10 دليل براى ازدواج با دختران چادرى (البته واقعى!)

14:47 - 1393/04/22
حجاب

متاسفانه بسيارى از پسرهاى مجرد اين روزها تصور مى کنند که تنها مزيت دخترهاى چادرى پاک بودن آنهاست! بنابراين استدلال غلط اگر آنها دخترى غير چادرى بشناسند که پاک باشد با توجه به ده ها مزيتى که آنها به اشتباه تصور مى کنند دختران غير چادرى دارند معلوم است که ازدواج با دختران غير چادرى را ترجيح مى دهند. در اينجا من به آنها ثابت خواهم کرد که اين بدترين اشتباه زندگى آنهاست. براى اين اثبات دو مطلب بايستى روشن شود:

مزيت هايى که اين پسران مجرد بى تجربه به اشتباه براى دختران غير چادرى تصور مى کنند کاملا زاييده توهمات آنها و نادرست است.

ساير برترى هاى يک دختر چادرى واقعى که آنها نمى دانند! 

قبل از اين که به بيان برترى هاى واقعى دختران واقعا و ذاتا چادرى بپردازم ابتدا بايستى توهمات مربوط به برترى هاى دختران غير چادرى را برطرف کنم! ولى قبل از هر چيز ذکر سه نکته اساسى را لازم مى دانم. 

الف. بعضى از دختران چادرى هستند که چادرى بودن را ذاتا انتخاب نکرده اند و از نوع رفتار و پوشش آنها به گونه اى برداشت مى شود که هر کسى به راحتى مى تواند بگويد اگرچه اين دختر چادر به سر دارد ولى ذاتا چادرى نيست. اين گونه دخترهاى الکى چادرى از بحث من مستثنى هستند.

ب. من به هيچ وجه به خاطر مسايل مذهبى به شمردن مزاياى دخترهاى چادرى نمى پردازم. بسيارى از دخترهاى غير چادرى ما نيز افرادى پاک و حتى مذهبى هستند. تاکيد من بر ويژگى هاى روحى خوب در دخترهايى است که باعث چادرى شدن آنها شده است. همين ويژگى هاى روحى برترى هاى آنهاست که شرح خواهم داد.

ج. صرف چادرى واقعى بودن يک دختر با تمام برترى هاى روحى که برخواهم شمرد دليل بر خوبى کامل نيست. ويژگى هاى اخلاقى جسمانى فرهنگى و ... ملاک هاى ديگرى هستند که بايستى در ازدواج ملاک قرار بگيرند. حتى مواردى ممکن است وجود داشته باشد که يک دختر واقعا چادرى دچار مشکلات حاد روانى هم باشد. بحث من در اين جا بر برترى هاى کلى دختران چادرى است و موارد خاص و اخلاق هاى خاص را شامل نمى شود.

ابتدا به رد تصورات غلط پسرها در مورد دختران غير چادرى مى پردازم.

 به روز بودن: اين تصور که دختران غير چادرى به روزتر از دختران غير چادرى هستند بسيار بچه گانه است. همه دختران امروزى چه چادرى و چه غير چادرى به همه مسايل و تکنولوژى ها و آداب و مسايل روز کاملا آشنا هستند. آنها برخلاف تصور بسيارى از پسران همگى با هم دوست هستند و همه چيز را از هم ياد مى گيرند. شايد اگر داشتن دوست پسر و آرايش کردن در خيابان و لباسهاى تنگ پوشيدن را نشانه به روز بودن بدانيد (اگرچه شما نمى دانيد که دخترهاى چادرى همه اين کارها را با جزييات بلدند ولى همه اين کارها را تنها در خانه و براى شوهرشان انجام مى دهند) اين تنها تفاوت دخترهاى چادرى و غير چادرى براى به روز بودن باشد.

 زيبا بودن: واقعا مايه شرمسارى است که با وجود اين همه پيشرفت تکنولوژى هنوز پسرهاى مجرد ما نمى دانند که دخترهاى چادرى (واقعى) قبل از ازدواج هيچ گونه اصلاح و آرايشى انجام نمى دهند و به طرز کودکانه اى تصور مى کنند دخترهاى غير چادرى زيباترند در حالى که تنها تفاوت اين دو گروه تنها در اصلاح و آرايش است!

 امل و خاله زنک نبودن: اين ديگر واقعا از اوج بى شناختى پسرهاى مجرد است که تصور مى کنند دخترهاى غير چادرى کمتر از دخترهاى چادرى امل و خاله زنک هستند. البته سريال هاى مزخرف صدا و سيما هم اين وسط کم بى تقصير نيستند. من به قطع يقين به شما اطمينان مى دهم که از لحاظ آمارى درصد بيشترى دخترهاى امل و خاله زنک در ميان دخترهاى غير چادرى وجود دارد تا دخترهاى چادرى. شايد نتوانم اين مساله را اينجا ثابت کنم ولى خوب امتحانش مجانى نيست! مى توانيد به قيمت زندگى و اعصاب و روح و روانتون امتحان کنيد و با دختر غير چادرى با فرهنگتون ازدواج کنيد تا بعدا بيايد و بگوييد: تو راست مى گفتى! :-)

 اگر زنم راحت باشد من هم مى توانم راحت باشم! خوب اين هم يک دليل براى ازدواج با دخترهاى غير چادرى است! هرچند ذاتا دليل چرتى است ولى به هرحال ناشى از عدم شناخت شما از دخترهاست. در تصور دخترهاى غير چادرى راحت بودن خودشان با توجه به اين که خود را موجودات با ظرفيتى مى دانند حق مسلم آنهاست! ولى راحت بودن مردان با توجه به اين که موجودات بى ظرفيتى هستند خوب نيست و اگر تصور مى کنيد که با ازدواج با دخترهاى غير چادرى مى توانيد راحت باشيد منتظر يک گوشمالى حسابى باشيد!

