سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید فارسی هشتم

11:07 - 1402/03/10

کنایه جمله یا عبارتی است که دو معنی دارد ؛ معنی نزدیک و معنی دور ، ولی مقصود گوینده معنی دور آن است ؛ مثلاً وقتی شاعر می‌گوید «از گفتۀ او مپیچ سر را » معنی نزدیک آن است که هنگام شنیدن سخن او (پدر) سر خود را نچرخان ؛ امّا مقصود شاعر معنی دور آن است؛یعنی نافرمانی نکن .

سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید فارسی هشتم

سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید فارسی هشتم

گام به گام درس سیزدهم 13 فارسی هشتم

جواب فعالیت های درس سیزدهم فارسی هشتم (شامل تمارین، خود ارزیابی ها، فعالیت های نوشتاری)

⭕ خودارزیابی صفحه 97 درس 13 فارسی هشتم

سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید فارسی هشتم

سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید فارسی هشتم

1- سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید فارسی هشتم ؟

جواب : خدا محوری و دین باوری – رهبری بر پایه اصل ولایت فقیه – وحدت و یکپارچگی مردم

2- مقصود از عبارت انقلاب اسلامی تولدی دیگر چیست؟

جواب : پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از بنیاد های فکری، فرهنگی و معیار های ارزشی و اخلاقی دگرگون شد.

3- به نظر شما چرا آثار فرهنگی، آیینه احوال و افکار جامعه است؟

جواب : زیرا زبان هر دوره ای پایه ی باور ها ارزش های دینی و اخلاقی و به طور کلی بر بنیاد فرهنگ حاکم برآن زمان سامان می یابد.

4- توجه به آثارادبی مانند شاهنامه فردوسی ،مثنوی مولوی و گلستان سعدی چه نتایجی در بردارد؟

جواب : چهره انسانهای آن جامعه و رفتار و منش اجتماعی اشخاص را پیش چشم خود دارید. اصوال کلید شناخت هر ملتی ،ادبیات آن ملت است

⭕ گفت و گو صفحه 98 درس سیزدهم فارسی هشتم

1- پس از مشورت و گفت‌وگو با اعضای گروه درباره «پیروزی انقلاب اسلامی ایران» گزارشی کوتاه به کلاس ارائه دهید.
به عهده دانش آموز

2- درباره راه‌های تقویت «خودباوری نوجوانان» در زمینه‌های مختلف علمی، اجتماعی و… گفت‌وگو کنید.

دانشجویی در کلاس خوابش می‌برد. استاد یکی از مسئله‌های حل نشده را برای آشنایی دانشجویان بر تابلوی کلاس می‌نویسد. استاد و دانشجویان پس از زنگ از کلاس خارج می‌شوند. دانشجوی مورد نظر از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که کسی در کلاس نیست. اما در تابلوی کلاس مسئله‌ای مطرح شده است. فکر می‌کند که تمرین و فعالیت در منزل است. تند تند آن را یادداشت می‌کند و به منزل می‌رود. جلسه بعد از استاد می‌پرسد که تکالیف را تحویل نمی‌گیرید. استاد با تعجب می‌پرسد کدام تکالیف؟ می‌گوید همانی که جلسه پیش بر تابلو نوشته بودید. استاد دوباره می‌پرسد مگر شما آن را حل کردید؟ دانشجو می‌گوید بله و همه با تعجب به او نگاه می‌کنند.

به نظر شما اگر خودباوری و اعتماد به نفس این دانشجو نبود تمرینی به این دشواری حل می‌شد؟

⭕ دانش ادبی درس سیزدهم فارسی هشتم

کنایه

کنایه جمله یا عبارتی است که دو معنی دارد ؛ معنی نزدیک و معنی دور ، ولی مقصود گوینده معنی دور آن است ؛ مثلاً وقتی شاعر می‌گوید «از گفتۀ او مپیچ سر را » معنی نزدیک آن است که هنگام شنیدن سخن او (پدر) سر خود را نچرخان ؛ امّا مقصود شاعر معنی دور آن است؛یعنی نافرمانی نکن .

⭕ فعالیت های نوشتاری صفحه 98 درس 13 فارسی هشتم

1- در متن درس، از میان گروه کلمات مهم املایی، دو نمونه برای هر یک از انواع ترکیب (اضافی – وصفی) بیابید و بنویسید.

ترکیب وصفی (موصوف صفت): واقعه عظیم / معیارهای ارزشی / بنیان گذار فرزانه

ترکیب اضافی (مضاف مضاف الیه): نظام شاهنشاهی / ولایت فقیه / وحدت کلمه / انقلاب ادبیات

2– مفرد واژه ‌های زیر را بنویسید، سپس آنها را با نشانه‌های جمع فارسی «ان» یا «ها» جمع ببندید.

سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید فارسی هشتم

سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید فارسی هشتم

3 – در هر یک از گروه‌های اسمی زیر، وابسته‌ها را مشخص کنید و نوع هر یک را بنویسید.

* نخستین (وابسته پیشین) عامل (هسته) مهم (وابسته پسین)

* صبح (اسم (هسته)) صادق (صفت بیانی)

* یک (وابسته پیشین) اثر (اسم (هسته)) ادبی (وابسته پسین)

* این (وابسته پیشین) انقلاب (اسم (هسته)) امید بخش (وابسته پسین)

* همان (وابسته پیشین) ملت (اسم (هسته)) غیور (وابسته پسین)

4- از متن درس هفتم، دو کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

1- «افسوس که جوان نمی‌داند و پیر نمی‌تواند» کنایه از جوان آگاه نیست و پیر توانانی ندارد.

2- ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. کنایه است از هر کاری خواستی در هر وقت شروع کنی ارزشمند است.

⭕ معنی لغات درس 13 فارسی هشتم

ابزار: وسیله
سامان: نظم، ترتیب
استواری: پایداری
انسجام: پیوستگی
ایثار: از خود گذشتگی
آرمان: آرزو
باطن: درون هر چیز، حقیقت، اصل
سبب: دلیل
شیوه: روش
طراوت: شادابی
عرصه: میدان
فروپاشی: در هم ریختن، از بین رفتن
بنیاد: اساس
بیدادگری: ظلم و ستم
تعهد: پیمان بستن
حماسه: دلیری
رایحه: بوی خوش
دیار: سرزمین
تکریم: گرامی داشتن
تحول: دگرگونی
قلمرو: میدان، عرصه، ناحیه
کرامت: بزرگواری
محتوا: درون مایه
معاصر: همزمان
وحدت: یکپارچگی
ولایت: سرپرستی، رهبری

****

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
10 + 3 =
*****