ولادت امام کاظم ارسال رصد

آیا امام جواد(ع) رنگین پوست بود؟

12:00 - 1398/03/14

ظاهرا امام جواد(علیه‌السلام) مقداری رنگ پوستش به سیاهی میل کرده است و آن هم به خاطر مادرش بوده که کنیز سیاه پوستی از آفریقا بوده است.

امام جواد

شبهه: امام جواد(علیه السلام) مانند پدرانش نبوده، بلکه رنگ پوست حضرت سیاه بوده است.

پاسخ: بسیاری از مورخین قائل هستند از آنجا که مادر بزرگوار آن حضرت از آفریقا بوده، رنگ بدن آن حضرت سبزه مایل به سیاه بوده(سبزه شدید) بوده و مانند پدرانش گندم گون نبوده است. و این تاثیری وراثتی می باشد که امری طبیعی است.

شبهه: یکی از شبهاتی که در باب اوصاف امام جواد(علیه السلام) مطرح شده این است که آن حضرت سیاه بوده و این مساله برای شیعیان آن‌قدر غریب بوده که  حتی برادران و عموهای حضرت، به امام رضا(علیه‌السلام) اعتراض کرده اند که ما در میانمان چنین امامی نداشته ایم. این ها همه در حالی است که هیچ عالمی این راز را افشا نکرده است.[1] ما در این جا به بررسی این شبهه می پردازیم:

پاسخ:
در کتاب کافی مقل شده: زكريا بن يحيى گويد: شنيدم على بن جعفر، به حسن بن حسين بن على مي‌گفت: به خدا سوگند كه خدا ابو الحسن الرضا(ع) را يارى كرد، حسن گفت: آرى به خدا قربانت گردم، همانا برادرانش نسبت به او ستم كردند، على بن جعفر گفت: آرى به خدا ما عموهايش هم به او ستم كرديم، حسن گفت: قربانت گردم، مگر شما چه كرديد؟ زيرا من نزد شما نبودم، گفت: ما و برادرانش به او گفتيم: هرگز در ميان ما خاندان، امامى كه رنگش دگرگون باشد نبوده؛ حضرت رضا(ع) فرمود: او پسر من است، آنها گفتند: همانا رسول خدا(ص) به حكم قيافه‌شناس داورى کرده است، ميان تو و ما هم قيافه‌شناس داور باشد، حضرت فرمود: من دنبال آن‌ها نمی‌فرستم، شما بفرستيد، و به آنها اطلاع ندهيد كه براى چه دعوت‌شان می‌كنيد و شما در خانه خود باشيد. چون آنان آمدند، ما را در باغی نشستیم و عموها و برادران و خواهران امام رضا(ع) صف كشيدند و آن حضرت را گرفته خرقه و كلاه پشمين پوشاندند و بيلى بر دوشش گذاشتند و گفتند به صورت باغبانى وارد باغ شو، سپس امام جواد(ع) را آوردند و به قيافه‌شناسان گفتند: اين پسر را بپدرش منسوب كنيد، آنها گفتند: او را در اينجا پدرى نيست؛ ولى اين و اين عموى پدر او هستند و اين عموى خود اوست و اين عمه اوست، اگر او در اينجا پدرى داشته باشد، همين صاحب باغ است كه قدم‌هاى او با قدم‌هاى اين پسر يكسان است و چون حضرت رضا(ع) برگشت، گفتند: همين شخص پدر اوست. على بن جعفر گويد: من برخاستم و لب امام جواد(ع) را چنان بوسيدم كه آب دهانش را مكيدم و به او عرض كردم: گواهى دهم كه تو نزد خدا امام منى...».[2]

 برای فهم بهتر حدیث ابتدا اوصاف امام جواد علیه السلام ذکر می شود و بعد از آن اوصاف مورد شبهه را بررسی لغتی قرار می دهیم:
از اوصاف جسمی حضرت جواد علیه السلام  با این تعابیر یاد شده است: حائل للون[3]، شدید الْأُدْمَة[4](سیاه شدید).