 دخترهاى غیر چادرى از لحاظ مذهبى بى ريا هستند و خود را برتر از ديگران نمى دانند و به ديگران امر و نهى مذهبى نمى کنند!: واقعا به شما تبريک مى گويم چون اين بزرگترين اشتباه عمر شماست! فقط از لحاظ آمارى من بسيارى از دختران چادرى مى شناسم که دوستان غيرچادرى و حتى بى حجاب دارند و در نهايت با فرهنگى با آنها رفت و آمد مى کنند و حتى يک بار به آنها کمتر از گل نگفته اند! و در مقابل بسيارى از دخترهاى غير چادرى مى شناسم که بارها خواسته اند دختران چادرى را به راه راست (راه خودشان!) هدايت کنند و پشت سر دخترهاى چادرى حرف زده اند و آنها را امل خوانده اند و تمام مشکلات و عدم سازش هاى خودشان با دولت و جامعه را به گردن دختران چادرى انداخته اند, خودشان را به دليل چادرى نبودن و اوپن مايند بودن برتر از آنها معرفى کرده و به تبليغ و نشر رفتارها و عقايد خودشان پرداخته اند. پس من به قطع يقين مى گويم در اين مورد نه تنها اشتباه مى کنيد بلکه کاملا برعکس فکر مى کنيد!!!!

خوب اگه تا الان از ازدواج با دخترهاى غير چادرى پشيمون نشديد فکر کنم با بيان برترى هاى دخترهاى چادرى (واقعى) حتما نظرتان عوض مى شود. البته اگر شما واقعا لياقت ازدواج با يک فرشته چادرى واقعى را نداشته باشيد اميدوارم هرگز تحت تاثير حرفهاى من قرار نگيريد و بعد از خواندن اين مطلب يا پوزخند بزنيد و يا از حرفهاى من عصبانى بشويد و يا ... و نهايتا با همان دختر غير چادرى که لياقتش را داريد ازدواج کنيد. فقط خواستم بدانيد من به عنوان يک هم جنس شما که بدبختى زندگى با يک موجود غير قابل تحمل زير يک سقف را مى داند فقط از روى دلسوزى به شما توصيه مى کنم آرامش را با بدبختى و اعصاب خوردى جايگزين نکنيد!
 

اما برترى هاى يک دختر چادرى واقعى:

 

 يک دختر چادرى واقعى ذاتا شوهر دوست است. در حالى که بسيارى از دخترهاى غير چادرى در درون خود نوعى احساس رقابت جنس مرد و زن را دارند. تفکرات فمينيستى، برترى جنس مؤنث نسبت به مذکر، مقايسه مردهاى ديگر با شوهر خود، فکر کردن دائم راجع به اينکه مردا همه سر و ته يک کرباسند و از اين جنس تفکرات مرد گريزانه در دختران چادرى بسيار کمرنگ و در دختران غير چادرى بسيار پررنگ است.

 حس گذشت و فداکارى در دختران چادرى در مشکلات نسبت به شوهر خود يک حس ذاتى در دختران است که در بسيارى از دختران غير چادرى جاى خود را به حس طلب کارى و خودخواهى داده است. بسيارى از دختران غير چادرى در هنگام ازدواج تفکرات منفى در مورد اذيت کردن همديگر دارند و بيشتر به منافع و خواسته هاى خودشان فکر مى کنند.

 دو نوع کاملا متضاد به اصطلاح زن ذليلى وجود دارد! تسلط و سوار شدن يک زن خودخواه بر گردن يک مرد که اکثرا در دختران غير چادرى ديده مى شود و زن ذليلى ناشى از عشق فراوان مرد به همسر فداکار و پاک خود که اگر مرد واقعا قدر همسر خوب خود را بداند در دختران چادرى ديده مى شود!

 شغل و موفقيت همه چيز زندگى يک دختر چادرى نيست! در موارد زيادى اخيرا حتى ديده مى شود بسيارى از دختران غير چادرى از شوهران خود به عنوان نردبام ترقى خود استفاده مى کنند و برخى هم اگر موفقيت خود و فرزندان خود! را در خطر ببينند همسر خود را فدا مى کنند!

 عشق براى دختران چادرى (البته اگر واقعا شوهر لايقى داشته باشند که قدر آنها را دانسته و به آنها عشق بورزد يک وابستگى شديد به وجود مى آورد. در بسيارى از دختران غير چادرى عشق چيزى است که شوهرشان به آنها دارد و وظايف او را در قبال آنها فراهم مى کند و ميزان آن با کارهايى که شوهرشان براى آنها مى کند معين مى شود!

 شايد تصور کنيد دخترى که از بچگى محدوديت هاى بيشترى را تجربه کرده عقده هاى بيشترى داشته باشد! ولى مى توانيد امتحان کنيد تا متوجه بشويد کاملا برعکس است! يک محدوديت براى يک زن غير چادرى که در عمر خود آن محدوديت را نداشته بگذاريد! مثلا وقتى به فلان جا مى روى با تاکسى نرو و با اتوبوس برو! خواهيد ديد که زمين و آسمان را به هم خواهد ريخت که تو مى خواهى آزادى هاى من را از من بگيرى و تو چقدر بددل هستى! و طورى اشک مى ريزد يا حرص مى خورد که هر کسى نداند فکر مى کند بار يک عمر محدوديت را به دوش مى کشد. در حالى که يک دختر چادرى به سادگى درک مى کند که اين تنها به خاطر امنيت خودش و اين که شما به خاطر عشق نگران او هستيد است!

 دختران واقعا چادرى به طور ذاتى احساسات غليان کننده زايد و آزار دهنده اى که براى بسيارى از مردان حالت تهوع ايجاد مى کند ندارند! احساساتى که بسيارى از آنها ذاتى و انسانى نيستند و خلق شده توسط احساس خودپسندى سرشار خيلى از دخترهاى غير چادرى براى ارضاء کمبودهاى روحى خود و ساختن برترى هاى جعلى براى خودشان است.

 يک نوع پايبندى مذهبى به خانواده (شوهر) در دختران چادرى واقعى وجود دارد که در بسيارى از دختران غير چادرى على رغم ادعاى شديد آنها نسبت به پايبندى به اصول مذهبى وجود ندارد و يا بسيار کمرنگ تر است.

