ختم دوازدهم قرآن کریم

http://welayatnet.com/node/65920

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

االهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

باتشکر از دوستان عزیز ٬ اعلام پایان ختم میشود.

تصویر گلدسته

1- بستگان گلدسته--------------------خوانده شد
2-گلدسته---------------------------- خوانده شد
3- سما27-----------------------------خوانده شد
4- سما27----------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان--------------------------خوانده شد
10-سما۲۷------------------------خوانده شد.
11-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
12-ترنم -------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
14-ماهارا--------------------------خوانده شد.
15-ماهارا--------------------------خوانده شد.
16-شیرین بیان--------------------خوانده شد.
17-شیرین بیان--------------------خوانده شد
18-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
20- ترنم -------------------------- خوانده شد
21-سما 27------------------------خوانده شد
22-سما 27------------------------خوانده شد
23- ترنم --------------------------خوانده شد
24-zm@45----------------------خوانده شد
25- ترنم --------------------------خوانده شد
26-یاد-----------------------------خوانده شد
27-آقا سعید---------------------- خوانده شد
28-آقا سعید ---------------------خوانده شد
29-zm@45---------------------خوانده شد
30- دوست گلدسته------------خوانده شد

التماس دعا از همگی دوستان

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

1- بستگان گلدسته--------------------خوانده شد
2-گلدسته---------------------------- خوانده شد
3- سما27-----------------------------خوانده شد
4- سما27----------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان--------------------------خوانده شد
10-سما۲۷------------------------خوانده شد.
11-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
12-ترنم -------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
14-ماهارا--------------------------خوانده شد.
15-ماهارا--------------------------خوانده شد.
16-شیرین بیان--------------------خوانده شد.
17-شیرین بیان--------------------خوانده شد
18-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
20- ترنم -------------------------- خوانده شد
21-سما 27------------------------خوانده شد
22-سما 27------------------------خوانده شد
23- ترنم --------------------------خوانده شد
24-zm@45----------------------خوانده شد
25- ترنم --------------------------خوانده شد
26-یاد-----------------------------خوانده شد
27-آقا سعید---------------------- خوانده شد
28-آقا سعید ---------------------خوانده شد
29-zm@45---------------------خوانده شد
30- دوست گلدسته

التماس دعا از همگی دوستان

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

1- بستگان گلدسته--------------------خوانده شد
2-گلدسته---------------------------- خوانده شد
3- سما27-----------------------------خوانده شد
4- سما27----------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان--------------------------خوانده شد
10-سما۲۷------------------------خوانده شد.
11-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
12-ترنم -------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
14-ماهارا--------------------------خوانده شد.
15-ماهارا--------------------------خوانده شد.
16-شیرین بیان--------------------خوانده شد.
17-شیرین بیان--------------------خوانده شد
18-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
20- ترنم -------------------------- خوانده شد
21-سما 27------------------------خوانده شد
22-سما 27------------------------خوانده شد
23- ترنم --------------------------خوانده شد
24-zm@45----------------------خوانده شد
25- ترنم --------------------------خوانده شد
26-یاد-----------------------------خوانده شد
27-آقا سعید---------------------- خوانده شد
28-آقا سعید
29-zm@45---------------------خوانده شد
30- دوست گلدسته التماس دعا از همگی دوستان

تصویر ya mojir
نویسنده ya mojir در

- بستگان گلدسته--------------------خوانده شد
2-گلدسته---------------------------- خوانده شد
3- سما27-----------------------------خوانده شد
4- سما27----------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان--------------------------خوانده شد
10-سما۲۷------------------------خوانده شد.
11-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
12-ترنم -------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.14-ماهارا--------------------------خوانده شد.
15-ماهارا--------------------------خوانده شد.
16-شیرین بیان--------------------خوانده شد.
17-شیرین بیان--------------------خوانده شد
18-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
20- ترنم -------------------------- خوانده شد
21-سما 27------------------------خوانده شد
22-سما 27------------------------خوانده شد
23- ترنم --------------------------خوانده شد
24-zm@45،-------------------یا مجیر ...خوانده شد
25- ترنم --------------------------خوانده شد
26-یاد-----------------------------خوانده شد:)
27-آقا سعید---------------------- خوانده شد
28-آقا سعید