بررسی لغوی
حائل: یعنی کسی که رنگش تغییر می کند. [5] به کسی می گویند که رنگ بدنش به سیاهی تغییر می کند.[6] حائل اللون یعنی کسی‌که رنگ پوستش سبزه شدید است.[7]

اما در این که رنگ پوست حضرت جواد(علیه السلام) سبزه بوده است یا سیاه سه قول وارد شده است:
1. روایتی از ابن شهر آشوب آمده است که رنگ پوست صورت حضرت، سیاه بوده است در حالی‌که رنگ بدن‌شان سفید بوده است.[8]
2. رنگ بدن حضرت سفید معتدل بوده است.[9]
3. بسیاری از مورخین قائل هستند از آنجا که مادر بزرگوار آن حضرت از آفریقا بوده، رنگ بدن آن حضرت سبزه مایل به سیاه بوده(سبزه شدید) بوده و مانند پدرانش گندم گون نبوده است. و این تاثیری وراثتی می باشد که امری طبیعی است.[10]

جالب است که در صفات امام باقر علیه السلام اسمر اللون(مایل به سیاهی، سبزه بودن) نیز ذکر شده است.[11] در حالیکه پدر ومادر ایشان هر دو از فرزندان امیرالمومنین و فاطمه زهرا(علیهماالسلام) می باشند وآنها سفید پوست بوده اند، ولی فرزندشان امام باقر(علیه السلام) اسمر اللون بوده و کسی اسمر اللون را به سیاه پوست بودن تعبیر نکرده است واین می تواند قرینه خوبی بر گفتار این عده از محققان باشد که قائل به سبزه بودن امام جواد(علیه السلام) هستند. بنابراین مراد از شدید الادمه و حائل اللون و.. ناظر به سبزه مایل به سیاه می باشد، نه اینکه کلا سیاه پوست باشد. و بنا بر قولی اعتراض خویشان امام رضا(علیه السلام) به آن حضرت به خاطر طمع در امامت بوده است. و رنگ پوست امام جواد(علیه السلام) بهانه ای بیش نبوده است.[12]

کلام آخر: آنچه که از آیات و روایات به دست می آید این است که امام باید از مقام عصمت و نص از امام قبلی و معجزه برخوردار باشد و اینکه رنگ پوست امام چه باشد، هیچ گونه نقص و عیبی برای امام به حساب نمی‌آید. [13] 

______________________________________________________________

پی نوشت: 

[1] . «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و عليّ بن محمّد القاساني جميعا، عن زكريّا بن يحيى بن النعمان الصيرفي قال: سمعت عليّ بن جعفر، يحدّث الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين فقال: و اللّه لقد نصر اللّه أبا الحسن الرّضا(ع) فقال له الحسن: إي و اللّه جعلت فداك لقد بغى عليه إخوته، فقال عليّ بن جعفر إي و اللّه و نحن عمومته بغينا عليه فقال له الحسن: جعلت فداك كيف صنعتم فإنّي لم أحضركم؟ قال: قال له إخوته و نحن أيضا: ما كان فينا إمام قطّ حائل اللّون فقال لهم الرّضا (عليه السلام): هو ابني، قالوا: فانّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قد قضى بالقافة فبيننا و بينك القافة، قال: ابعثوا أنتم إليهم فأمّا أنا فلا و لا تعلموهملما دعوتموهم و لتكونوا في بيوتكم، فلمّا جاءوا أقعدونا في البستان و اصطفّ عمومته و إخوته و أخواته و أخذوا الرّضا (عليه السلام) و ألبسوه جبّة صوف و قلنسوة منها و وضعوا على عنقه مسحاة و قالوا له: ادخل البستان كأنّك تعمل فيه، ثمّ جاءوا بأبي جعفر (عليه السلام) فقالوا: الحقوا هذا الغلام بأبيه، فقالوا: ليس له هاهنا أب و لكن هذا عمّ أبيه و هذا عمّ أبيه و هذا عمّه و هذه عمّته و إن يكن له هاهنا أب فهو صاحب البستان، فانّ قدميه و قدميه واحدة فلمّا رجع أبو الحسن (عليه السلام) قالوا: هذا أبوه، قال عليّ بن جعفر: فقمت فمصصت ريق أبي جعفر (عليه السلام) ثمّ قلت له: أشهد أنّك إمامي عند اللّه، فبكى الرّضا (عليه السلام)، ثمّ قال: يا عمّ أ لم تسمع أبي و هو يقول: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): بأبي ابن خيرة الاماء ابن النوبيّة الطيّبة الفم، المنجبة الرّحم ويلهم لعن اللّه الاعيبس و ذرّيّته [1]، صاحب الفتنة و يقتلهم سنين و شهورا و أيّاما، يسومهم خسفا و يسقيهم كأسا مصبرة و هو الطريد الشريد الموتور بأبيه و جدّه، صاحب الغيبة يقال: مات أو هلك، أيّ واد سلك؟! أ فيكون هذا يا عمّ إلّا منّي؟ فقلت: صدقت جعلت فداك» الكافي- ط الاسلامية ، الشيخ الكليني ،ج 1،  ص 322. http://lib.eshia.ir/11005/1/322.  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،العلامة المجلسي ،  ج3،  ص 379. http://lib.eshia.ir/71429/3/379.

