دل باید پاک باشد!

08:11 - 1400/02/07

"دل باید پاک باشد"

لقماﻥ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ، ﺍﺭﺑﺎﺑﺶ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰ تا ﺍﺯ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﯽ!
ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻏﻼﻡ! ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺍﺳﺖ!
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ؛ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻧﻤﺎﺯﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﺎﻧﺪ.ﻭﻟﯽ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩ!
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻃﻠﻮﻉ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﯼ بی‌خبر ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻧﻤﺎﺯﮔﺮﺍﻥ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﯼ! ﺑﺮﺧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ هستی، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺠﻮﺩ ﻭ ﺗﺴﺒﯿﺢﺍﻧﺪ، ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺏ ﻏﻔﻠﺖ ﺭﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!
ﻭ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ "ﺩﻝ" ﺑﺎﯾﺪ پاک ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ "ﻋﻤﻞ" ﻧﯿﺴﺖ! ﺧﺪﺍ ﮐﺮﯾﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ!

ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﮐﯿﺴﻪ ﺍﯼ ﮔﻨﺪﻡ را ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﮑﺎﺭﺩ. ﻭلی ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ فرﻭﺧﺖ ﻭ ﻣﺸﺘﯽ ﺗﺨﻢ ﻋﻠﻒ ﻫﺮﺯ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪ!
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺭﻭ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﺟﺰ ﻋﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ!
ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ...
ﻟﻘﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺍﺯ رفتار ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ "ﻧﯿﺖ" پاک ﺑﺎﺷﺪ، "ﻋﻤﻞ" ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ! ﻟﺬﺍ ﻣﻦ ﮔﻨﺪﻡ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﭙﺎﺷﯿﺪﻡ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﻋﻠﻒ ﻫﺮﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﮔﻨﺪﻡ ﺑﺬﺭ ﮐﺮﺩﻡ!
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﯽ "ﻧﯿﺖ" ﻭ "ﺩﻝ" ﺑﺎﯾﺪ پاک ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ "ﻋﻤﻞ" ﻣﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ!

بهشت ‌را به بها دهند نه به بهانه...

خدا در قرآن در سوره مبارکه البقرة آیه ۲۷۷ می فرماید:
«إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ».
«کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است؛ و نه ترسی بر آنهاست، و نه غمگین می‌شوند».

[ﺁﻣَُﻨﻮﺍ ﻭَ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤﺎﺕ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ] ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺩﻟﺖ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ. یعنی نماز هم باید بخوانی، زکات هم باید بپردازی؛ یعنی باید از اوامر خدا اطاعت کنی!

خداوند در سوره مبارکه عصر علاوه بر ایمان، بر انجام عمل صالح اینگونه تأکید می فرماید: 
«إِنَّ الْإِنْسانَ لَفی خُسْر* إِلاَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ...» 
«که انسان ها همه در زیانند؛ مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند...».(سوره عصر؛ آیات ۲و ۳).

در روایتی حضرت علی(علیه السلام) می فرماید:
«لِکُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِنٌ عَلَی مِثَالِهِ فَمَنْ طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ وَ مَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ بَاطِنُه»؛ 
«برای هر ظاهری باطنی همانند ظاهر هست. پس هر که ظاهرش پاک باشد باطنش نیز پاک است و هر چه ظاهرش پلید است، باطنش نیز پلید است».(تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص ۴۷۹).

حال متکلم از کلامش پیداست
از کوزه همان برون تراود که در اوست.

در روایتی دیگری ایشان(علیه السلام) می فرماید:
«الإيمانُ و العَملُ أخَوَانِ تَوْأَمانِ و رَفيقانِ لا يَفْتَرِقانِ». 
«ايمان و عمل دو برادر همزادند و دو رفيق جدا ناشدنى».(غرر الحكم : ٢۰٩۴).

حقیقت این است که دل به هر جا رود عمل هم به همان جا می رود.

با توجه به این آیات و دیگر آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع)، اگر قرار بود قلب پاک به عنوان تنها مبنای ارزیابی اعمال کافی باشد، دیگر تأکید بر عمل صالح در قرآن و دستورات دینی معنا نداشت. 