 حس ذاتى دنيا دوستى و تجمل گرايى که در همه دخترها فطرتا وجود دارد در دخترهاى واقعا چادرى بسيار کمرنگ تر است!

بسيارى از عادات زشت زنانه مثل عشق زياد به طلا عشق زياد به خريد و چشم و هم چشمى در دختران غير چادرى بسيار بيشتر وجود دارد!
باز هم بايد متذکر شوم که همه موارد گفته شده در مورد دختران واقعا و ذاتا چادرى با قيد اکثريت وجود دارد و بسيارى از دختران الکى چادرى را بايستى از اين قواعد مستثنى کرد.

در پايان صحبتى هم با دخترهاى خوب چادرى دارم. به گوش باشيد! آفات زيادى اين روزها دختران چادرى را تهديد مى کند. مهم ترين اين آفات عبارتند از:

الف. دختران چادرى به دليل پاکى بيش از اندازه دل هايشان دچار نوعى ساده دلى و مثبت انديشى مضر هستند. بسيارى از دختران چادرى تصور مى کنند که همه مردان خوب و پاک و مثل برادر آنها هستند و با آنها مثل برادر رفتار مى کنند. فراموش نکنيد که به قول مولانا مرد و زن مثل آتش و پنبه هستند و نزديکى بيش از اندازه آنها به آتش گرفتن پنبه مى انجامد حال آتش هرچه قدر پاک باشد. (بسيارى از دخترهاى غير چادرى بنا بر تجربه اين را مى دانند!)

ب. شما فرشته هاى پاک بهتر از من مى دانيد که حجاب و عفاف باطنى بسيار مهم تر از حجاب ظاهرى است. صرف يک چادر بر سر داشتن باعث مصونيت و پاکى و حيا که لباس زيباى شما در بهشت است نمى شود. صحبت و خنده با پسران نامحرم به اسم کوچک صدا کردن پسران عشق کودکانه به مجرى و بازيگرهاى مرد تلويزيون و ... همه رفتارهايى است که شايسته جامه زيبا و بهشتى شما نيست.

ج. به شدت از تقليد از دختران به ظاهر چادرى که متاسفانه در تلويزيون به عنوان مجرى يا بازيگر الگوهاى نامناسبى را براى دختران چادرى ايجاد کرده اند پرهيزيد. بسيارى از مجرى هاى به ظاهر چادرى تلويزيون که رفتارى سبک و دور از شان يک دختر چادرى دارند اصلا چادرى نيستند و تنها در مقابل دوربين چادر به سر مى کنند و بسيارى از بازيگران سريال هاى تلويزيونى که نه خود چادرى هستند و نه نويسنده اغلب مرد نقش آنها!!!!

د. توهم اين که اگر با پسران راحت نباشم به من امل مى گويند را کنار مى گذاريد. اين فقط يک تصور باطل است.

ه. از ترس اين که برايتان شوهر پيدا نشود رفتارهاى دور از شأن يک دختر چادرى نداشته باشيد! در مواردى حتى از دختران غير چادرى شنيده ام که فلان دختر چادرى خيلى خودش را به پسرها مى چسباند!!! کارى نکنيد که از گروه پاک دخترهاى واقعا چادرى خارج شويد و به بدتر از غير چادرى بدل شويد. هر پسرى واقعا لياقت دختر چادرى خوب را داشته باشد بدون تظاهر شما هم به سوى شما جذب خواهد شد.

و. مواظب باشيد توجه زياد به مسايل مذهبى شما را از درک عشق دور کند. بى احساسى و کم احساسى در مورد عشق و ازدواج مرض مهلکى است!

ز. در مورد ملاک هاى ظاهرى مذهبى ازدواج زياد سخت نگيريد. اگر پسرى پاک و خوب و عشق شناس خواستگار شما بود که نمازهايش را يک در ميان مى خواند مطمئن باشيد عشق به فرشته پاکى چون شما او را نماز خوان خواهد کرد! بى جهت او را رد نکنيد!

آخرین حرف من با پسرهای مجرد! به مذهبی بودن یا نبودن شما کاری ندارم! اگر فکر می کنید قلبی عاشق اخلاقی خوب و فهمی بالا دارید فریب ظواهر دختران به ظاهر با فرهنگ را نخورید و در دام مهلک آنها نیافتید و اگر این ها را ندارید با دخترهای مغرور و خودخواهی که لیاقت آن ها را دارید ازدواج کنید و بی جهت دختران خوب را بدبخت نکنید!!! 

http://welayatnet.com/node/33072

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
تصویر علی
نویسنده علی در

یکی میخوام محجبه  

تصویر م. عابدی
نویسنده م. عابدی در

عالی بود وقعا خوشم اومدheart

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

من با حرف این یارو تتتتتتتتتتت موافقم راست میگه و همین حرف اونی که نوشته یه دلیل برای ازدواج بگید الان خصوصا برای خانم ها جوریه که برای شوهر زیبا نیستن برای اینو اون زیبان دقت کردین یه زن تو خونه همیشه بداخلاقه و به قول معروف بوی قورمه سبزی میده اما وقتی میخواد بره بیرون یهو تبدیل به شیطان رجیم میشه هزار جور آرایش میکنه تا مرد های پاک ومعصوم رو به انحراف بکشونه اما واسه شو6ر بدبخت یه هیولای خانگیه وباید اینم بگم که بنده نه میدونم مادرم کیه نه پدرم تو یتیم خانه بزرگ شدم اگرم میخوایید بنویسید خواهر ومادرت اینطورین باید بگم اگه اونا رو دیدید سلام منم بهشون برسونید

تصویر تتتتتتتتتتتت
نویسنده تتتتتتتتتتتت در

داداش الان همشون دیگه به قول خودت چادری الکین یا به زور خانواده ادای باایمان ها رو در میارن یا دور از جون بقیه دخترخانم ها همه گندکاری هاشونو کردن برای ازبین بردن بد نامیشون یهو با ایمان و چادری میشن اوناییم که به قول دوستم چادری و با اخلاص واقعی اند همسر یک پولدار زاده یا قاضی زاده یا وکیل زاده یا کلا یک آقا زاده که پاک بودنش اصلا مهم نیست فقط پول داشته باشه که بتونه احتیاجات خانم رو بر طرف کنه وباید بگم که این دوره و زمونه پول هم محبت میاره هم درک میاره و هم بعد از چند ماه عشق به وجود میاره پس اون دخترایی که میگن ما محبت وعشق شوهر میخواییم منطورشون همون زیر دستم پر باشه و در رفاه زندگی کنم هستش و داداش این حرفتم اشتباه بود که گفتی فقط مانتویی ها طلا و خرید آنچنانی دوست دارن کلا خداوند متعال جنس زن وجنس طلا ونقره رو به هم توسط قوانین ماورایی به هم متصل کرده به جرعت میگم هیچ هیچ دختری درجهان با هر نژاد و فرهنگی نیست که از جواهرات و ثروت بدش بیاد گلم موفق باشی.

