اربعین حسینی ارسال رصد

دین‌شناسی

ضرورت وحدت جوامع اسلامی در زمان کنونی 16:34 - 1399/08/10

در زمان کنونی، بیش از هر زمان دیگر جوامع اسلامی به وحدت و یک‌پارچگی نیاز دارد.

اسلام آمده است تا بشریت را به قله انسانیت برساند! 11:22 - 1399/07/02

اسلام هم فکر بشر را تنظیم می‌کند و تعالی می‌بخشد و هم اخلاق او را و هم اعمال و رفتار او را سامان می‌دهد.

اصول دین برهانی و قابل استدلال هستند! 15:19 - 1399/06/23

در کتب کلامی از زمان خواجه نصیرالدین طوسی تا زمان حال، تمام علما بر اصول مذهب استدلال و برهان ارائه کرده‌اند.

قربانی کردن نفس در پیشگاه خدای متعال در عید قربان 10:03 - 1399/05/11

قربانی کردن در اسلام فلسفه‌های مختلف دارد که از آن جمله می‌توان به تزکیه نفس و کمک به فقرای جامعه اشاره داشت.

رفتار پیامبر و ائمه اطهار(ع) بیان‌گر حقانیت اسلام 16:47 - 1399/05/03

اصول کلی ادیان - توحید، معاد و نبوت- مورد تایید و تاکید عقل و دانش است.

بررسی جایگاه رأفت اسلامی در برخورد با سه جوان شرور 17:10 - 1399/04/30

اگر سخنی از رأفت اسلامی در مورد برخی از مجرمین وجود دارد، در جایی است که جرم به صورت فردی بوده و آسیب جدی به جامعه وارد نکرد باشد، نه جایی که مجرم در اغتشاشات شرکت کرده و یک شهر را به آشوب کشانده است و با صلاح سرد افراد جامعه را تهدید کرده و آرامش را از ایشان گرفته است، ترحم در اینجا عین ظلم به تک تک افراد جامعه است.

بین روابط نامشروع و عقدموقت، از زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد! 15:33 - 1399/04/24

خداوند متعال فرموده عقد موقت حلال است و زنا حرام؛ و ما نیز باید قبول کنیم.

اسلام و تاکید بر تفکر و اندیشه! 17:18 - 1399/04/14

اسلام و پیامبر آن بر عقل و تفکر و کسب دانش، تاکید فراوان دارند.

تغییر جامعه در گرو تلاش و اراده مردم است! 07:38 - 1399/04/10

-تغییر جامعه و به وجود آمدن عدالت اجتماعی در گروه تلاش و زحمت مردم است.

جنسیت تاثیری در ثواب ندارد! 18:51 - 1399/04/09

بین زن و مرد در بهره از ثواب و اجر اخروی هیچ تفاوتی نزد خدا وجود ندارد بلکه هر دو جنس، نزد خدا بطور یکسان ثواب می‌برند. 

مهم‌ترین وظیفه انبیای الهی تبلیغ دین خدا بوده است 12:46 - 1399/04/02

تبلیغ دین خدا همان کار انبیای الهی است.

روحانیت شیعه و تاثیر آن در جامعه 11:57 - 1399/03/31

اخلاق و انسانیت تنها در مدار دین و اعتقاد به خداوند متعال معنا دارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.