ان شاء الله خداوند توفیق بندگی و عمل به فرائض و تسلیم بودن در برابر اوامرش را به همه ما عطا کند. آمین

یاعلی

-----------------------------------
کاربران محترم مي‌توانيد در همين بحث و يا مباحث ديگر انجمن نيز شرکت داشته باشيد: https://btid.org/fa/forums
همچنين مي‌توانيد سوالات جديد خود را از طريق اين آدرس ارسال کنيد: https://btid.org/fa/node/add/forum
تمامي کاربران مي‌توانند با عضويت در سايت نظرات و سوالاتي که ارسال ميکنند را به عنوان يک رزومه فعاليتي براي خود محفوظ نگه‌دارند و به آن استناد کنند و همچنين در مرور زمان نظراتشان جهت نمايش، ديگر منتظر تاييد مسئولين انجمن نيز نباشد؛ براي عضويت در سايت به آدرس مقابل مراجعه فرمائيد: https://btid.org/fa/user/registe

http://welayatnet.com/node/162519

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
تصویر به تو از دور سلام

مکالمه عاشق و معشوق

در دیداری که شیخ مفید با امام زمان (عج) داشتند از شیخ مفید میخواهند که خودشون رو معرفی کنند! 
شیخ مفید خودش رو خیلی طولانی معرفی میکنه که: محمد بن محمد بن نُعمان بن معلم ابی عبدالله عکبری بغدادی معروف به شیخ مفید هستم.
بعدها، شبی شیخ خواب حضرت موسی (ع) رو می بینند ؛ حضرت موسی (ع) از شیخ مفید میپرسه در دیداری که با امام زمان (عج) داشتی؛ چرا اینقدر خودت رو طولانی معرفی کردی؟ خب یک کلمه میگفتی شیخ مفیدم؟!
شیخ مفید بهش میگه : چرا وقتی خدا ازت پرسید این چیه تو دستت هست؟ (وَ ما تِلْکَ بِيَمينِکَ يا مُوسي) ‏گفتی : "قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ" خب یک کلمه میگفتی : هی عصایَ.
پس معلومه طولش دادی که ارتباطتت سریع با خدا قطع نشه، خواستی بیشتر در محضر خدا باشی! حالا منم به همون دلیل! خواستم بیشتر از محضر امام زمان (عج) استفاده کنم.

خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد
آرزومند نگاری به نگاری برسد

لذت وصل نداند مگر آن سوخته‌ای
که پس از دوری بسیار به یاری برسد

قیمت گل نشناسد مگر آن مرغ اسیر
که خزان دیده بود، پس به بهاری برسد

نگاه امام زمان (عج) بدرقه راهتان. آمین

یاعلی

تصویر به تو از دور سلام

درسهای زندگی 

مرد و زن نشسته اند دور سفره . مرد قاشقش را زودتر فرو می برد توی كاسه سوپ و زودتر می چشد، طعم غذا را و زودتر می فهمد كه دستپخت همسرش بی نمك است و اما زن چشم دوخته به او تا مُهر تایید آشپزی اش را از چشم های مردش بخواند و مرد كه قاعده را خوب بلد است، لبخندی می زند و می گوید : "چقدر تشنه ام !"
زن بی معطلی بلند می شود و برای رساندن لیوانی آب به آشپزخانه می رود . سوراخ های نمكدان سر ِ سفره بسته است و به زحمت باز می شوند و تا رسیدن ِ آب فقط به اندازه پاشیدن ِ نمك توی كاسه زن فرصت هست برای مرد.
زن با لیوانی آب و لبخندی روی صورت برمی گردد و می نشیند . مرد تشكر می كند، صدایش را صاف می كند و می گوید : " می دونستی كتاب های آشپزی رو باید از روی دستای تو بنویسن ؟ "
و سوپ بی نمكش را می خورد ؛ با رضایت و زن سوپ با نمكش را می خورد ؛ با لبخند!

خدا در قران در سوره مبارکه روم ، ایه 21 می فرماید: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

و باز یکی از آیات (لطف) او آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود. در این امر نیز برای مردم با فکرت ادله‌ای (از علم و حکمت حق) آشکار است.

پیامبر  خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند: "خَيْرُ الرِّجَالِ مِنْ أُمَّتِي الَّذِينَ لَا يَتَطَاوَلُونَ عَلَى أَهْلِيهِمْ وَ يَحِنُّونَ‏ عَلَيْهِمْ وَ لَا يَظْلِمُونَهُمْ".

