افزودن دیدگاه

تصویر چراخیانت کرد؟
نویسنده چراخیانت کرد؟ در

خواهرمن گول این حرفاکه بیشترباهم اشنابشیم وبعدخانواده هارادرجریان بذاریم نخور.منم دقیقامثل شمابودم منم همکارم بودکه بهم پیشنهاداشنایی بیشتربه قصدازدواج دادواین اشناشدن فقط باعث شدمن به خاطراعتمادی که بهش داشتم والبته به قول شماوجهه کاریش بهش وابسته بشم تاازاین طریق اون بتونه نقشه شاعملی کنه وازم سوء استفاده کنه بعدازیه مدتی هم به بهانه مخالفت خانوادش ولم کردو رفت بایکی دیگه که بعدش فهمیدم اصلامشکل خانوادش نبودن واون ازقبل بااون خانم رابطه داشته ومن تواین مدت حکم یه سرگرمی ویه بازیچه رابراش داشتم.الآن دوساله که یه چشمم اشکه ویکیش خون شبی نیست که بدون گریه خوابم ببره فکرحماقت خودم داره دیوونم میکنه فکراینکه چرابهم خیانت کردراحتم نمیذاره ومثل خوره افتاده به جونم وروزبروزداره نابودم میکنه شدم یه مرده متحرک بی انگیزه وبی هدف فقط روزاراشب میکنم وشباراصبح ،یه لحظه ارامش ندارم هرکارمیکنم نمیتونم فراموشش کنم..آخه من اولین وصدالبته اخرین باری بودکه به یه پسر(اونم فقط وفقط بخاطراینکه همکارم بودومنم مثل شمافکرنمیکردم بتونه وبخوادبهم خیانت کنه وامکتن نداره بهم دروغ بگه) اعتمادکردم.اخرشم وقتی که من قضیه رافهمیدم درکمال وقاحت بهم گفت اگه ازدیدن من ناراحت میشی ودیدن من اذیتت میکنه دیگه نیاسرکاروگریه وزاری هاوناراحتی من اصلابراش اهمیتی نداشت چون سرش جای دیگه گرم بود.ایناراگفتم که اشتباه مناتکرارنکنی که بدونی اگه یه پسرواقعابه دختری علاقه داشته باشه ازطریق خانواده هاواردمیشه اگه هم قصداول آشنایی خودشون دوتاباشه چه اشکالی داره که بااطلاع خانواده هاوبانظارت اونهاباشه. چون اشنایی (البته نمیگم همه آشناییهابه جایی که رابطه ماکشید،کشیده میشه،فرضامیذارم به آشنایی درحدهمون صحبت کردن که البته اونم اراده آهنین ازطرف دخترمیخوادکه اجازه نده فراترازاون بره)قاعدتا وابستگی میاره و این وابستگی تودخترابدلیل اینکه احساساتی تروعاطفی ترن بیشتره. واگر درهرصورت ازدواج صورت نگیره فراموش کردنش برای دختربه مراتب سخت تره.وحتی اگررابطه ای هم باشه اونی که این وسط به ضررش تموم میشه وضربه میخوره دختره نه پسر حتی اگه باهم توی یه محیط کاری باشن . این چیزاراگفتم براساس تجربه ای که خودم داشتم وضربه ای که خوردم برای کسایی که توموقعیتی مثل موقعیت من قرارمیگیرن.که یه اعتمادبیجا،یه اشتباه،عاقبتش میشه زندگی که من بادست خودم براخودم درست کردم (فقط باخیال اینکه یه همکارنمیتونه به همکارش خیانت کنه!!!) .یه دنیاحسرت وپشمونی ،یه عمرعذاب وجدان وناآرومی واشک وزاری، که البته هیچ فایده ای هم نداره برام،تنهاامیدودلخوشی که میتونم داشته باشم امیدم به خداست .امیدبه اینکه جای حق نشسته ویه روزی جواب اشک وناله های من وخیانت اونامیده..باچشم بازوبامشورت خانواده هاتون تصمیم بگیریدوبه عاقبت کارتون فکرکنیدوبه هرکسی اعتمادنکنیدتاکسی بهتون ابرازعلاقه کردباچندتاحرف عاشقانه ارادتون سست نشه ..درپناه حق خوشبخت باشید.التماس دعا.واگه میتونیدمناهمراهنمایی کنید.ممنون میشم

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.