آداب لباس پوشیدن را بفرمائید؟

09:26 - 1396/05/21

در کل می توان گفت انسان می تواند لباسی را که 1- لباس شهرت نباشد 2- لباس مختص جنس مخالف نبوده 3- مهیج نباشد 4-لباس مختص کفار نبوده و5- غصبی نباشد و حد پوشش شرعی را نسبت به جنس موافق و مخالف رعایت کند خریداری کرده و بپوشد.

بعضى از آداب ارتباط نوع پوشش و شخصيت آدمى به قرار زیر می باشد:
1-استفاده از رنگ هاى شاد در لباس، اثرات غير مستقيمى در افزايش حركت و فعاليت و پيشرفت كار افراد دارد و در سلامت روانى و شخصيتى افراد مؤثر خواهد بود.
2- پرهيز از لباس فرهنگ‏ هاى بيگانه؛ كسى كه فرهنگ اسلامى و ملى خود را رها كند و به رنگ و لباس بيگانگان(كه مظهر آن دنياى غرب است) در آيد، نشانه نداشتن استقلال و نشانه وابستگى به آنان است. چنين فردى، دچار احساس خود كم‏بينى شده است و شخصيتى ذليل دارد.
3- لباس نبايد غير متعارف و به اصطلاح لباس شهرت باشد:
گاهى انسان بر اساس خود خواهى و تكبر، لباسى را انتخاب مى‏ كند كه نظيرش در هيچ كس نبوده باشد.
4- لباس مناسب، انسان را در ميان مردم عزيز مى‏ كند.
5- لباس تميز، باعث ذلت و خوارى دشمنان مى‏ شود و انسان را در مقابل آنان سربلند مى‏ كند.
6- لباس زيبا، باعث تقرب به خداست. بنابراين وقتى انسان احساس كند خدا او را دوست دارد، تأثير مثبتى برشخصيت او مى‏ گذارد.
7-لباس انسان، بايد معرف جنس او نيز باشد؛ بنابراين لباس مردان بايد با لباس زنان تفاوت داشته باشد و هر كدام لباس مخصوص خود را بپوشند.
 

پرسش: لطفا در مورد چگونگي لباس در خانه و بيرون و ملاك هاي خريد لباس با دليل توضيح دهيد.

