جهان‌شناسی

شکاکان
به گمان خود، یقین دارم 06:00 - 1397/01/26 بازدید: 383

آدمی شاید نسبت به جهان بیرون، دچار شک و یا عدم قطعیت گردد؛ اما از اوضاع و احوال درون خود که به خوبی آگاه است.

شبهه‌ای با احتمال وقوع صفر
شبهه‌ای با احتمال وقوع صفر 09:00 - 1396/12/13 بازدید: 430

تمام آنچه آکل از ماکول خورده، جذب نمی‌شود و آنچه جذب شده، جزء بدن آکل نمی‌شود، و تمام آنچه جزء شده باشد نیز با سلول های جدید جایگزین و از بدن آکل دفع شده و به طبیعت باز می گردد.

شیطان
آیا شیطان برنامه‌ی خدای هستی را به هم ریخت؟ 07:00 - 1396/11/03 بازدید: 909

شیطان نقشه‌ی خدای دانا و توانا را به هم نزد، بلکه بخشی از نقشه‌ی خدا و قطعه‌ای از پازل جهان شد.

تصویری از باران
چرا آسمان با زمین قهر کرده است؟ 06:17 - 1396/10/28 بازدید: 965

تغییر نعمت یکی از پیامدهای گناه است، مشکل باران شاید یکی از مصادیق تغییر نعمت و پیامد گناه انسان باشد.

مولانا
شعر مولانا و پلورالیسم 11:18 - 1396/10/27 بازدید: 4417

از اشعار مولانا دو گونه می‌توان برداشت داشت، که یکی صحیح و دیگری باطل است.

تلاش
حاصل شدن نتیجه دست خداست 07:00 - 1396/08/08 بازدید: 1560

انسان فقط نتیجه اعمال خویش را به دست می‌آورد.

دیدار مومنین در برزخ
دیدار برزخیان با اهل دنیا 18:36 - 1396/07/08 بازدید: 783

- طبق رویات معصومین(علیهم‌السلام) روح مومن با فامیل‌های خود ارتباط دارد، پس مقداری از خاطرات دنیا را با خود دارد.

بهشت
ازدواج هم در بهشت وجود دارد 14:47 - 1396/06/05 بازدید: 2215

-بدون شک لذات دنیوی در بهشت موجود است ولی نحوه و جزئیات آن بر ما پوشیده است.

وسوسه
کنترل حواس و مقابله با وسوسه‌های شیطان 23:53 - 1396/05/04 بازدید: 926

نفس اماره زمینه را برای وسوسه‌های شیطان آماده می‌کند.

دنیای پس از دنیا
حیات پس از مرگ داستان یا واقعیت 13:16 - 1396/04/20 بازدید: 1541

-حیات پس از مرگ یک داستان تخیلی نیست که دین‌داران آن را درست کرده باشند، بلکه یک واقعیت و یک حقیقتی در وارای این عالم است که بسیاری از ادله عقلی آن را اثبات می‌کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.