بهترین مردان امت من، آن کسانی هستند که نسبت به خانواده خود خشن و متکبر نباشند و بر آنان ترحم و نوازش کنند و به آنان آزار نرسانند.(مکارم الاخلاق، ص 216)

و همچنین فرمودند : "جُلُوسُ الْمَرْءِ عِنْدَ عِیالِهِ أحَبُّ اِلى اللَّهِ تَعالى‏ مِنْ اعْتِکافٍ فی مسجدی هذا".

در پیشگاه خداوند تعالى، نشستن مرد در کنار همسر خود، از اعتکاف در مسجد من محبوب تر است.(تنبیه الخواطر: ج‏2، ص122)

برایتان زندگی سرشار از عشق و محبت آرزومندم. آمین

یاعلی

تصویر به تو از دور سلام

درسهای زندگی

مسافری خسته که از راهی دور می‌آمد به درختی رسید و تصمیم گرفت که در سایه آن قدری استراحت کند غافل از این که آن درخت جادویی بود؛ درختی که می‌توانست آن چه که بر دلش می‌گذرد برآورده سازد!
وقتی مسافر روی زمین سخت نشست با خودش فکر کرد که چه خوب می‌شد اگـر تختخواب نرمی در آن جا بود و او می‌توانست قدری روی آن بیارامد. فـوراً تختی که آرزویش را کرده بود در کنارش پدیدار شـد!
مسافر با خود گفت: «چقدر گرسنه هستم. کاش غذای لذیذی داشتم.»
ناگهان میزی مملو از غذاهای رنگارنگ و دلپذیر در برابرش آشکار شد. مرد با خوشحالی غذاها را خورد و نوشید. بعد از سیر شدن، کمی سرش گیج رفت و پلک‌هایش به خاطـر خستگی و غذایی که خورده بود سنگین شدند. خودش را روی آن تخت رها کرد و در حالی که به اتفـاق‌های شگفت‌انگیز آن روز عجیب فکر می‌کرد با خودش گفت: «قدری می‌خوابم. ولی اگر یک ببر گرسنه از این جا بگذرد چه؟»
ناگهان ببـری ظاهـر شـد و او را درید.
هر یک از ما در درون خود درختی جادویی داریم که منتظر سفارش‌هایی از جانب ماست.
ولی باید حواسمان باشد. چون این درخت افکار منفی، ترس‌ها و نگرانی‌ها را نیز تحقق می‌بخشد. بنابراین مراقب آن چه که به آن می‌اندیشید؛ باشید.

خدا در قرآن می فرماید: ..."الظّانّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوءِ ۚ عَلَيهِم دائِرَةُ السَّوءِ ۖ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِم وَلَعَنَهُم وَأَعَدَّ لَهُم جَهَنَّمَ ۖ وَساءَت مَصيرًا". (فتح,6)
 
... آنها به خدا بد گمان بودند (و وعده فتح خدا را دروغ پنداشتند) در صورتی که (وعده خدا صدق است و) روزگار بد و هلاکت ابد بر خود آنهاست و خدا بر آنان خشم و لعن کرد و جهنم را که بسیار بد منزلگاهی است بر ایشان مهیّا ساخت.

و همچنین در مقابل می فرماید: "يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُركُم وَيُثَبِّت أَقدامَكُم". (محمد, 7)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر (آیین) خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌کند و گامهایتان را استوار می‌دارد.

بنابراین مطابق آموزه های دین باید به خدا خوش گمان باشیم.

امام صادق علیه السلام فرمودند:« إذا دَعَوتَ فَظُنَّ أنَّ حاجَتَکَ بالباب». [ الكافي : 2/473/1 ]
 
«وقتی چیزی می‎خواهی و خواسته‎ای داری، پس این‌گونه بپندار و تصور کن که خواسته‎ی تو دمِ در است (اجابت شده است).»

ولی خردمندان چنین می اندیشند: "الَّذِينَ‌ يَسْتَمِعُونَ‌ الْقَوْلَ‌ فَيَتَّبِعُونَ‌ أَحْسَنَهُ‌ أُولٰئِکَ‌ الَّذِينَ‌ هَدَاهُمُ‌ اللَّهُ‌ وَ أُولٰئِکَ‌ هُمْ‌ أُولُوا الْأَلْبَاب"ِ‌ (زمر, 17)

همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند؛ آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده، و آنها خردمندانند.

