خانواده

تجدید پیمان با مهدی موعود(عج)

انتظار و زندگی در حال
17:26 - 1401/12/08

منتظر واقعی، در گذشته متوقف نمی‌شود و زندگی خود را به آینده موکول نمی‌کند؛ بلکه از زمان حال به‌خوبی استفاده می‌کند.

حال مثبت در سایه انتظار

امید واقعی و انتظار
16:40 - 1401/12/07

منتظر واقعی اگرچه هر روز لحظه وصال را انتظار می کشد، اما در زمان انتظار، هر لحظه با محبوب و دلبر خود زندگی می‌کند.

نقش انتظار در امید به زندگی

17:49 - 1401/12/06

بشر ناخواسته در پس‌زمینه همه خستگی‌های خود، منتظر موعودی است تا با آمدنش کویر تشنه و تفتیده دل‌‌ها بارانی، و عقل‌ها شکوفا شود و بدین وسیله شور‌ و‌ نشاط و امید به زندگی را برای آنها به ارمغان آورد.

خطاهای همسرداری؛ پیشنهادهای درخواست‌نشده

17:02 - 1401/12/01

اگرچه پیشنهاد کمک، حال زنان را بهتر می‌کند، اما آن‌ها باید یاد بگیرند این پیشنهاد، حال همسرش را بهتر نخواهد کرد.

خانواده بهشتی | نظارت و مراقبت

08:31 - 1401/12/01

والدین با نظارت و مراقبت و داشتن ارتباط سالم با فرزندان خود می‌توانند از بروز بیشتر مشکلات و بحران‌های پیش‌روی بچه‌هایشان پیشگیری کنند.

آثار امیدواری؛ ایجاد انگیزه

امید عامل حرکت در زندگی
16:52 - 1401/11/27

امید به زندگی، مسیر آینده را ترسیم می‌کند و به زندگی فرد معنا می‌دهد. در مقابل ناامیدی، زندگی پوچ و بی‌معنایی را در پی خواهد داشت.

آثار امیدواری؛ تلاش

آثار امیدواری؛ تلاش
16:40 - 1401/11/27

انسان به امید اینکه تلاش او سودمند است، فعالیت می‌کند و چنانچه امید نداشته باشد، دست به هیچ اقدامی نمی‌زند.

خانواده بهشتی | انتخاب درست

10:30 - 1401/11/27

خانواده با تمام ارکان و عناصرش، اساسی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدّن‌ها و تاریخ بشر بوده است. شکل‌گیری خانواده مطلوب و بهشتی، در گرو انتخاب همسران صالح و باایمان می‌باشد و ثمره آن، تربیت فرزندان صالح و کارآمد خواهد بود.

امید، عامل رشد

آرزو
11:51 - 1401/11/25

امید، از مؤلفه‌های مهم موفقیت و بهبود کیفیت زندگی است که فقدان آن موجب رخوت و توقف فرد و جامعه می‌گردد .

مهارت ابراز وجود

قاطعیت
17:11 - 1401/11/24

گاهی در طول زندگی، مسائل و مشکلاتی پیش می‌آید که برای رفع آن، نیازمند ابراز وجود و برخورد قاطعانه هستیم. انجام صحیح این مهارت، کمک بسیاری به بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی ما می‌کند.

خانواده بهشتی | محبت و آرامش

17:02 - 1401/11/24

محبت و آرامش، دو اکسیر اعظمی است که می‌تواند خانه و خانواده را به کانونی گرم و صمیمی تبدیل کند؛ کانونی که ثمره آن، تربیت فرزندان سالم است.

اصلاح همسر، وظیفهٔ اخلاقی و آیینی

همسر
08:17 - 1401/11/24

اگر خدای ناکرده همسرتان بیمار شود، چه می‌کنید؟ بیماری‌اش را بر سرش می‌کوبید؟ پیش غریبه و آشنا آن را دستمایهٔ تمسخر و تحقیر او قرار می‌دهید؟ یا او را به بیمارستان می‌برید تا درمان شود؟عیب‌های رفتاری و اخلاقی هم نوعی بیماری هستند که باید درمان و اصلاح شوند، نه تمسخر و اعلام عمومی در جمع دوست و آشنا!

صفحه‌ها