[2]    شرح الكافي المازندراني، الملا صالح، ج ،6  ص 194 . http://lib.eshia.ir/86791/6/194

[3] . الكافي- ط الاسلامية ، الشيخ الكليني ،ج 1،ص 322. http://lib.eshia.ir/11005/1/322.  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، العلامة المجلسي ،ج 3  ص 379. http://lib.eshia.ir/71429/3/379.

[4] . طبرى آملى صغير، محمد بن جرير بن رستم، دلائل الإمامة ، ص384.ناشر: بعثت ‏ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1413ق.

[5] . والحائل: المُتَغَيِرّ اللَّوْن. العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي،ج 3 ، ص 298. http://lib.efatwa.ir/40660/3/298/. والحائلُ: المُتغيِّرُ اللَّونِ من كلِّ شَيْء، مِن:} حالَ لونُه: إِذا تَغيَّر واسودَّ،القاموس المحيط ، الفيروز آبادي، مجد الدين ،ج1 ،ص 989. http://lib.efatwa.ir/40667/1/989/ .

[6] . والحائل الْمُتَغَيّر اللَّوْنِ، ورجلٌ حَائِل اللَّوْن إِذا كَانَ أسودَ متغيراً تاج العروس ، الزبيدي، مرتضى ،ج28 ، ص 373. http://lib.efatwa.ir/46261/28/373. ولدت غلاما حائل اللون, إذا ولدته أسود تهذيب اللغة ، الأزهري، أبو منصور،ج 5 ،ص 157. http://lib.efatwa.ir/40687/5/157.

[7] . الحائل»: المتغيّر اللون، وللذي لونه يميل إلى الخضرة، ويعني هنا أنّ لونه غير لون آبائه عليهم السلام، قيل: فكأنّ لون أبي جعفر عليه السلام كان شديد الخضرة؛ لمكان اُمّه وهي نوبيّة من الحبش . الهدايا لشيعة ائمّة الهدي ، مجذوب التبریزي، شرف الدین محمد،  ج3  ،ص 518. http://lib.eshia.ir/27271/3/518.

[8] . مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) ، العطاردي، الشيخ عزيز الله ،ص111. http://lib.eshia.ir/86864/1/111. مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) ، العطاردي، الشيخ عزيز الله ،  ج 1  صفحه ،121. http://lib.eshia.ir/86864/1/121/..

[9] . صفته ابيض معتدل. نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار(ص) ، شُرَّاب، محمد حسن، ج 1،ص 326. http://lib.eshia.ir/86939/1/326 .

[10]  . الحائل»: المتغيّر اللون، وللذي لونه يميل إلى الخضرة، ويعني هنا أنّ لونه غير لون آبائه عليهم السلام، قيل: فكأنّ لون أبي جعفر عليه السلام كان شديد الخضرة؛ لمكان اُمّه وهي نوبيّة من الحبش . الهدايا لشيعة ائمّة الهدي ، مجذوب التبریزي، شرف الدین محمد،  ج3  ،ص 518. http://lib.eshia.ir/27271/3/518. مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) ، العطاردي، الشيخ عزيز الله ،ج 1،  ص 17. http://lib.eshia.ir/86864/1/17. أعيان الشيعة ، الأمين، السيد محسن ،ج2  ،ص 33. http://lib.eshia.ir/71735/2/33 . بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث ، العلامة المجلسي ، ج50،  ص 15. http://lib.eshia.ir/71860/50/15.

