نقد نظریه انفجار بزرگ و دیدگاه اسلام

10:56 - 1400/09/29

پدید آمدن عالم ماده از یک ریز ذره و انفجار این ریز ذره، دو اتفاق و اموری حادث و ممکن الوجود هستند که برای تحقق نیازمند به علت می باشند. 

نقد نظریه انفجار بزرگ و دیدگاه اسلام

یک امر حادث و ممکن الوجود نیازمند به علت است. در علت انفجار بزرگ نیز اگر آن را ممکن الوجود مثل خود او یا چیز دیگری بگیریم، باز همین مطلب که وجود ممکن، نیازمند علت است مطرح می گردد؛ برای اینکه به تسلسل باطل دچار نشویم، باید علتی غیر ممکن یعنی واجب الوجود برای این سلسله علل قائل شویم. 

بیشتر فیزیک دانان و کیهان شناسان این نظریه را مطرح می کنند و باور دارند جهان با انفجاری بزرگ که به «بیگ بَنگ» معروف است حدود تقریبی 14 میلیارد سال پیش به وجود آمده است.

درحقیقت این انفجار نقطه صفر شروع جهان از نظر ایشان می باشد و به این صورت بیان می کنند که ماده اولیه انفجار، ذره ریز اتمی بوده که دارای فشردگی بوده است و طبیعتاً دمای بسیار زیادی در لحظه قبل از انفجار بزرگ، داشته است. هنگامی که ذره منفجر شد و در فضا و زمان شروع به بزرگ و باز شدن کرد، دما مدام رو به کاهش بوده به طوری که تخمین می زنند وقتی فقط یک ثانیه از تشکیل جهان می گذشته است، ده میلیارد کِلوین نزول دما داشته ایم.

شدت انبساط جهان در این انفجار به قدری بوده است که از اندازه کوچک تر از یک ذره اتم در یک لحظه به اندازه کره زمین بزرگ می شده است؛ یعنی انبساط و تورم بعد از بیگ بنگ شروع شد. به عقیده این فیزیک دانان نور آغاز کار کائنات بود و سپس بعد از نور، ماده ایجاد شده است و شاید بعد از دو میلیارد سال از انفجار بزرگ، کهکشان ها شکل گرفتند و خورشید یکی از ذرات کوچک آن ها می باشد.[1]

فیزیک کوانتوم مبنای انفجار بزرگ
براساس فيزيک كوانتوم، يک فوتون به عنوان كوچک‌ترين واحد انرژی و ماده مي‌تواند وجود داشته باشد، بي‌آن كه جهان موجود باشد. آن زماني كه اين فوتون در انفجار تصادفی، به يک جفت الكترون و پوزيترون تبديل ‌شد، چرخه تشكيل الكترون‌های بيشتر و در نتيجه عناصر عالم خلقت زده ‌شد.

و فیزیک کوانتوم بیان می کند: به محض شكل يافتن ابتدا و آغاز يک سيستم كه قوانين خاص و معيني حاكم بر آن است؛ قوانينی که تعيين مي‌كنند، در آينده چه اتفاقي بيفتد و چه چيزهايي خلق بشود.

بر این اساس بیان می کنند که جهان خالقی ندارد و از انفجار بزرگ خلق شده است؛ حتی نیاز به تدبیر و... نیز ندارد؛ زیرا جهان به صورت تصادفی خلق شده است.[2]

نقد نظریه  
 از سوی دانشمندان بر این نظریه نقدهایی وارد شده است از جمله:

1. نظریّه ی بیگ بنگ یا انفجار بزرگ، فقط یک نظریّه و نمونه جهان شناختی مادی است تا مشاهدات از عالم موجود را توجیه بنماید و تنها نظریّه ی موجود هم نیست، بلکه چندین نظریّه ی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد؛ اما این نظریّه از شهرت بیشتری برخوردار شده است.

