واجبات رکوع

10:39 - 1395/08/11

- 1. خم شدن به قصد رکوع؛ 2. خم شدن به طور معمول؛ 3. رسیدن دست ها به زانو؛ 4. آرامش بدن در رکوع.

واجبات رکوع

سوال: واجبات رکوع کدامند؟

پاسخ:

1. خم شدن به قصد رکوع: در رکوع باید خم شدن به قصد رکوع باشد؛ بنابر این اگر بدون قصد آن – مثلا برای کشتن جانوری یا برداشتن چیزی – خم شود، نمی تواند آن را رکوع حساب کند، [1] بلکه باید بایستد و به قصد رکوع خم شود و به واسطه خم شدنی که به قصد رکوع نبوده، رکن زیاد نشده و نماز باطل نمی شود. [2]

2. خم شدن به طور معمول: در رکوع باید خم شدن به طور معمول باشد؛ بنابر این اگر رکوع را به طور غیر معمول به جا آورد – برای مثال: به چپ یا راست خم شود – هر چند دست هایش به زانون برسد، صحیح نیست. [3]

3. رسیدن دست ها به زانو: باید به اندازه ای خم شود که بتواند [4] دست را به زانو بگذارد. و گذاشتن دست ها بر روی زانو واجب نیست؛ بنابر این اگر به اندازه رکوع خم شود، ولی دست ها را به زانو نگذارد، اشکالی ندارد. [5]

امام: بنابر احتیاط واجب باید به قدری خم شود که کف دست ها به زانو برسد. اگر به قدری خم شود که کف دست ها به زانو نرسد، کافی نیست. [6]

آیت الله خامنه ای: اگر سر انگشت ها هم به زانو برسد، کافی است و احتیاط واجب آن است که دست ها را بر زانو بگذارد. [7]

آیات عظام: سبحانی و مکارم: احتیاط واجب آن است که دست ها را بر زانو بگذارد. [8]

4. آرامش بدن در رکوع:

4-1. در رکوع باید به مقداری که ذکر واجب را می گوید، بدن آرام باشد . [9]

4-2. در ذکر مستحبی هم اگر آن را به قصد «ذکری که برای رکوع دستور داده اند» بگوید، بنابر احتیاط واجب [10] باید بدن آرام باشد. [11]

--------------

پی نوشت:

[1]. بهجت: ولی اگر قصد رکوع بعد از خم شدن به وجود آمد، کافی است.

[2]. توضیح المسائل ده مرجع، م 1025؛ امام، تحریرالوسیله، ج1، القول فی الرکوع، م 3، ص 308؛ امام و مکارم: العروه الوثقی مع تعلیقات، ج1، الرکوع، م 7؛ بهجت، استفتائات، ج2، س 2033؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 990؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، م 644 و المسائل المنتخبه، م 301؛ صافی، هدایه العباد، ج1، م 786.

[3]. توضیح المسائل ده مرجع، م 1024؛ امام، تحریر الوسیله، ج1، القول فی الرکوع، م 1، ص 306؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج1، الرکوع، احدها،؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 989؛ صافی، هدایه العباد، ج1، م 784.

[4]. سیستانی: باید طوری خم شود که بتواند سر همه انگشتان، از جمله انگشت ابهام را به زانو بگذارد.

[5]. توضیح المسائل ده مرجع، م 1022 و 1023؛ مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج1، الرکوع، احدها؛ بهجت، توضیح المسائل، م 838 و 839 و وسیله النجاه، م 724 و استفتائات، ج2، س 2059؛ سیستانی، توضیح المسائل، م 1009 و المسائل المنتخبه، الرکوع، قبل از م 295 و الفتاوی المیسره، الرکوع، ص 107 و منهاج الصالحین، ج1، قبل از م 638، الاول.

[6]. امام، توضیح المسائل، م 1022 و 1023 و تحریرالوسیله، ج1، القول فی الرکوع، ص 307، م 1 و العروه الوثقی مع تعلیقات، ج1، الرکوع، احدها.

[7]. خامنه ای: استفتا.

[8]. سبحانی، توضیح المسائل، م 988؛ مکارم، توضیح المسائل، م 927 و العروه الوثقی مع تعلیقات، ج1، الرکوع، قبل از م 1، احدها.

[9]. توضیح المسائل ده مرجع، م 1030؛ امام، تحریرالوسیله، ج1، رکوع، ص 311، م 8 و العروه الوثقی مع تعلیقات، ج1، الرکوع، الثالث، قبل از م 1؛ بهجت، وسیله النجاه، م 731 و استفتائات، ج2، س 2042 و 2043؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 995؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، واجبات الرکوع، م 297 و منهاج الصالحین، ج1، فی الرکوع، م 638، الثالث.

[10]. آیت الله مکارم در این مساله فتوا داده اند.

[11]. توضیح المسائل ده مرجع، م 1030؛ امام، تحریرالوسیله، ج1، رکوع، ص 311، م 8 و العروه الوثقی مع تعلیقات، ج1، الرکوع، الثالث، قبل از م 1؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 995؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، واجبات الرکوع، م 297 و منهاج الصالحین، ج1، فی الرکوع، م 638، الثالث؛ مکارم، توضیح المسائل، م 932 و العروه الوثقی مع تعلیقات، ج1، الرکوع، الثالث، قبل از م 1.

>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج1، ص 100-99.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.