[11] .إنه كان معتدل القامة اسمر اللون. حياة الإمام محمّد الباقر عليه السلام دراسة وتحليل ، باقر شريف القرشي ،  ص 26. http://lib.eshia.ir/27837/1/26

[12] . المقصود أن لونه ليس مثل لونك و لون آبائك الطاهرين لان لونه (ع) كان أسمر، و كان غرضهم من ذلك سلب نسبه (ع) لسلب إمامته طمعا فيها نعوذ باللّه من ذلك. شرح الكافي ، المازندراني، الملا صالح    جلد : 6  صفحه : 194. http://lib.eshia.ir/86791/6/194 .

[13] . الارشاد شیخ مفید ،ج 2،ص384-414.،ترجمه رسولی محلاتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1378. تحفة الأولياء ، الأردکاني، محمد علي    ،ج 2 ، ص 118. http://lib.eshia.ir/27290/2/118 .

نظرات

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

الان این شبهه ای که مطرح کردید، دغدغه چند درصد از مخاطبان است؟ مناسبت زمانی دارد؟ مناسبت مکانی دارد؟ ناگهان در روز 14 خرداد یاد رنگ پوست امام جواد افتادید؟ آفرین بر حسن سلیقه و زمان شناسی شما!

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

این نشان دهنده عدم دقت شما و فهم صحیح نسبت به دید شبهه بینی شما دارد

کارشناسان بر اساس رصدها ممکن است شبهه ای را مشاهده کنند آن را مهم بدانند و برای پاسخ به آن اقدام کنند

شبهه ای که لزوما ممکن است متوجه 14 خرداد نباشد

بلکه ممکن است این شبهه تمامی روزها را هدف بگیرد در شبکه های معاند

لذا آنها اقدام و پاسخگویی لازم را خواهند داشت.

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

شما در ابتدا سعی کن ادب سخن گفتن رو یاد بگیری بعد بیا درباره حرفی که هیچ ربطی بهت نداره نظر بده!

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

نشون دادی که خیلی بی فرهنگی

اولا به شما هیچ ربطی نداره

یک کارشناس عالی مطلبی نوشته

یه بیسواد انتقاد کرده

من هم دفاع کردم

برو هر وقت ادب یادگرفتی و نکته دان شدی بیا به کارشناس انتقاد کن

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

طرف خیلی مودبانه

پاسخ انتقاد بیجای شما را نسبت به کارشناس داده

بهش میگی بی ادب؟!

چرا بیسوادها فکر میکنند همه را باید لال کنند؟!

تو از دل فضای مجازی آمدی؟! شاید مکان دل را بد آموخته باشی!

چقدر این ادبیات بی ادبانه برای من آشناست!

به هر حال از کارشناس محترم متشکرم

تصویر جابر بوژمهرانی

سلام ممنون از نظر لطفتان .

1. خدمتتان عرض کنم مسالی که در این سایت بارگزاری می شود بر اساس یررسی به روز شبهات در فضای مجازی می باشد .این شبهه  هم اکنون در فضای مجازی و توییتری درحال ترویجه و مورد تمسخر آتیست ها و وهابیت بوده و موجب شک و شبهه در میان محبین اهل بیت علیهم السلام شده است  باید  به آن پاسخ داده می شد . 

2.این سایت دارای بخش های مختلف می باشد  این بخش سایت که شما مراجعه کرده ید بخش اعتقادات می باشد . 

3. برای مطالعه در باره 14 خرداد لطفا به بخش تاریخ انقلاب مراجعه فرمایید . 

  

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

عزیز من. بنده از دل فضای مجازی دارم باهات حرف میزنم. من نمیدونم این شبهات رو کی براتون جمع میکنه. ولی فرض کن وجود داشته باشه. شبهه جای دیگه اس شما اومدی اینجا بدون مقدمه و موخره و کاملا بی ربط شروع کردی به جواب دادن به سوالی که نه به دین مردم آسیب میزنه نه به دنیاشون.

فکر نمیکنید واسه خودتون یه جزیره درست کردید و فکر میکنید چقدر انسانهای مفیدی هستید؟! لابد بابتش پول هم میگیرید؟!!!

