خداشناسی

واکاوی آیات توحید ربوبی و ولایت تکوینی اهل بیت

شبهات ولایت تکوینی,امور تکوینی چیست
07:59 - 1400/10/07

ولایت تکوینی ائمه در طول ولایت الهی است و موجب شرک ربوبی نمی شود.

نقد نظریه انفجار بزرگ و دیدگاه اسلام

نقد نظریه انفجار بزرگ و دیدگاه اسلام
10:56 - 1400/09/29

پدید آمدن عالم ماده از یک ریز ذره و انفجار این ریز ذره، دو اتفاق و اموری حادث و ممکن الوجود هستند که برای تحقق نیازمند به علت می باشند. 

آفرینش هستی برای انسان و به هدف پرستش خداوند

هدف خدا از کل خلقت چیست
13:54 - 1400/09/20

آفرینش هستی برای انسان و به هدف پرستش خداوند می باشد.

شگفتی های عالم هستی و ارتباط آن با عذاب الهی به خاطر عدم باور

چند نمونه از شگفتی های افرینش,شگفتی های آفرینش در طبیعت
12:55 - 1400/09/20

شگفتی و نظم حاکم بر جهان، نشان از آفریننده‌ای قادر و عالم دارد.

انسان گوشه ای از خلقت حکمت آمیز خداوند

خلقت انسان
12:54 - 1400/09/20

خلقت خداوند بر اساس حکمت می باشد و هر کدام از اجزاء خلقت هدفی از خلقت خودشان را دارا می باشند، انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

دیکتاتوری یا حاکمیت مطلق خداوند

دیکتاتوری یا حاکمیت مطلق خداوند
09:26 - 1400/09/14

خداوند متعال خود حق است و جهان را به حق آفریده است و فرمان به حق می‌دهد و هر کس که از امر خدا نافرمانی نماید، عمل او ناحق می باشد و به خود و دیگران ظلم کرده و به نتیجه‌ی ظلمش می‌رسد. این به معنای دیکتاتوری نیست بلکه حاکمیت جامع و مطلق خدا می باشد.

بیزارم از آن خدایی که به طاعت من از من خشنود شود

عطار نیشابوری
13:00 - 1400/09/11

تذکرة الاولیاء از جمله آثار عطار نیشابوری است که حاوی مطالب ارزشمندی در حوزه عرفانی است.

هدف از خلقت انسان و اراده اصلی و تبعی خدا

آفرینش انسان
13:26 - 1400/09/09

علم خداوند ازلی و ابدی است و طبق آن علم، خبر می دهد از این که عده کثیری بر اساس رفتار خود جهنم را اختیار می کنند.

پیشینه فطرت خداجوی انسانی به بلندای تاریخ

اشکالات برهان فطرت
08:15 - 1400/08/30

پیشینه فطرت خداجوی انسانی به بلندای تاریخ بازمی گردد.

وجود خدا باطل کننده توهم خدا ناباوران

وجود خدا باطل کننده توهم خدا ناباوران
12:13 - 1400/08/29

خداوند متعال، قرآن را برای هدایت بشر به پیامبرش فرستاد و اطاعت او را بر همگان واجب کرد؛ زیرا انسان ناقص و محدود است و محدود نیازمند به نامحدود می باشد.  

خالقیت خداوند و نیاز به بندگان

خالقیت خداوند و نیاز به بندگان
10:03 - 1400/08/27

صفات فعلیه، حاکی از نسبت و اضافه ‏اى بین خداوند متعال ومخلوقات است و در واقع آن دسته از صفات خداوند هستند که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع می شوند به عبارتی دیگر برای انتزاع این صفات، ذات خدا به تنهایی کافی نیست بلکه باید مخلوقات هم وجود داشته باشند؛ مانند صفت خالقیت

تکبر خداوند به زبان کودکانه

تکبر خداوند به زبان کودکانه
14:08 - 1400/08/25

تکبر در مورد انسان صفتی ناپسند می‌باشد ولی در مورد خدای متعال بسیار پسندیده است. زیرا هر کس که خدا را بشناسد که می‌داند او از همه بالاتر است و اگر خود او بگوید متکبر هستم در واقع همین طور است ولی اگر ما بگوییم بالاتر از دیگران هستیم خود دروغی بزرگ است.

صفحه‌ها