌هایی که عبور از آن‌ها نیاز به والدین منعطف دارد.

صفحه‌ها