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

شاید مادر و خواهر و خاله و عمه تو اینطوری باشند!

اما دختران و زنان خوب زیادند!

تصویر مجید . (مش)
نویسنده مجید . (مش) در

درسته

تصویر یاسر
نویسنده یاسر در

سلام .من مهندس محیط زیست عسلویه هستم در پالایشگاه کار میکنم.۲۷ سالمه .خدا رو شکر از نظر اخلاق و ایمان و اعتقاد چیزی کم ندارم البته تعریف نمیکنم حقیقته.چند ماهی میشه دنبال دختر خوب و با ایمانی هستم برای ازدواج.اما پیدا نمیکنم.کسی هم نمیشناسم که کسی رو معرفی کنه خودم هم میرم شرکت و برمیگردم خونه اصلا دختری نمیبینم.خودم بوشهری هستم و خونه و ماشین دارم .حقوقم هم قابل قبوله .دنبال دختری با حیا و محجبه و با درک و فهم میگردم.چون خودم با اخلاق هستم برای طرف مقابلم هم میخوام اخلاق حرف اول رو بزنه.تا بحال که چنین دختری به مسیر من نخورده.یعنی موردی نبوده که بخوام مقایسه کنم. واقعا پیدا کردن دختر خوب و وفادار خیلی سخت شده.امیدوارم خدا بهترین ها رو پیش روی همه جوونا بذاره...

تصویر علی ali
نویسنده علی ali در

خوب بود ممنون

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

بهتره یه دلیل برای ازدواج کردن بگید! توی این اوضاع!! 

تصویر سمی
نویسنده سمی در

دخترمانتویی هم هست ازدخترچادری ازهمه لحاظ پاکتره ازلحاظ گوشی وهرچیزدیگری بستگی به ذات ادم داره واعتماد.اما تواین زمونه بچه ابتدایی هم همه چی بلده 

تصویر Fd
نویسنده Fd در

سلام

نظر های همتون متین و قابل احترام

ولی نظر شخصی خودم اینه که اولا مرد تا وقتی که یه زن خوب که معیاراشو الان میگم پیدا نکرده بهتره نگیره

۱-دختر گوشی موبایل نداشته باشه

۲-چندسال زیر نظر باشه که ببینید چجور دختریه

۳-از مسائل جنسی چیزی ندونه و فقط در حد درس بدونه نه بیشتر

۴-آرایش مارایش نکنه یعنی اهلش نباشه

۵-در عین اینکه برای جنس مخالف احترام قائله سنگین باشه

۶- معنوی و مذهبی باشه و باخدا(مهم)

۷-زیبایی ظاهری خیلی مهم نیست به نظر من همینکه اخلاقش خوب باشه کافیه

۸-بتونه با شرایط زندگیمون کنار بیاد

اینکه بعضیا میگن همچین دختری گیر نمیاد کاملا در اشتباهن چون بنده خودم همچین نامزدی دارم الحمدالله

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

گول خوردی

 

 

تصویر دیانااا

خوب دختر چه گناهی کرده اعتقاداتش درست باشه کافیه هااا  دخترها هم ازادی میخوان استقلال میخوان این حد واقعا در دنیای الان درست نیست شما یعنی میگین دختری که گوشی داشته باشهادم درستی نیس !!! مهم اعتقادات آدم هاست و تربیت دینی شون درست باشه تو معرض گناه هم قرار بگیره گناه نمیکنه و حد وحدودش رو حفظ میکنه 

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

من فکر میکردم نسل این دخترا منقرض شده! حسابی حواست بهش باشه! گاهی افراد وقتی احساس آزادی و امکانات کنن آن کار دیگر میکنن!! 

تصویر Mohammad7
نویسنده Mohammad7 در

سلام . دختر گوشی نداشته باشه ولی پسر داشته باشه؟

دختر چیزی ندونه ولی پسر شیطونو درس بده؟

نفرمایید برادر .

خانم و آقا اجتماعی هستن ، انسان هستن ، تو اون شرایط باید مراقب باشن ، و الا توی حبس بودن که معیار نیست .

از طرفی مسائل جنسی فطرت انسانه خود به خود میدونه. 

مثلا خوابیدن و خوردن رو کسی بلد نباشه.

 

در کل این سختیها رو یوقت به نامزدتون نگیرید،  یوقت حس نکنه آزارش میدید .

 

تصویر فیل هندی
نویسنده فیل هندی در

گوشی موبایل نداشته باشه که نشد حرف. مهم اینه امکانات داشته باشی اما به درستی ازش استفاده کنی. این گفته شما ممکنه ذهنیت خوبی در دیگران  ایجاد نکنه و نسبت به جنس مخالف بدبین بشن .

بعضی از خطرات و متأسفانه روابط در محل کار شکل میگیره پس بنشین تو خونه سر کار نرو و بگو دخترا  با کسی ازدواج کنید که بیکار باشه.

این چه کاریه پس یهو از وقتی به دنیا میاد بگیرش تحویل بزرگش کن.

من خودم رو اول مخاطب و آخر مخاطب قرار میدم درسته اطلاع و آگاهی از هر چیز و داشتن هر امکانات متناسب با سن از طرفی هم باید یاد بگیریم چطور استفاده کنم .

