دخالت خانواده همسر

11:14 - 1401/02/31

سلام خوبین... ببخشید من با خانواده شوهرم زندکی میکنم بعد اونا همش دخالت میکنن تو زندکیم.. با شوهرم دعوام شد بعد برادرشوهرم برگشت گفت طلاقت میدم برو خونه بابات مهریتم میدم شوهرمم هیچی نمیگه به برادرش ازش حساب میبره از مادرشوهرمم کتک خوردم. چیکار کنم به شوهرم میگم بریم شده مستاجر هم بمونم بریم مستقل بشیم. شوهرم میکه از خانوادم جدا نمیشم. از اینورم برادرشوهرم میگه حق نداری داداشمو ازم جدا کنی... توروخدا برام دعا کنین مستقل بشم بچه هم دارم اگه خونم جدا باشه دعوامون هم کم میشه

 

----------------
کاربران محترم مي‌توانيد در همين بحث و يا مباحث ديگر انجمن نيز شرکت داشته باشيد: https://btid.org/fa/forums
همچنين مي‌توانيد سوالات جديد خود را از طريق اين آدرس ارسال کنيد: https://btid.org/fa/node/add/forum
تمامي کاربران مي‌توانند با عضويت در سايت نظرات و سوالاتي که ارسال ميکنند را به عنوان يک رزومه فعاليتي براي خود محفوظ نگه‌دارند و به آن استناد کنند و همچنين در مرور زمان نظراتشان جهت نمايش، ديگر منتظر تاييد مسئولين انجمن نيز نباشد؛ براي عضويت در سايت به آدرس مقابل مراجعه فرمائيد:  https://btid.org/fa/user/register

انجمن‌ها: 
http://btid.org/node/209272