امیدوارم جزء دایره خردمندان باشید و خدا مصلحتتان رو در اجابت حاجاتتان قرار دهد! آمین

یاعلی

تصویر به تو از دور سلام

درسهای زندگی

پیرمردی با پسر و عروس و نوه اش زندگی میکرد او دستانش می لرزیدوچشمانش خوب نمیدید و به سختی می توانست راه برود. هنگام خوردن شام غذایش را روی میز ریخت و لیوانی رابرزمین انداخت وشکست.
پسر و عروس از این کثیف کاری پیرمرد ناراحت شدند: باید درباره پدربزرگ کاری بکنیم وگرنه تمام خانه را به هم می ریزد. آنها یک میز کوچک در گوشه اطاق قراردادند وپدربزرگ مجبور شد به تنهایی آنجا غذا بخورد . بعد از این که یک بشقاب از دست پدر بزرگ افتاد و شکست دیگر مجبور بود غذایش را درکاسه چوبی بخورد هروقت هم خانواده او را سرزنش می کردند پدر بزرگ فقط اشک می ریخت وهیچ نمی گفت.
یک روز عصر قبل از شام پدر متوجه پسر چهار ساله خود شد که داشت با چند تکه چوب بازی می کرد. پدر روبه او کرد وگفت:پسرم داری چی درست می کنی؟ پسر با شیرین زبانی گفت:دارم برای تو و مامان کاسه های چوبی درست می کنم که وقتی پیر شدید در آنها غذا بخورید! ‌

راه نشان من دهی، یا که نهفته سد کنی
من زتو ام در این جهان، ذره ی انعکاس تو
هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی

چه حکیمانه است سخن قرآن:
"إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا... "

اگر نیکی کنید، به خودتان نیکی می‌کنید (و سود آن در دنیا و آخرت به خودتان برمی‌گردد) و اگر بدی کنید، به خودتان بدی می‌کنید...(سوره اسراء آیه 7)

برایتان تقویت روحیه مدارا و انصاف در زندگی را آرزومندم. آمین

یاعلی

تصویر به تو از دور سلام

درسهای زندگی

دختري ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت ولی هرگز نمی توانست با مادرشوهرش کنار بیاید و هر روز با هم جرو بحث می کردند.

عاقبت یک روز دختر نزد داروسازی که دوست صمیمی پدرش بود رفت و از او تقاضا کرد تا سمی به او بدهد تا بتواند مادر شوهرش را بکشد!

داروساز گفت اگر سم خطرناکی به او بدهد و مادر شوهرش کشته شود، همه به او شک خواهند برد.

 پس معجونی به دختر داد و گفت که هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر بریزد تا سم معجون کم کم در او اثر کند و او را بکشد و توصیه کرد تا در این مدت با مادر شوهر مدارا کند تا کسی به او شک نکند.

دختر معجون را گرفت و خوشحال به خانه برگشت و هر روز مقـداری از آن را در غـذای مادر شوهـر می ریخت و با مهربانی به او می داد.

هفته ها گذشت و با مهر و محبت عروس، اخلاق مادر شوهر هم بهتر و بهتر شد تا آنجا که یک روز دختر نزد داروساز رفت و به او گفت: آقای دکتر عزیز، دیگر از مادر شوهرم متنفر نیستم. 

حالا او را مانند مادرم دوست دارم و دیگر دلم نمی خواهد که بمیرد، خواهش می کنم داروی دیگری به من بدهید تا سم را از بدنش خارج کند.

داروساز لبخندی زد و گفت: دخترم ، نگران نباش. آن معجونی که به تو دادم سم نبود؛ بلکه سم در ذهن خود تو بود که حالا با عشق به مادر شوهرت از بین رفته است. 

قرآن کریم در این باره در آیه 36 سوره مبارکه نساء فرموده است: «وَ اعْبُدُواْ اللّهَ وَ لاَ تُشْرِکواْ بِهِ شَیئًا وَ بِالْوَالِدَینِ إِحْسَانًا وَ بِذِی الْقُرْبَی ...؛ 

و خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید و به پدر و مادر و به خویشان نیکی کنید...».

پدر و مادر همسر شاید بلحاظ فقهی والدین ما نباشند ولی بهرحال پدر و مادرند و دستِ کم جزء خویشان نزدیک محسوب میشوند.

قرآن عزیز در جای دیگری می فرماید : "وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً" (23, اسراء)

و به پدر و مادر نيكى كنيد. اگر يكى از آن دو يا هر دو نزد تو به پيرى رسيدند، به آنان «اف» مگو و آنان را از خود مران و با آنان سنجيده و بزرگوارانه سخن بگو.