ممکنه عدم آگاهی از علم مسائل جنسی بخصوص در این دوره زمونه باعث بشه از طرف سوءاستفاده کنن. مثلا دختری نمیدونه یکی سر راهش قرار بگیره و ازش سوءاستفاده کنه .

میشه گفت اطلاعات داشته باشه درست و بجا خرج کنه.

امکانات داشته باشه درست و بجا استفاده کنه.

در ضمن چطوره شما بدونی و داشته  باشی خوبی اما دخترا بدن و هر کی این معیارا رو نداشته باشه دختر بدیه؟

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

یهویی میبینی چشم و گوششون باز میشه شوکه میشن آن کار دیگر میکنن! معنی تازه به دوران رسیده برای اینجا هم صادقه یعنی چون بلد نیستند از امکانات استفاده کنن به امکانات برسن یا اطلاعاتی پیدا کنن به دردسر میفتن! و استفاده غلط میفتن! اتفاقا کسی که به روز باشه و پاک باشه در جوانی شیوه پیغمبری داره! 

تصویر max
نویسنده max در

والا من یه دوستی,دارم تو دانشگاه.ازینا که به صورتش,دست نمیزنه ر ابروهاش پره و ارایش نمیکنه وباور کنید,دو تا دوس پسر داره..یعنی وقتی فهمیدم تو شک هستم تا الان.چون هیچ جوره بهش,نمیومد..خدایا این دوره زمونه میشه به کی اعتماد,کرد؟؟دیگه خسته شدم ازین دنیا با ادمای الکیش..به کجا میشه شکایت کرد,به کی میشه اعتماد کرد.خدایا نجاتمون بده..

تصویر نرگس 72

سلام

منم نمونه ی این رو دیدم کسیکه اصلا به ظاهر و پوشش نمیاد که اهل این حرفا باشه ولی با تعجب دیدم بوده

درمیان پسرها هم همین طور

لا اقل آدم ظاهر و باطنش یکی باشه ...

از روی ظاهر  یا حجاب یا نوع پوشش اصلا اصلا نمیشه قضاوت کرد

خدا عاقبت همه رو به خیر کنه

تصویر jamil9772
نویسنده jamil9772 در

مطلب بسیااار خوبی بود

مممنون

تصویر یه عاشق واقعی

دختر محجبه به کلاس زبان می رود. در جای خود که می نشیند همکلاسی اش که آن چنان حجاب مناسبی هم ندارد از او می پرسد:

چرا چادر سر می کنی؟ چرا اینقدر محجبه ای؟ در سازمان خاصی کار می کنی؟

پاسخ می دهد: نه مگر فقط کارمندان دولتی محجبه اند؟

گفت: آخر آنهایی که با جاهای خاص در ارتباطند این جوری حجاب کامل دارند. انگار هنوز قانع نشده بود پرسید: شهرستانی هستی؟ دختر چادری جواب داد نه. حتماً درنظرش دهاتی ها و شهرستانی ها باحجابند!!

بازهم دست بردار نبود. پرسید دانشجو هستی؟ پاسخ داد بله. پایان نامه دکتری می نویسم. گفت چه رشته ای؟ جواب داد: علوم قرآنی.

انگار رمز جدول را پیداکرده باشد گفت: آهااان!! دختر محجبه که انگار قبلاً تجربه چنین برخوردی را داشته است بلافاصله و با اعتماد به نفس فراوان جواب داد:

نمی‌دانی چه لذتی دارد وقتی سیاهی چادرم، دل مردهایی که چشمشان به دنبال خوش‌رنگ‌ترین زن‌هاست می‌زند.

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

عالی بود

تصویر سید داود
نویسنده سید داود در

عالی بود

تصویر سروناز20

سلام .متن طولانی بود..پر از تعریف....که اگه یه خانم چادری باشه واقعا انشالله همینه...ولی برخیشو واقعاقبول دارم...نگله به دخترای چادری اینه که سادن .... این بهترین ن عشه...اون چادری هایی که خیلی مقید ترن رو هک میگن حزب الهی ...عادی تر هم محکومن به سادخ بودن....متاسفانه شاید ر. بساط جامعه همه خوب باشن با هم اما کم نیستن خانم های غیر مذهبی که از چادر تنفر دارن و بی حجابی رو فخر میدنن و. با نماد های مذهبی مشکل دارن. مثلا خواهرم تعریف میکرد با چند تا از دوستای بد حجابش رفته بودن خیابون که گشت ارشاد بهشون تذکر میدن ...خلاصه میگفت بد ترین توهین هارو بعد ماجرا به کل چادری ها کردن ..نمونش ..چادری های زشت و عقده ای ...چادری های. خراب .....این جامعه ماست...حقیقت پنهان. و تلخ. که. اگه بخوای زیاد بهش بها بدی و فکر کنی افسردگس شدید میگیری.... ه ی

تصویر رفیق حاج همت

سلام عزیزم من سروناز جان، ینی همه ی چادریا زشتن؟؟؟؟بی کلاسن؟؟؟؟خالی بندی چادر میذارن؟؟؟؟

همه ی چادریا به خاطر اینکه خواهر دوستت تعری کرده همشون شدن بدکاره و بی تربیت؟؟؟

آخه این انصافه؟؟؟ما خودمونم چادری هستیم اما در عین حال هم شیک هستیم و هم خشگل و هم معتقد به خدا و دین خدا...اصلا هم زشت و دهاتی نیستیم!من خودم تهرانی هستم و اصلا م قیافم مث دهاتی ها نیست،تازه دهاتیا که خیلی خشگل ترن،چون همه چیشون عادی و طبیعیه نه مث ما که هی باید کرم بزنیم تا پوستمون خشک نشه!!!

اونا نیازی به رژ گونه ندارن چون طبیعی لپشون قرمزه :) خدا حفظشون کنه...

به هر حال عزیزم تا خودت چیزیو ندیدی و با گوشای خودت نشنیدی نباید باور کنی،اینو من نمیگم امام علی (ع) میگه...

دیگه خود دانی باجی...

تصویر سروناز20

منم غیر این نگفتم... گفتم به خاطر گشت ارشاد سر کینه هاشون باز شدق....