تصویر ya mojir
نویسنده ya mojir در

1- بستگان گلدسته--------------------خوانده شد
2-گلدسته---------------------------- خوانده شد
3- سما27-----------------------------خوانده شد
4- سما27----------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان--------------------------خوانده شد
10-سما۲۷------------------------خوانده شد.
11-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
12-ترنم -------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
14-ماهارا--------------------------خوانده شد.
15-ماهارا--------------------------خوانده شد.
16-شیرین بیان--------------------خوانده شد.
17-شیرین بیان--------------------خوانده شد
18-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
20- ترنم -------------------------- خوانده شد
21-سما 27------------------------خوانده شد
22-سما 27------------------------خوانده شد
23- ترنم --------------------------خوانده شد
24-zm@45
25- ترنم --------------------------خوانده شد
26-یاد-----------------------------خوانده شد:)
27-آقا سعید---------------------- خوانده شد
28-آقا سعید
29-zm@45---------------------خوانده شد
30- دوست گلدسته

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

الحمدلله رب العالمین
باکمک دوستان و گلدسته عزیز این ختم کامل شد .
دوستان به مناسبت ماه رمضان دو ختم قرآن گذاشته شده.
اولی به این صورت است که هرکس به تنهایی یک ختم رادر ماه کامل میکند

و دومی مشابه همین ختم است که در دست تایید مدیریت انجمن میباشد.
التماس دعا گلدسنه جان انشاءالله هر آنچه از خدا میخوای خدا زود بهت بده .

تصویر yad
نویسنده yad در

1- بستگان گلدسته--------------------خوانده شد
2-گلدسته---------------------------- خوانده شد
3- سما27-----------------------------خوانده شد
4- سما27----------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان--------------------------خوانده شد
10-سما۲۷------------------------خوانده شد.
11-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
12-ترنم -------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
14-ماهارا--------------------------خوانده شد.
15-ماهارا--------------------------خوانده شد.16-شیرین بیان--------------------خوانده شد.
17-شیرین بیان--------------------خوانده شد
18-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
20- ترنم -------------------------- خوانده شد
21-سما 27------------------------خوانده شد
22-سما 27------------------------خوانده شد
23- ترنم --------------------------خوانده شد
24-zm@45
25- ترنم --------------------------خوانده شد
26-یاد-----------------------------خوانده شد:)
27-آقا سعید---------------------- خوانده شد
28-آقا سعید
29-zm@45---------------------خوانده شد
30- دوست گلدسته

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

1- بستگان گلدسته--------------------خوانده شد
2-گلدسته---------------------------- خوانده شد
3- سما27-----------------------------خوانده شد
4- سما27----------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان--------------------------خوانده شد
10-سما۲۷------------------------خوانده شد.
11-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
12-ترنم -------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
14-ماهارا--------------------------خوانده شد.
15-ماهارا--------------------------خوانده شد.
16-شیرین بیان--------------------خوانده شد.
17-شیرین بیان--------------------خوانده شد
18-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
20- ترنم -------------------------- خوانده شد
21-سما 27------------------------خوانده شد
22-سما 27------------------------خوانده شد
23- ترنم --------------------------خوانده شد
24-zm@45
25- ترنم --------------------------خوانده شد
26-یاد
27-آقا سعید---------------------- خوانده شد
28-آقا سعید
29-zm@45---------------------خوانده شد
30- دوست گلدسته

التماس دعا از همگی دوستان

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

1- بستگان گلدسته--------------------خوانده شد
2-گلدسته---------------------------- خوانده شد
3- سما27-----------------------------خوانده شد
4- سما27----------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان--------------------------خوانده شد
10-سما۲۷------------------------خوانده شد.
11-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
12-ترنم -------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
14-ماهارا--------------------------خوانده شد.
15-ماهارا--------------------------خوانده شد.
16-شیرین بیان--------------------خوانده شد.
17-شیرین بیان--------------------خوانده شد
18-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
20- ترنم -------------------------- خوانده شد
21-سما 27------------------------خوانده شد
22-سما 27------------------------خوانده شد
23- ترنم --------------------------خوانده شد
24-
25- ترنم --------------------------خوانده شد
26-یاد
27-آقا سعید---------------------- خوانده شد
28-آقا سعید
29-zm@45---------------------خوانده شد
30- دوست گلدسته التماس دعا از همگی دوستان