در کتاب نهج الفصاحه، روایتی از پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله نقل شده که آن حضرت فرمودند: «صِلَةُ القُرابَةِ فی المالِ مَحَبَّةٌ فی الاَهلِ مَنساةٌ فی الاَجَلِ؛ (نهج الفصاحه،ح 1841)

پیوند با خویشاوندان باعث افزایش مال و موجب محبت در خانواده و مرگ را به تأخیر می‌اندازد عمر را طولانی می‌کند».

البته در مواردی هم به اقتضای شرایط لازم هست در میزان مراوده دقت شود!!!!

چرا که پیامبر عزیز (ص) در حدیث دیگری فرمودند: «صِلوا قَراباتِکم و لا تُجاوِروهُم فَإِنَّ الجِوارَ یورِثُ بَینَکُمُ الضَّغائِنَ؛ 

با خویشاوندان خود پیوند کنید ولی همسایه آن‌ها نشوید؛ زیرا همسایگی میان شما کینه‌ها پدید می‌آورد.». (نهج الفصاحة،ح 1843، ص: ۵۴۵)

ولی هیچگونه دلیلی بر بی احترامی از سوی شریعت وارد نشده!!!! خصوصا که بی احترامی به والدین همسر؛ مستقیما از مصادیق ایذاء همسر هست.(دقت شود)!!!

امام صادق (ع) فرموده اند: «أَلَا وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا وَ حَمَلَتْهُ عَلَى مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ مَا لَا یُطِیقُ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا حَسَنَة»؛ 

اگر زنی شوهرش را بر کاری اجبار نماید که قادر بر انجامش نباشد و نسبت به او رفق و مدارا نداشته باشد، خداوند از او حسنه ای را قبول نمی کند.(أمالی ، ص 430)

امیدوارم که هرچه برای خود می پسندید؛ برای خویشان و عزیزانتون هم بپسندید. آمین

یاعلی

تصویر به تو از دور سلام

ملاک زیبایی

اﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: «به نظر ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟»

ﻫﺮﯾﮏ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ: «ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭﺷﺖ»

ﺩﻭﻣﯽ ﮔﻔﺖ: «ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ»

ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ: «ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ!»

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ، دو کاسه کنار شاگردان گذاشت و گفت: «به اين دو کاسه نگاه کنيد. اولي از طلا درست شده است و درونش سم است و دومي کاسه‌اي گلي است و درونش آب گوارا است، شما از کدام کاسه می‌نوشید؟»

شاگردان جواب دادند: «از کاسه گلي».

استاد گفت: 
«ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻥ کاسه‌ها ﺭﺍ در نظر گرفتید، ﻇﺎﻫﺮ آنها ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺑﯽﺍﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪ. آدمي هم همچون اين کاسه است. آنچه که آدمي را زيبا مي‌کند درونش و اخلاقش است. بايد سيرتمان را زيباکنيم، نه صورتمان را».

و قرآن کریم چه زیبا فرموده:
 "يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون".

اى فرزندان آدم! همانا بر شما لباسى فروفرستاديم تا هم زشتى (برهنگى) شما را بپوشاند و هم زيورى باشد، و (لى) لباس تقوا همانا بهتر است. آن، از نشانه‌هاى خداست، باشد كه آنان پند گيرند (و متذكّر شوند).(اعراف- 26) 

امام علی علیه السلام فرموده اند : "ما أقبَحَ بِالإنسانِ باطِنا عَلیلاً و ظاهِرا جَمیلاً"

چه زشت است که آدمی، باطنی بیمار و ظاهری زیبا داشته باشد.(غرر الحکم، حدیث ۹۶۶۱)

تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی
چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

امیدوارم که خداوند بر زیبایی صورت و سیرتتان بیفزاید. آمین

یاعلی

تصویر علیرضا2021
نویسنده علیرضا2021 در

سلام.فکر کنم جواب سوال یه آدم زبون دراز رو تو خانوادمون با خوندن مطاب شما پیدا کردم.خخخخ

تصویر به تو از دور سلام

سلام بر شما آقا علیرضا

خیره ان شاء الله... البته از شما خیالم راحته از بابت اینکه آیات و احادیث رو زبانم لال توپ فوتبال و وسیله گل زدن قرار نمیدید!