تصویر سروناز20

ببخشید متنم غلط زیاد داره...

سلام ... متن طولانی بود نگاه به دخترای چادری اینه که ساده وزودباورن ... مقدی تر هاشم با لفظ حذب الهی تحقیر میشن ...

متاسفانه شاید روی بساط جامعه ما همه داریم با هم خوب زندگی میکنیم ولی کم نیستن ؟ادم هایی که از چادر و حجاب تنفر دارن ... بی حجابیب رو نماد روشن فکیر و چادر رو نماد عقب افتادگی میدونن در حالی که دینما اخرین پیام خدا و متکامل ترین دین برای بشر متمدن هست ... خوب گفت اون کسی که اگه بی حجابی تمدن هست پس حیوانات از همه متمدن تر هستن .. اگه حجاب بد بود الان  این قدر توی غرب شیوع پیدا نمیکرد اگه حجاب لا ذات انسان همانگ نبود از آغاز خلقت هر بشری به تن نمیکرد ... و همه عریان بودیم...

متاسفانه اگه بخوی تو جامعه عینک حقیقت رو بزنی کم نیستن ادم هایی که حقیقت دین رونفهمیدن و کم نیستن کسایی که دینشون رو دوست ندارن .. دوست دارن تقلید کنن تقلید کور کورانه .... کم نیستن کسایی که علت عقب افتادگی ملت های مسلمان رو دین میدون و علت پیشرفت عرب رو بی دینی ... کم نیستن آدم هایی که هدف و مسیر رو گم کردن و بد جور به دنیا چسبیدن و به هر قیمتی میخوان لذت ببرن ... شاد باشن ... حتی به قیمت متلای کردن زندگی بقیه.... اینا همون حقیقت هایی که باید ازش گذشت چون اگه بخوای بهشون عمیقب شم وتمرکز کنی افسردگی میگری ... چون هیچ وقت منشتو درک نمیکنن .. که البته مهم هم نیست چون اون بقیه با ابن افکار  ادم های مهمی نیستن...!!

تصویر یه عاشق واقعی

سلام متنتون بازم غلط داشتcheeky براتون درستش کردم 

سلام ... متن طولانی بود نگاه به دخترای چادری اینه که ساده و زودباورن ... مقید تر هاشم با لفظ حزب الهی تحقیر میشن ...

متاسفانه شاید روی بساط جامعه ما همه داریم با هم خوب زندگی میکنیم ولی کم نیستن آدم هایی که از چادر و حجاب تنفر دارن ... بی حجابی رو نماد روشن فکری و چادر رو نماد عقب افتادگی میدونن در حالی که دین ما اخرین پیام خدا و کامل ترین دین برای بشر متمدن هست ... خوب گفت اون کسی که اگه بی حجابی تمدن هست پس حیوانات از همه متمدن تر هستن .. اگه حجاب بد بود الان  این قدر توی غرب شیوع پیدا نمیکرد اگه حجاب با ذات انسان هماهنگ نبود از آغاز خلقت هر بشری به تن نمیکرد ... و همه عریان بودیم...

متاسفانه اگه بخوای تو جامعه عینک حقیقت رو بزنی کم نیستن ادم هایی که حقیقت دین رونفهمیدن و کم نیستن کسایی که دینشون رو دوست ندارن .. دوست دارن تقلید کنن تقلید کور کورانه .... کم نیستن کسایی که علت عقب افتادگی ملت های مسلمان رو دین میدونن و علت پیشرفت عرب رو بی دینی ... کم نیستن آدم هایی که هدف و مسیر رو گم کردن و بد جور به دنیا چسبیدن و به هر قیمتی میخوان لذت ببرن ... شاد باشن ... حتی به قیمت متلای کردن زندگی بقیه.... اینا همون حقیقت هایی که باید ازش گذشت چون اگه بخوای بهشون عمیق بشی وتمرکز کنی افسردگی میگیری ... چون هیچ وقت منشتو درک نمیکنن .. که البته مهم هم نیست چون اون بقیه با ابن افکار  ادم های مهمی نیستن...!!

تصویر mr pajoohi
نویسنده mr pajoohi در

آرایش صورت بیشتر چادری ها از مانتویی ها بیشتره .. بی خودی تبلیغ نکنید. دیگه از این سایتتون داره بدم میاد

تصویر رفیق حاج همت

سلام بر شما برادر یا خواهر گرامی، خب این چه چیزیو ثابت میکنه؟؟؟؟

گیریم که اینطور باشه، چیو ثابت میکنه؟؟؟مانتویی هایی که میگین احتمالا موهاشون بیرون نیست؟؟؟؟موهاشون رنگ کرده نیست؟؟؟ پوشششون چی؟؟؟؟مانتوهای چسبون و بدن نما و رنگ روشن نمیپوشن؟؟؟؟

اگه اینطور باشه اینا دیگه به قول خودشون انقد زیبا هستن که نیاز به آرایش نداشته باشن!چون همه جوره خودشونو در معرض تماشای چشمای خبیث مردها و پسرا قرار دادن....

اما چادری ها، چطوریه که آرایش و همه چیای ضایع برا مانتویی ها شرف به دنبال داره اما برا چادریا حرامه؟؟؟

من خودم که چادری ام فقط کافیه چند تار مومو خدای نکرده بذارم بیرون،اونوقت همه عاشقم میشن...همه دنبالم را میفتن و کلی متقاضی پیدا میکنم! اما هرگز این کارو نمیکنم و نخواهم کرد!چون برخلاف خواسته ی خدا و اهل بیت عزیزمه که با تمام وجودم دوسشون دارم...و حاضر نیستم لحظه ای کاری کنم که ازم دلخور بشن...حتی اگه گلوله هم رو سرم باشه بگن حجابتو بردار تا نکشیمت!باز هم هیهات منه ذلت...زیر بار زور نمیرم...و میگم میتونی منو بکشی اما حجابمو هرگز نمیتونی برداری،چرا؟چون خدا با منه و هوامو داره...

در ضمن برادر من،چادری ای که واقعی باشه آرایش غلیظ به اون شدت که شما میگی نمیکنه...