تصویر سما27
نویسنده سما27 در

سلام
جزء های 21و 22 خوانده شد
التماس دعا

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

سلام به همه دوستان عزیزم
گلدسته جان فک کنم یکی دو جزء بیشتر نمونده، موافق باشین امشب با هم قبل از سحر بخونیم تا تموم بشه.فقط لطفا خبر بدین که کدوم جزء رو شما میخونین.
لحظه هاتون سرشار از بوی خدا...
حلول ماه رمضان رو خدمت همگی شما تبریک میگم..
لطفا منم از دعای خیرتون بی نصیب نزارین.ممنونتون هستم.
 

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

عزیزم جزء 24 من میخونم

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

سلام دوست خوبم فقط یک جزءباقی مونده اگه میتونید بخونیدبسم الله.
خدااانشاءالله قبول کنه از همه دوستان و حاجت روابشید انشاءالله.
اگرم یک جزء براتون مقدور نیست تا هرجامیتونید بخونید تا مابقی رو دوستان دیگه یا خودم اگه مقدور بود بخونیم

تصویر گلدسته

سلام و عرض تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
دوستان عزیزم اگه این ختم تمام نشد تا فرا رسیدن ماه مبارک ، باقی مانده جزهاروخودم سعی میکنم همون اوایل ماه مبارک ختم کنم . پس کوچکترین نگرانی نداشته باشید .
و اما درخواست من از شما همون دعاهای خیریست ک موقع افطار برای عزیزانتون دارید .
هزاربار گفتم بازهم میگم" گدای دعای شمام "

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

سلام.جزء 29 خونده شد

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

1- بستگان گلدسته--------------------خوانده شد
2-گلدسته---------------------------- خوانده شد
3- سما27-----------------------------خوانده شد
4- سما27----------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان--------------------------خوانده شد
10-سما۲۷------------------------خوانده شد.
11-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
12-ترنم -------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
14-ماهارا--------------------------خوانده شد.
15-ماهارا--------------------------خوانده شد.
16-شیرین بیان--------------------خوانده شد.
17-شیرین بیان
18-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
20- ترنم -------------------------- خوانده شد
21-سما 27
22-سما 27
23- ترنم --------------------------خوانده شد
24-
25- ترنم --------------------------خوانده شد
26-یاد
27-آقا سعید
28-آقا سعید
29-zm@45
30- دوست گلدسته

التماس دعا از همگی دوستان

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

1- بستگان گلدسته--------------------خوانده شد
2-گلدسته---------------------------- خوانده شد
3- سما27-----------------------------خوانده شد
4- سما27----------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم-------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان--------------------------خوانده شد
10-سما۲۷------------------------خوانده شد.
11-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
12-ترنم -------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷-----------------خوانده شد.
14-ماهارا--------------------------خوانده شد.
15-ماهارا--------------------------خوانده شد.
16-شیرین بیان--------------------خوانده شد.
17-شیرین بیان
18-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم---------------------خوانده شد.
20- ترنم -------------------------- خوانده شد
21-سما 27
22-سما 27
23- ترنم --------------------------خوانده شد
24-
25- ترنم
26-یاد
27-آقا سعید
28-آقا سعید
29-zm@45
30- دوست گلدستهالتماس دعا از همگی دوستان

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

1- بستگان گلدسته----------------------------خوانده شد
2-گلدسته----------------------------------- خوانده شد
3- سما27------------------------------------خوانده شد
4- سما27---------------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم------------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان---------------------------------خوانده شد
10-سما۲۷-------------------------------------خوانده شد.
11-بستگان سما۲۷------------------------------خوانده شد.
12-ترنم --------------------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷------------------------------خوانده شد.
14-ماهارا---------------------------------------خوانده شد.
15-ماهارا--------------------------------------خوانده شد.
16-شیرین بیان---------------------------------خوانده شد.
17-شیرین بیان
18-طیبه خانم------------------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم------------------------------خوانده شد.
20- ترنم ----------------------------------- خوانده شد
21-سما 27
22-سما 27
23- ترنم
24-
25-
26-یاد
27-آقا سعید
28-آقا سعید
29-zm@45
30- دوست گلدسته
التماس دعا از همگی دوستان