بابا جمع کنید بساطتون رو. مملکت رو آب برد شما در خواب غفلت بودید و متاسفانه هنوز هم هستید

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

اولا مملکت رو آب نمی بورد

اگر افراد بی فرهنگی مثل شما نبودند

این مطلب از سرچینگ بالایی برخورداره

و معلومه یکی از شبهات روز هست

بفهم ، که هر کارشناسی وظیفه خودش رو داره

ایشون کارشناس عقاید هستند و شبهات رو به خوبی استخراج کردند

تو از کجا میسوزی؟!

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

مقدمه و موخره رو افراد باسواد میفهمند

تو به خودت فشار نیار

ممنون از بوژمهرانی

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

تشکر از اینکه نظرات را بیغرضانه نشر میدید و جانب داری نمیکنید

تصویر مولا جواد الائمه
نویسنده مولا جواد الائمه در

اولا بسیاری از مطالب تاریخی و متون روایی حتی بعضا برخی از مستندات روایی کتب اربعه قابل استناد و صحیح نیست.

ثانیا لغات و کلمات عربی دایره ی وسیعی از معناها را دربرمیگیرد لذا نمیشود اطلاق حتمی معنایی برای یک کلمه را صرفا ملاک قرار داد.

ثالثا معصومین علیهم السلام اجمعین تجلی اتم و اکمل وجه الله هستند حتی صور ظاهری حضرات. 27/الرحمن

رابعا باتوجه به ایه تطهیر، (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا) اراده الهی برای تطهیر اهل بیت (14معصوم) از هرگونه رجس ، نه تنها باطنی بلکه ظاهری را نیز مقصود و منظور است.

لذا آل الله از نقصان های ظاهری اعم از سیاهی صورت ، کوتاه قامتی ، ... نیز مبرا و بری هستند.

خامسا از ائمه هدی (ع) در روایات متواتر به کرات در اخبار مختلف به ما رسیده از احادیثی که با نص قرآن مخالفت دارد دوری نموده و آن را به سینه دیوار بکوبید. با توجه به ایه تطهیر و تاکید موکد بر طهارت پذیرش چنین خزعلاتی محال است.

یاعلیمدد

....

تصویر مولا جواد الائمه
نویسنده مولا جواد الائمه در

اولا بسیاری از مطالب تاریخی و متون روایی حتی بعضا برخی از مستندات روایی کتب اربعه قابل استناد و صحیح نیست.

ثانیا لغات و کلمات عربی دایره ی وسیعی از معناها را دربرمیگیرد لذا نمیشود اطلاق حتمی معنایی برای یک کلمه را صرفا ملاک قرار داد.

ثالثا معصومین علیهم السلام اجمعین تجلی اتم و اکمل وجه الله هستند حتی صور ظاهری حضرات. 27/الرحمن

رابعا باتوجه به ایه تطهیر، (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا) اراده الهی برای تطهیر اهل بیت (14معصوم) از هرگونه رجس ، نه تنها باطنی بلکه ظاهری را نیز مقصود و منظور است.

لذا آل الله از نقصان های ظاهری اعم از سیاهی صورت ، کوتاه قامتی ، ... نیز مبرا و بری هستند.

خامسا از ائمه هدی (ع) در روایات متواتر به کرات در اخبار مختلف به ما رسیده از احادیثی که با نص قرآن مخالفت دارد دوری نموده و آن را به سینه دیوار بکوبید. با توجه به ایه تطهیر و تاکید موکد بر طهارت پذیرش چنین خزعبلاتی قابل قبول نیست

یاعلیمدد

....

تصویر بیگ
نویسنده بیگ در

خیلی تابلوئه که این امام نهم پسر امام هشتم نیست . امام هشتم اگه توان بچه دار شدن داشت مثل باقیه امام ها ۵۰ تا بچه می آورد . نه اینکه در سن چهل و خورده ای سال اونم از طریق کنیز که قرآن حلال دونسته براشون اونم پسر سیاه اونم مادر و پدر سفید !!!!!!!!!!

لطفاً از آگاهی نترسید بزنین به دل آگاه شدن بخونین تحقیق کنین . الان خیلی تحقیق و....راحت شده . جالبه که بزرگترین پزشک جهان اسلام و یکی از بزرگترین مخترع های جهان ( زکریای رازی) نزدیک هزار سال پیش گفته که قرآن در از تناقض و داستان های افسانه ای و پیامبران را به بز هایی با ریش بلند تشبیه کرده . ولی خیلی کم از ما ایرانی ها این رو اطلاع داریم . برین خیلی مطالب واسه خوندن هست . 