خود آیت الله مکارم میگه: آرایش در حدی که صورت دختر رو از بی حالی و بی ریختی دربیاره مانعی ندارد...

تصویر العبد
نویسنده العبد در

سلام. اجرتون با امام حسين عليه السلام.

تصویر ali08
نویسنده ali08 در

متن چرتی بود!

اینقد چادرو الکی بزرگ نکنید.

حتا اصل حجابم تا ی حدی مهمه نه اینقدی ک زوم شده روش.

ی سریایی میخان البته عمدن مردم سرشون ب این چیزا گرم باشه....
 

تصویر رایحه
نویسنده رایحه در

سلام علیکم...

عالـــــــــــــــــــی بود...

اجرکم عندالله

تصویر زری
نویسنده زری در

اقا خداوکیلی اون تیکه ای که به سریالای مزخرف صدا و سیما انداختی خیلی خوب بود . دمت گرم . یعنی منبع چرت و پرت هست این سریالا 

تصویر محمد علی

با سلام

دوستان بنده یک عضو تازه وارد هستم . واقعیتش اوایل برای دخر و پسران مذهبی خیلی اهمیتی قایل نبودم ... همیشه میگفت که عصر جدید و چادر چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ولی با گذشت زمان و کسب تجربه به نتایجی رسیدم که دوست دارم بیان کنم .

اولا خدایی نکرده نمیگم همه انسان های چادری خوب یا بد هستند و یا همه انسان های بد حجاب بد

با نگاه کردن به شرایط کنونی جامعه و گسترش فساد ، خیانت بین زوج ها ، و ...........به این نتیجه رسیدم که باید با افرادی نشستو برخاست کنم که نور ایمان واقعی توی قلبشون باشه....

توی محیطی که قبلا کار میکردم خانم های مانتویی و یک خانم چادری حضور داشتند .ولی  تفکرات خانم هایی که بدون چادر بودند خیلی فمینیستی بود طوریکه :

1-میگفتن همه مردها از یک جنس هستند و...........

2-توی زندگی به مرد به چشم یک نوکر نگاه میکردن که وظیفشه کار کنه .....پول بیاره....و بهشون گیرنده.......

3-اصلا معنی عشق و زندگی رو نمیفهمیدن

4- با همکاران مرد خیلی راحت بودن ....میگفتن و میخندیدن...

ولی خانمی که چادری بودند سنگین تر رفتار می کردند

از اونجایی که من دوست ندارم همسرم پوشش نامناسب داشته باشه ...........خند هاش فقط برای من باشه ..........اندامش ومردای هیز نبینن وپشت سرش حرف بزنن

به این نتیجه رسیدم که با توجه به شرایط روحیم انشاله خداوند یک دختر مومن...مذهبی واقعی و چادری واقعی رو بهم بده

چون معنی زندگی رو بیشتر میفهمن

و ی اعتراف بکنم هر دختر یا پسری که در دوران مجردی روابط جنسی داشته باشه باید نسبت بهش نگران بود چون هر آن احتمال خیانت هست

تصویر mohsen73
نویسنده mohsen73 در

برادرم سلام..امیدوارم زندگی خوبی داشته باشیheart

تصویر mahseta
نویسنده mahseta در

سلام

من با محتوی این پست و کامنت هاش کاری ندارم و اصلا بحثی نمیکنم ولی یه جمله تو کامنت شماست که برای من تبدیل به سوال شده. فرض کنید من بی سواد هستم و چیزی از فمنیسم نمیدونم ؛الان برام جالبه اون 4 موردی که در تعریف از فمنیسم آوردین از کجا بوده و کجای مکتب فمنیسم همچین جملاتی رو به کار برده؟
مکتب فمنیسم شاخه های زیادی داره که فقط شاخه رادیکال اون یه سری تند روی هایی داره که در ایران حتی بیش از خود غرب به این شاخه میپردازن (دلیلش هم کاملا واضحه  که هر جا کلمه زن باشه باید اون جا رو به گند گشید! تا کسی جرات حرف زدن نداشته باشه و موضوع لوث بشه!!) .کلمه فمنیسم تبدیل به فحش شده که عوام الناس در مقابل هر زنی که به نظرش(البته هر کسی از ظن خود شد یار من) رفتار نادرستی داره بهش میگن فمنیست!!

بسیاری از حرف هایی که مکتب فمنیسم میگه همون حرف های هست که مکتب شیعه در صدها سال قبل گفته فقط اون بیچاره گان چیزی از اسلام و شیعه نمیدونن و همین مقدار هم  که خودشون دنبال راهی برای بیرون اومدن از منجلاب پیدا کردن قابل تحسینه 
میدونم بعضیا در مقابل حرفم جبهه میگیرن بنابر این دو لینک از کسی میگذارم که هم شخصیت معروفی هست هم به عنوان یه مذهبی شناخته شده

ایـــــــن  

این یکی لینک رو از تگ فمنیسم از وبلاگ همون آقا برداشتم که خیلی جالبه 

 

یاد بگیریم چیزی بدون دلیل  فله ای و کیلویی رد نکنیم  فقط چون مُد میگه!!

تصویر oghab
نویسنده oghab در

وقتی یک نفر کاری در ظاهر مطابق با رضایت خدا انجام میده بعد به بهانه اینکه بقیه فکر میکنن ادم ریاکاریه اون چادر رو کنار میزاره. به خاطر اینکه ایمانش ضعیفه (در واقع دنبال بهانه میگرده) وگرنه هرکاری که عرف باشه انجام دادنش راحته. مثلا اگر الان همه افراد بی حجاب باشن میگه دیگه با حجاب بودن ریاکاری محسوب میشه پس خداحافظ حجاب.

تصویر رفیق حاج همت

سلام بر شما،نخیر این ادعا از پایه و اساس اشتباهه...