وجود این نظریه دلیل نمی شود که دیگر نظریّات مطرح شده حتماً باطل باشند. در طول تاریخ علم، بارها مشاهده شده است؛ نظریّه ای طرد شده ولی سال ها و قرن‌ها بعد دوباره زنده شده است و برعکس؛ نظریه ای سال‌ها مد نظر دانشمندان بوده است؛ اما بعدا نادرستی آن ثابت شده است این نظریه نیز می تواند این چنین باشد.[3]

2. این نظریه تنها چیزی را که می تواند اثبات نماید؛ این مطلب است که عالم ماده «حادث» است و این وقوع انفجاری و یکباره جهان، با «وجود خالق» منافات ندارد؛ زیرا این انفجار و هسته اولیّه و متراکم جهان نیاز به علت دارد؛ همان اتم و ذره اولیه که طبق این نظریه، از انفجار آن این همه کهکشان پدید آمده است و با این نظم در حال حرکت هستند، هرشکلی که باشد از عدم بوجود نیامده است و نیازمند خالق می باشد؛ که آن ذره را به وجود بیاورد و این نظم شگفت انگیز را بین ذراتی که از انفجار اتم حاصل شده اند را قرار بدهد.

هیچ چیزی در عالم تصادفی اتفاق نمی افتد، بلکه «علتی» دارد؛ یعنی هم وجود آن ذره اتم و هم انفجار بزرگ جزو موجودات ممکن الوجود و حادث می باشند. همان گونه که برهان عقلی اثبات کننده این موضوع هست؛ ممکن الوجود به هر نحوی که باشد: مادی یا غیر مادی، ‌بزرگ یا کوچک، برای موجود شدن و حادث شدن نیازمند علت می باشد. این علت با واسطه یا بی واسطه باید به واجب الوجودی برسد که نیازمند به علت نیست.[4]

3. این نظریه تجربی و مشاهده ای می باشد و در مورد غیر ماده قضاوت نمی تواند بکند؛ زیرا رد یا اثبات غیر ماده در اختیار تجربه نیست. 

دید گاه اسلام در مورد انفجار بزرگ
در دیدگاه اسلام این گونه نیست که خدا آسمان ها و زمین و تمام کهکشان ها و سیاره ها و ستاره ها را به همین صورتی که مشاهده می شود، یک جا خلق کرده باشد؛ تا گفته شود؛ اگر فرضیه بیگ بنگ اثبات شد، تمام این باورها باطل می شود.

مراحلی در خلق آسمان و زمین انجام شده است که در قرآن با تعبیر «یَوم» آمده است. اما این که خلقت به چه نحوی بوده و آیا به صورت بیگ بنگ اتفاق افتاده یا به صورت های دیگر، ظاهر آیات و روایات در این مورد بیانی ندارند.[5]

بنابراین نظریه بیگ بنگ نحوه تشکیل عالم ماده را از یک ریز ذره توضیح می دهد و در مورد این که ورای این ریز ذره چه بوده است؟ هیچ توضیحی داده نشده است. کلیت این فرضیه منافاتی با اصول معرفتی و اعتقادی اسلام  وجود ندارد و چه بسا مورد تایید اسلام هم واقع گردد.

پی نوشت
[1] پس از نخستین سه دقیقه، ص110.
[2] فیزیک کوانتومی به زبان ساده، ص 40.
[3] دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر، ص70.
[4] پيام امام امير المومنين، مكارم شيرازى، ج ‏1، ص 126.
[5] آموزش عقاید، ص40.
 

نظرات

تصویر عسگر
نویسنده عسگر در

این نظریه نه تنها منافاتی با اسلام ندارد بلکه با گفته قران (کن فیکون) می فرماید که خداوند هر چه بفرماید همان لحظه اتفاق بیافتد می افتد.منطبق میباشد.بنا براین باید گفت اراده خداوند در آن لحظه بر این قرار گرفته که عالم خلق شود و شده است .واثبات نظریه هایی مثل این یا حتی تکامل نمیتواند خللی در وجود خداوند ایجاد کند.زیرا به اعتقاد خدا باوران خداوند قوانینی بر طبعیت حاکم فرمودند که تمام آنها بر ما کشف نشده است.بنا بر این اثبات یا عدم اثبات نظریه های مختلف نباید خللی در باور ما ایجاد کند.زیرا خداون محیط بر تمام عالم هستی است .و بر عالم احاطه کامل دارد

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
13 + 2 =
*****