به قول فریدریش نیچه ( خدا انسان را آفرید یا انسان خدا را ؟ این انتهای کفر نیست بلکه شروع تفکر است 

تصویر محمد فرضی پوریان

با سلام خدمت شما.

واقعا از این همه علم و سواد شما بسیار بهره بردیم، شما آگاه شدید الحمدلله، دیگه نیازی نیست ما بریم دنبال یادگیری، شما هستی خدا رو شکر. دوست عزیز برو آمار خود فرانسه، انگلیس و آلمان رو نگاه کن که مهد روشن فکری دنیا بودن الان دسته دسته دارن مسلمان میشن، حدود 10 میلیون مسلمان تو فرانسه شوخی نیست، اینها همه نمی فهمن که بی خدایی و باکلاسی رو رها کردن و اومدن مسلمون شدن. مردم اروپا از نیچه عبور کردن و الان به اسلام رو آوردن، تو و امثال تو تازه نیچه رو پیدا کردی، بهت تبریک میگم.

شما نه دلیلی از پزشکی آوردی و نه استدلالی کردی؛ برو نظر پزشکان رو بخون، ژنتیک تا چندین نسل قبلی قابل سرایته، در حدیثی پیامبر اکرم(ص) فرمود این امور تا 40 نسل پیش امکان انتقال داره، لذا به محض اینکه کسی شبیه پدر و مادرش نیست یا رنگ پوستش مقداری با پدر فرق کنه، نمیشه تهمت زد که از این پدر نیست.

ما در این پست هم اثبات کردیم که این روایت ضعیفه و این استدلال غلطه. لذا اگر شما استدلالی داری بیان کن،  اگر نیچه قدرت داشت یه دونه اشکال درست و حسابی به مبانی اسلام می‌کرد، هیچ فلیسوف غربی نتونسته به مبانی اسلام اشکال مهمی بکنه.

شما هم اگر واقعا خیلی با سوادی و فکر می‌کنی اسلام دین بی خودیه خوب ما رو از خواب بیدار کن، اگر راست میگی به مبانی اسلام اشکال کند.
مبانی اسلام از توحید، نبوت، امامت، معاد و... رو اشکال کن ما در خدمت هستیم. 

تصویر مولا جواد الائمه ادرکنی
نویسنده مولا جواد الائم... در

اولا خداوند متعال و حضرات معصومین علیهما سلام اجمعین ما را از مباحثه با سفها و جهال منع نمودند. به تصریح آیات و روایات

ثانیا خیلی تابلوئه که خود تو بابات مشخص نیست چون زنیم ها (بی اصل و نصب ها) اینجوری در رابطه با آل الله حرف میزنن.

ثالثا خداوند متعال به زکریا نبی در پیری یحیی نبی را عطا نمود یا حضرت ابراهیم در کبر سن اسحاق نبی را بدو بخشید به نص آیات قرآنی و متون تاریخی.

لطفاً از آگاهی نترسید بزنین به دل آگاه شدن بخونین تحقیق کنین . الان خیلی تحقیق و....راحت شده

رابعا تعدد زوجات در ائمه هدی ربطی به بچه دار شدن یا نشدن اونها نداره بلکه بستگی به شرایط حاکم اوضاع و احوال حضرات داشته ، چنانچه اگر مغرضانه تاریخ مطالعه نشود از بعد از مولا امام رضا روحی فدا به بعد تا مولا امام عسگری روحی فداء همه تک همسری بودن یکی از دلایلش هم سختگیر خلفای کافر وقت بود وگرنه به کوری چشم تو و امثال تو و رهروان تو 50 تا که سهله 150 تا بچه می اوردن تا کور شود هر آنکه نتواند دید.

خامسا پزشک جهان اسلام= زکریای رازی = استان های افسانه ای و پیامبران ، اصلا اینا چه ربطی به مو.ضوع داره از طرفی خداوند متعال هزارو اندی سال پیش جواب رو به زکریای رازی داده (البته اگر این حرف ها منتصب بدو نباشه)

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ 15/قلم

سادسا خدا انسان را آفرید یا انسان خدا را ؟ این حرف های اومانیسم شروع تفکر منتهی به کفره 
 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.