پاسخ: در هر جامعه ‏اى نوع و كيفيت لباس زنان و مردان، علاه بر آن كه تابع شرايط اقتصادى، اجتماعى و اقليمى آن جامعه است، تابع جهان بينى و ارزش‏ هاى حاكم بر فرهنگ آن جامعه نيز مى‏ باشد.لذا باید در انتخاب لباس مناسب شرایطی به قرار زیر مراعات گردد.
الف -لباس دست كم پاسخ‏گوى سه نياز آدمى است.
1- او را از سرما و گرما حفظ ‏كند.
2- در جهت حفظ عفت و شرم، به او كمك ‏كند.
3- به او آراستگى و وقار بخشد.
ب- كيفيت لباس پوشيدن نه تنها حاكى از شخصيت انسان است، بلكه در شكل‏ گيرى و تحول شخصيت اونیز نقش دارد.
كيفيت و چگونگى لباس هم از نظر رنگ و هم از نظر مدل و هم از نظر آراستگى و تميزى، نشانه نوع شخصيت انسان است و چه بسا افرادى كه با پوشيدن نوع خاصى از لباس‏ها، دچار مسخ شخصيتى مى‏ شوند و به كلى رفتار و اعمالشان تغيير پيدا مى‏ كند.
*بعضى از موارد ارتباط نوع پوشش و شخصيت آدمى به قرار زیر می باشد:
1-استفاده از رنگ هاى شاد در لباس، اثرات غير مستقيمى در افزايش حركت و فعاليت و پيشرفت كار افراد دارد و در سلامت روانى و شخصيتى افراد مؤثر خواهد بود. پيامبر خدا(ص) مى ‏فرمايد: لباس سفيد رنگ بپوشيد كه سبب آرامش و پاكيزگى شماست. (1)
2- پرهيز از لباس فرهنگ‏ هاى بيگانه؛ كسى كه فرهنگ اسلامى و ملى خود را رها كند و به رنگ و لباس بيگانگان(كه مظهر آن دنياى غرب است) در آيد، نشانه نداشتن استقلال و نشانه وابستگى به آنان است. چنين فردى، دچار احساس خود كم‏بينى شده است و شخصيتى ذليل دارد. امام على(ع) مى ‏فرمايد: همواره حال اين امت نيكو خواهد بود تا زمانى كه لباس بيگانگان را نپوشند و غذاهاى آنان را نخورند و آن زمان كه چنين كنند، خداوند آنها را ذليل خواهد كرد.(2)
3- لباس نبايد غير متعارف و به اصطلاح لباس شهرت باشد:
گاهى انسان بر اساس خود خواهى و تكبر، لباسى را انتخاب مى‏ كند كه نظيرش در هيچ كس نبوده باشد. امام صادق(ع) مى‏ فرمايد: براى انسان از نشانه‏ هاى خفت و خوارى همين بس كه لباسى بپوشد كه به آن مشهور شود.(3)
4- لباس مناسب، انسان را در ميان مردم عزيز مى‏ كند. امام على(ع) مى ‏فرمايد: براستى نيكوترين لباس، آن لباسى است كه تو را با مردم همسان سازد و موجب آرايش تو در ميان آنان شود و زبان‏ هاى آنان را از بدگويى تو باز دارد.(4)
5- لباس تميز، باعث ذلت و خوارى دشمنان مى‏ شود و انسان را در مقابل آنان سربلند مى‏ كند. امام صادق(ع) مى‏ فرمايد: لباس پاكيزه، دشمن را ذليل مى‏ نمايد.(5)
امام على(ع) مى‏ فرمايد: لباس تميز، غم و ناراحتى را برطرف مى‏ كند و براى نماز، يك نوع پاكيزگى است.(6) بنابراين يكى از عوامل نشاط و شادابى روانى، پوشيدن لباس تميز است.
6- لباس زيبا، باعث تقرب به خداست. امام صادق(ع) مى‏ فرمايد: خود را به وسيله لباس زيبا كنيد؛ زيرا خدا زيباست و زيبايى را دوست دارد.(7) بنابراين وقتى انسان احساس كند خدا او را دوست دارد، تأثير مثبتى برشخصيت او مى‏ گذارد.
7-لباس انسان، بايد معرف جنس او نيز باشد؛ بنابراين لباس مردان بايد با لباس زنان تفاوت داشته باشد و هر كدام لباس مخصوص خود را بپوشند. پيامبر خدا(ص) مردانى را كه لباس زنان و زنانى را كه لباس مردان مى‏ پوشند، از رحمت خدا دور دانست.(8)
*درمورد پوشش لباس مردان باید متوجه این نکته بود که لباس ابریشمی خالص و لباس طلا بافت برای آنها حرام است .
*حد پوشش مردان این است که باید عورتین خود را از مردان دیگر و همچنین از محارم خود (بجز همسر)بپوشانند و پوشانیدن بقیه بدن از آنها واجب نیست.
*پوشش مرد از زنان نامحرم
مردان بنابر احتیاط مستحب باید مواضعی را که به طور معتاد مردان می پوشند ،از نامحرم بپوشانند خصوصا اگر بدانند نامحرمی به قصد لذت یا ریبه به آنها نگاه می کند .
*در کل می توان گفت انسان می تواند لباسی را که 1- لباس شهرت نباشد 2- لباس مختص جنس مخالف نبوده 3- مهیج نباشد 4-لباس مختص کفار نبوده و5- غصبی نباشد و حد پوشش شرعی را نسبت به جنس موافق و مخالف رعایت کند خریداری کرده و بپو شد.
*در مورد پوشش خود در منزل نیز همانطور که گذشت باید سعی کنند در مقابل محارم خود بجز همسر، لباسی را تهیه نمایند که علاوه بر پوشاندن عورتین، باعث نشود دیگران به حرام افتند.
=====================
پی نوشت:
1- وسائل، ج‏3، ص‏355
2- وسائل، ج‏3، ص‏356
3- بحار، ج‏78، ص‏252
4- غررالحكم، ص‏152
5- وسائل، ج‏3، ص‏346
6- وسائل، ج‏3، ص‏346
7- وسائل، ج‏3، ص‏340
8- سنن ابى داود، ج‏4، ص‏60

برگفته از سایت پرسمان

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.