ما چادری ها چادر رو برا رضایت ملت و پسرا و مردای این جامعه انتخاب نکردیم برادر  یا خواههر من،بلکه ایین چادر رو به عشق حضرت زهرا و حضرت زینب و اهل بیتمون گذاشتیم و هرگز هم  از این چادر و  عقیده دست بر نخواهیم داشت ، اینو از بنده داشته باشین....من کسی هستم که هیچوقت حرف مردم واسم مهم نبوده و نیس،چون آدما خیلی حرفا میزننن که هیچکدومش به درد ما نمیخوره....حتی اگه عالم بی چادر بشه و همه بی حجاب بشن، من و امثال من چادری که واقعا عاشق چادریم هرگز چادر رو از سرمون برنمیداریم...اینو بهتون قول میدم...طرز فککر مسخره ی آدما واسه ما چادری جماعت اصلا مهم نیس...ما کاریو میکنیم که خدا و اهل بیت ازمون راضی باشن....

تصویر ostad
نویسنده ostad در

برای همینه که خدا می گه ولکن اکثر الناس لا یعقلون! یعنی شما کاری به اکثریت نداشته باشید کاری که درسته انجام بدید!

تصویر رفیق حاج همت

سلام استاد،دقیقا درسته...ممنون از تاپیک حمایت آمیزتون از ما چادریای ان شاءالله واقعی...

اجرتون با حضرت زهرا

تصویر نيلو
نویسنده نيلو در

آقای عاشق باهاتون مخالفم در رابطه با کامنتی که گذاشتین و فرمودین فقط چادری ها اگه اشتباه کنن پشیمون میشن و توبه میکنن اصلا اینطور نیس.غیر چادری ها خدا نمیشناسن یعنی نمیدونن گناه چیه؟ چه چادری هایی که میشناسم با چادر از چه کارا که در نمیان! بازم میگم همه چی بستگی داره به تربیت و فرهنگ یه فرد نه چادرش!

تصویر رفیق حاج همت

سلام نیلو جان،منم مث تو دخترم اما چادرری،  ببین آقای عاشق مننظورش این نبو که فقط چادریا آدمن و  بقیه آدم نیستن یا اگه هستن آدمای خوبی نیستن،  ایشون منظورش این بود که دخترای غیر چادری ما اوناییکه موهاشون تا نصفه بیرونه،ازش میپرسی چرا موهات انقد بیرونه؟برمیگرده میگه بابا روسریم سُر میخوره! یکی نیس بگه چرا روسریت به طرف جلو سُر نمیخوره پس؟؟؟ اونیکه این وضعو داره(مانتوی قرمز ی رنگ روشن تنگ تنگ میپوشه که همه جاش قشنگ معلومه! دختری که همچین تیپی میزنه و کلی آرایش تو صورتشه که برا پاک کردنش سه ساعت باید صورتشو بشوره!موها رنگ کرده و بیرون زده از سل و روسری! رژ قرمز زدن این دخترا ! خب همه ی اینا منجر به گناه میشه!هم از طرف خود دختر که  این کارا رو کرده و هم از طرف پسر مجردی که اونو میبینه و هوس میکنه بره از کنارش رد بشه!و خدا میدونه این پسر چه فکرایی که با دیدن  این بدن و اندام دختر نمیکنه!!!حتی ممکنه لذت گناه ببره! خب همه ی اینا نشات گرفته از اون دختریه که خودشو مث عروسک درست کرده و به معرض نمایش گذاشته! ایا مه میدونن ک ای کارشون گناهه،اما بی خیالی طی میکنن و خودشونو توجیه میکنن که نه بابا چه گناهی؟همه اینطوری تیپ میزنن،همه آرایش میکنن! آخه بگو تو قیامت قراره تو رو تو گور همه بخوابونن؟؟؟که هی همه همه میکنیی؟؟والا به خدا

خدا میگه اونیکه بدونه یه کاری گناهه،اما باز انجامش بده،این آدمو دیگه ولش کنین!تکلیفش  معلومه!

 

تصویر یه عاشق واقعی

سلام خواهر خوبم 

ممنون از صحبت هاتون 

از صحبت هاتون لذت بردم احسنت 

تصویر رفیق حاج همت

سلام بر شما برادر عاشق:)

ممنونم،شما همیشه به ما لطف دارین...ممنونیمblush

تصویر ostad
نویسنده ostad در

دختر خوبم. من هم با شما موافقم. مسايل مذهبى را همه دخترهاى خوب ما به خوبى مى دانند و رعايت مى کنند. ولى حرف شما در مورد معدود دخترهاى به ظاهر چادرى و چادرى غير واقعى مساله کلى ارتباط ذات خوب با چادرى بودن را نفى نمى کند. با ديگر به عنوان برادر کوچکتر شما به شما يادآورى مى کنم افشاى گناه از گناه بدتر است مخصوصا گناه ديگران و مخصوصا گناه چند انسان مجهول و تعميم آن به پاک ترين قشر جامعه و لباس پاک بهشتى که خدا انقدر عاشق اين لباس است که همه شما بايد سر نماز و مقابل معبود حتى در تنهايى اين لباس را به تن کنيد. گناه بزرگتر گفتن اين حرفها ايجاد جو بى اعتمادى و فتنه در اجتماع است. در ضمن من عميقا اعتقاد دارم بى حجابى و چادر به سر نکردن يک مشکل فرهنگى است نه مذهبى درست مثل عبور از چراغ عابر پياده و يا ريختن زباله در خيابان!

تصویر یه عاشق واقعی

اینجا چرا اینجوری شده ؟؟؟؟ چرا به چادری بودن گیر میدید ؟؟؟؟ چرا به ریا و چیزای دیگه گیر نمیدید ؟؟؟تظاهر کردن و ظاهر سازی چه ربطی به چادری بودن داره ؟؟؟؟ چون چادریها بعضی هاشون مشکل دارن یعنی چادر بد هست ؟؟؟؟

یعنی مشکل جامعه ما چادر هست ؟؟؟؟؟؟؟

هر چیز خوبی رو میتونه ادم های بد و منافق ازش استفاده کنن مثل چادر ......

یه ادم کفر و یهود هم میتونه صلوات بفرسته .....پس بگیم هر کی صلوات میفرسته ادم بدی هست ؟؟؟؟ مشکل جای دیگه ای هست ..................

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.