در پناه ایزد منان باشی. آمین

یاعلی

تصویر علیرضا2021
نویسنده علیرضا2021 در

نه آیه و حدیث نه منظورم اینه این داستان رو برای بابام تعریف کنم سر یه قضیه ای هی بامن بحث میکنه از این داستان سوء استفاده نمیکنم میخوام تعریف کنم براش خخخ.

تصویر sed313
نویسنده sed313 در

با سلام خدمت شما کاربر محترم

نحوه به کارگیری داستان، آیات و روایات جالب بود. به راستی که اگر دل پاک باشد باید زمینه پاکی ظاهر ما را فراهم آورد. 

«حاجب» یکى از شعراى زبردست و ماهر بود؛
روزى در وصف امیر المؤمنین على(ع) شعر نامناسب زیر را سرود:

«حاجب اگر معامله حشر با على است من ضامنم، هر چه خواهى گناه کن‏»
یعنى اگر عشق و مودّت و محبّت على علیه السلام باشد، براى نجات کافى است؛ هر چند انسان غرق در گناه شود. این محبّت دروغین که در شعر فوق آمده است چراغ سبزى براى گناهکاران است.
وی، شبى على علیه السلام  را در خواب دید، حضرت به او فرمود: حاجب این چه شعرى است که گفته ‏اى؟!
حاجب عرض کرد: چگونه بگویم؟
حضرت شعر او را به صورت زیر اصلاح کرد:

«««حاجب اگر معامله حشر با على است شرم از رخ على کن و کمتر گناه کن‏»»»
بنابراین، محبّت به معناى اطاعت کردن از حضرت حق و ترک گناه است.

با تشکر، موفق و موید باشید.

تصویر به تو از دور سلام

سلام بر شما استاد بزرگوار؛ طاعات قبول ان شاء الله.

آنچه فرمودید دقیقا مطابق با آیه 31 آل عمران است که می فرماید:
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌

(اى پيامبر!) بگو: اگر خداوند را دوست مى‌داريد، پس مرا پيروى كنيد، تا خدا نيز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بر شما ببخشد و خداوند بسيار بخشنده ومهربان است. 

و شعری هست منسوب به امام صادق (ع) در معانی الاخبار (که در کتاب جاذبه و دافعه علی (ع) از شهید مطهری هم آمده)که از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «ما اَحَبَّ اللهَ مَن عَصاهُ ; کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، خدا را دوست نمی دارد». و سپس این شعر را قرائت کردند:
 تعصی الاله تُظهره حُبهُ                       
هذا لعَمُرک فی الفعالِ بدیعٌ 
لو کان حُبُکَ صادقاً لأطعتهُ.                   
انّ المحبّ لِمن یُحبُ مطیع

خدا را نافرمانی می کنی و دوستی او را می نمایانی ! به جانت سوگند این کاری شگفت است .

 اگر دوستیت راست می بود او را فرمان می بردی ، که دوستدار ، فرمانبدار کسی است که او را دوست می دارد.

 ان شاء الله خداوند توفیق بده پیرو همه اوامر اسلام عزیز باشیم. آمین

التماس دعا. یاعلی

تصویر به تو از دور سلام

سلام بر شما استاد بزرگوار؛ طاعات قبول ان شاء الله.

آنچه فرمودید دقیقا مطابق با آیه 31 آل عمران است که می فرماید:
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌

(اى پيامبر!) بگو: اگر خداوند را دوست مى‌داريد، پس مرا پيروى كنيد، تا خدا نيز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بر شما ببخشد و خداوند بسيار بخشنده ومهربان است. 

و شعری هست منسوب به امام صادق (ع) در معانی الاخبار (که در کتاب جاذبه و دافعه علی (ع) از شهید مطهری هم آمده)که از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «ما اَحَبَّ اللهَ مَن عَصاهُ ; کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، خدا را دوست نمی دارد». و سپس این شعر را قرائت کردند:
 تعصی الاله تُظهره حُبهُ                       
هذا لعَمُرک فی الفعالِ بدیعٌ 
لو کان حُبُکَ صادقاً لأطعتهُ.                   
انّ المحبّ لِمن یُحبُ مطیع

خدا را نافرمانی می کنی و دوستی او را می نمایانی ! به جانت سوگند این کاری شگفت است .

 اگر دوستیت راست می بود او را فرمان می بردی ، که دوستدار ، فرمانبدار کسی است که او را دوست می دارد.

 ان شاء الله خداوند توفیق بده پیرو همه اوامر اسلام عزیز باشیم. آمین

التماس دعا. یاعلی

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.