تصویر yad
نویسنده yad در

1- بستگان گلدسته----------------------------خوانده شد
2-گلدسته----------------------------------- خوانده شد
3- سما27------------------------------------خوانده شد
4- سما27---------------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم------------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان---------------------------------خوانده شد
10-سما۲۷-------------------------------خوانده شد.
11-بستگان سما۲۷-------------------------خوانده شد.
12-ترنم --------------------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷---------------------------خوانده شد.
14-ماهارا-----------------------------------خوانده شد.
15-ماهارا----------------------------------خوانده شد.
16-شیرین بیان-----------------------------خوانده شد.
17-شیرین بیان
18-طیبه خانم------------------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم------------------------------خوانده شد.
20- ترنم
21-سما 27
22-سما 27
23-
24-
25-
26-یاد
27-آقا سعید
28-آقا سعید
29-zm@45
30- دوست گلدسته
التماس دعا از همگی دوستان

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

سلام دوست عزیز.من عذرخواهی میکنم بابت تاخیر در خواندن قرآنم.چشم حتما تا فردا میخونم و اطلاع میدم.

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

به روی چشم

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

سلام دوست عزیز
قبول باشه و التماس دعا.
ممنون از خبرتون.اگه براتون مقدرو بود توی تکمیل جزء های باقی مونده هم به ماکمک کنید
ممنونم یاعلی

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

سلام دوستان عزیز
برای تکمیل ختم نیازمند کمک دوستان هستیم.
انشاءالله تصمیم داریم ختم جدید را مصادف با شروع ماه رمضان آغاز کنیم لذا بابستی ابن ختم رابه سرانجام برسانیم.
یاعلی

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

دوستان عزیز سلام ٬
لطفا دوستانی که ثبت نام کردند زودتر جزء انتخابی خود را قرائت کنند تا انشاءالله قبل از شروع ماه رمضان این ختم به پایان برسد. قصد داریم در ماه رمضان ختم جدیدی را شروع کنیم .باتشکر از همه دوستان بویژه گلدسته عزیز.
**********************
1- بستگان گلدسته----------------------------خوانده شد
2-گلدسته----------------------------------- خوانده شد
3- سما27------------------------------------خوانده شد
4- سما27---------------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم------------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان---------------------------------خوانده شد
10-سما۲۷------------------------------------- خوانده شد
11-بستگان سما۲۷----------------------------- خوانده شد
12-ترنم --------------------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷-------------------------------خوانده شد
14-ماهارا---------------------------------------خوانده شد
15-ماهارا--------------------------------------- خوانده شد
16-شیرین بیان --------------------------------- خوانده شد
17-شیرین بیان
18-طیبه خانم------------------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم------------------------------خوانده شد.
20- ترنم
21- سما۲۷
22- سما۲۷
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-zm@45
30- دوست گلدسته

تصویر طیبه خانم

1- بستگان گلدسته----------------------------خوانده شد
2-گلدسته----------------------------------- خوانده شد
3- سما27------------------------------------خوانده شد
4- سما27---------------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم------------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان---------------------------------خوانده شد
10-سما۲۷-------------------------------خوانده شد.
11-بستگان سما۲۷-------------------------خوانده شد.
12-ترنم --------------------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷---------------------------خوانده شد.
14-ماهارا-----------------------------------خوانده شد.
15-ماهارا----------------------------------خوانده شد.
16-شیرین بیان-----------------------------خوانده شد.
17-شیرین بیان
18-طیبه خانم------------------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم------------------------------خوانده شد.
20- ترنم
21-سما 27
22-سما 27
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-zm@45
30- دوست گلدسته

تصویر سما27
نویسنده سما27 در

سلام
10و11و13 خوانده شد
21-سما27
22-سما27

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

دوستان عزیز سلام ٬
لطفا دوستانی که ثبت نام کردند زودتر جزء انتخابی خود را قرائت کنند تا انشاءالله قبل از شروع ماه رمضان این ختم به پایان برسد. قصد داریم در ماه رمضان ختم جدیدی را شروع کنیم .باتشکر از همه دوستان بویژه گلدسته عزیز.
**********************
1- بستگان گلدسته----------------------------خوانده شد
2-گلدسته----------------------------------- خوانده شد
3- سما27------------------------------------خوانده شد
4- سما27---------------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم------------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان---------------------------------خوانده شد
10-سما۲۷
11-بستگان سما۲۷
12-ترنم --------------------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷
14-ماهارا
15-ماهارا
16-شیرین بیان
17-شیرین بیان
18-طیبه خانم------------------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم------------------------------خوانده شد.
20- ترنم
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-zm@45
30- دوست گلدسته

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

من جزء 29 رو میخونم

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

سلام دوست عزیز.ببخشید میشه یک جزء برای من مشخص کنید؟

تصویر طیبه خانم

جناب zm جز خوانده نشده زیاده خودتون یکیشو بردارید. فقط بگید کدوم جز رو برمیدارید.

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

دوستان عزیز سلام ٬
لطفا دوستانی که ثبت نام کردند زودتر جزء انتخابی خود را قرائت کنند تا انشاءالله قبل از شروع ماه رمضان این ختم به پایان برسد. قصد داریم در ماه رمضان ختم جدیدی را شروع کنیم .

باتشکر از همه دوستان بویژه گلدسته عزیز.
**********************
1- بستگان گلدسته----------------------------خوانده شد
2-گلدسته----------------------------------- خوانده شد
3- سما27------------------------------------خوانده شد
4- سما27---------------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم------------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان---------------------------------خوانده شد
10-سما۲۷
11-بستگان سما۲۷
12-ترنم --------------------------------------- خوانده شد
13-بستگان سما۲۷
14-ماهارا
15-ماهارا
16-شیرین بیان
17-شیرین بیان
18-طیبه خانم------------------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم------------------------------خوانده شد.
20- ترنم
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30- دوست گلدسته

تصویر طیبه خانم

سلام علیکم
1- بستگان گلدسته----------------------------خوانده شد
2-گلدسته----------------------------------- خوانده شد
3- سما27------------------------------------خوانده شد
4- سما27---------------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم--------------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم-------------------------------- خوانده شد
7- طیبه خانم------------------------------- خوانده شد
8- گلدسته -----------------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان---------------------------------خوانده شد
10-سما۲۷
11-بستگان سما۲۷
12-ترنم
13-بستگان سما۲۷
14-ماهارا
15-ماهارا
16-شیرین بیان
17-شیرین بیان
18-طیبه خانم------------------------------خوانده شد.
19-طیبه خانم-----------------------------خوانده شد.
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30- دوست گلدسته

تصویر شیرین بیان

1- بستگان گلدسته------------------------------خوانده شد
2-گلدسته--------------------------------------- خوانده شد
3- سما27----------------------------------------خوانده شد
4- سما27---------------------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم------------------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم------------------------------------ خوانده شد
7- طیبه خانم------------------------------------ خوانده شد
8- گلدسته --------------------------------------خوانده شد
9-شیرین بیان-------------------------------------خوانده شد
10-سما۲۷
11-بستگان سما۲۷
12-ترنم
13-بستگان سما۲۷
14-ماهارا
15-ماهارا
16-شیرین بیان
17-شیرین بیان
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30- دوست گلدسته

تصویر گلدسته

1-بستگان گلدسته - -------------خوانده شد

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

1- بستگان گلدسته
2-گلدسته--------------------------------------- خوانده شد
3- سما27----------------------------------------خوانده شد
4- سما27---------------------------------------- خوانده شد
5- طیبه خانم------------------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم------------------------------------ خوانده شد
7- طیبه خانم------------------------------------ خوانده شد
8- گلدسته 
9-شیرین بیان
10-سما۲۷
11-بستگان سما۲۷
12-ترنم
13-بستگان سما۲۷
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30- دوست گلدسته

تصویر سما27
نویسنده سما27 در

با سلام
3-سما 27....................خوانده شد
4-سما27....................خوانده شد
10-سما27
11-بستگان سما27
13-بستگان سما27

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

1- بستگان گلدسته
2-گلدسته--------------------------------------- خوانده شد
3- سما27
4- سما27
5- طیبه خانم------------------------------------خوانده شد
6- طیبه خانم------------------------------------ خوانده شد
7- طیبه خانم------------------------------------ خوانده شد
8- گلدسته 
9-
10-
11-
12-ترنم
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30- دوست گلدسته

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.