چرا مشروبات الكي نجس است؟

10:58 - 1393/09/19
چکیده: خلاصه ضررهاي الكل آن قدر زياد است كه به گفته يكي از دانشمندان اگر دولت ها ضمانت كنند درب نيمي از ميخانه ها را ببندند مي توان ضمانت كرد كه از نيمي از بيمارستان ها و تيمارستان ها بي نياز مي شويم. چيزي كه اين همه ضرر و زيان دارد حتي دست زدن به آن هم خطرناك است و همين براي نجاست و پليدي آن كافي استچه رسد به اينكه خداوند تبارك و تعالي با علم به مفاسد و مضرّاتي كه بسياري از آنها بر ما پوشيده است مسكرات را نجس و حرام ...

اساساً انسان تركيبي است از روح و جسم، روح گوهري است غير مادي كه ارتباط آن با جسم مايه نور و حيات آن است.

يك سوي وجود او به خاك منتهي مي شود و سوي ديگرش به عرش پروردگار و «طرفه معجوني» است «كز فرشته سرشته و ز حيوان» و به خاطر داشتن همين دو بُعد، قوس صعودي و نزولي و تكامل و انحطاط او فوق العاده وسيع است.
و در اين راستا حفظ سلامت هر دو بعد داراي اهميت و ارزش است و غفلت از هر كدام باعث انحطاط مي گردد.و تأكيدات فراوان دين بر طهارت و پاكيزگي مربوط به هر دو جنبه مي گردد. به علاوه اينكه طهارت جسم خود مقدمه اي است براي طهارت روح، با اين مقدمه روشن مي شود كه هر آنچه باعث دوري از طهارت چه در بُعد روحي و رواني و چه در بعد جسمي و مادي مي شود مورد توصيه و تأكيد فراوان دين قرار گرفته است.
و اين خود يكي از امتيازات دين مقدس اسلام است، تا آنجا كه نظافت را مبناي دين قرار داده كه پيامبر اكرم فرمودند: (تنظفوا بكل ما ما استطعتم، فان الله تعالي بني الاسلام علي النظافة)(1) «هر چه مي توانيد نظافت را رعايت كنيد زيرا خداوند، اسلام را بر نظافت بنا نهاده است.» و همچنين آن حضرت طهارت را شرط و جزئي از ايمان معرفي كرده است: (الطهور شطر الايمان)(2) و در رابطه با طهارت روح و جسم قرآن مجيد مي فرمايد: ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين(3) «خداوند توبه كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد.» و در فقه اسلامي علاوه بر اينكه قسمت اعظم طهارت مانند غسل، وضو، و تيمم جزء عبادات شمرده مي شود و احتياج به قصد قربت دارد، طهارت شرط اساسي نماز و بعضي ديگر از عبادات است. و به خاطر اهميت آن، فقها در كتابهاي خود قبل از هر چيز به بحث طهارت پرداخته اند.
امروزه با پيشرفت بشر در علوم و بهداشت و كشف ميكروب و تهيه دستگاه لابراتوار، اهميت مسأله نظافت و طهارت و ارتباط آن با سلامت انسان به خوبي آشكار شده است.
بسياري از مسائل طهارت و نظافت اسلامي كه امروزه براي ما امر عادي به نظر مي آيد، تا يك قرن پيش ناشناخته بود و اروپائيان تا قرن 16 ميلادي نه تنها به اين مسائل آشنا نبودند، بلكه فرسنگها از نظافت و پاكيزگي به دور بودند.(4)
اسلام براي اينكه مسلمانان هميشه نظيف و پاكيزه باشند، طهارت و نظافت را عبادت و مقدمه نماز ـ كه روزي پنج بار تكراري شود و طواف به دور خانه خدا و برخي از اعمال ديگر قرار داده است.(5)
حال براي تحصيل طهارت ضرورت دارد پليديها و نجاسات بيان گردد و اموري كه مربوط به آنهاست توضيح داده شود.
اصولا موضوعاتي كه در اسلام نجس و ناپاك شمرده شده است اسرار و علل گوناگوني دارد. دسته اي از آنها چون ذاتاً ناپاك و پليدند و سرچشمه بسياري از بيماريها مي باشند مانند بول، خون و... اسلام آنها را نجس معرفي كرده است و لازم است از آنها اجتناب شود.
دسته دوم چيزهايي است كه پليدي ظاهري ندارند ولي آلودگي معنوي دارند و همين امر سبب شده است كه اسلام آنها را ناپاك بشمارد مانند كفار.(6)
دسته سوم: موضوعاتي است كه اين نوع پليديها كه ذكر شد را ندارند ولي مبدء يك سلسله مفاسد اجتماعي و فردي هستند كه از جمله آنها مي توان به مشروبات الكلي اشاره كرد.
درست است كه الكل اجسام را ضد عفوني مي كند ولي آشاميدن نوشابه هاي الكلي، موجب مفاسد بي شماري است. اسلام به منظور جلوگيري از اين مفاسد، آن را نجس شمرده است، تا بدين وسيله محدوديتهايي در آن ايجاد كند، و در نتيجه مردم را از آن دور نگه دارد.(7)
در ذيل به برخي از آثار زيانبار نوشابه هاي الكلي اشاره مي كنيم.
1ـ اثر الكل در عمر: يكي از دانشمندان مشهور غربي اظهار مي دارد كه هرگاه از جوانان 21 تا 23 ساله معتاد به مشروبات الكلي، 51 نفر بميرند در مقابل از جوانهاي غير معتاد 10 نفر هم تلف نمي شوند.
دانشمند مشهور ديگري ثابت كرده است كه جوانهاي 20 ساله كه انتظار مي رود پنجاه سال عمر كنند در اثر نوشيدن الكل بيشتر از 35 سال عمر نمي كنند.
2ـ اثر الكل در نسل: كسي كه در حين انعقاد نطفه مست است 35 درصد عوارض الكسيم حاد را به فرزند خود منتقل مي كند و اگر زن و مرد هر دو مست باشند، صد در صد عوارض حاد در بچه ظاهر مي شود. براي اينكه به اثر الكل در فرزندان بهتر توجه شود آماري را در اينجا مي آوريم:
كودكاني كه زودتر از وقت طبيعي به دنيا آمده اند از پدران و مادران الكلي 45 درصد و از مادران الكلي 31 درصد و از پدران الكلي 17 درصد بوده اند.
3ـ اثر الكل در اخلاق: در شخص الكلي عاطفه خانوادگي و محبت نسبت به زن و فرزند ضعيف مي شود به طوري كه مكرر ديده شده كه پدراني فرزندان خود را با دست خود كشته اند.
4ـ زيان هاي اجتماعي الكل: طبق آماري كه «انستيتوي پزشكي قانوني شهر نيون» در 1961 م تهيه نموده است جرايم اجتماعي الكليستها از اين قرار است.
مرتكبين قتل هاي عمومي50 درصد. ضرب و جرح ها در اثر نوشيدن الكل 8:77 درصد سرقت هاي مربوط به الكليست ها 5:88 درصد. جرايم جنسي مربوط به الكلي ها 8:88 درصد مي باشد. اين آمار نشان مي دهد كه اكثريت قاطع جنايات و جرائم بزرگ در حال مستي روي مي دهد.
5ـ و بالاخره از زيان هاي بسيار بزرگ اين نوشيدني پليد، زيان هاي اقتصادي آن است.
خلاصه ضررهاي الكل آن قدر زياد است كه به گفته يكي از دانشمندان اگر دولت ها ضمانت كنند درب نيمي از ميخانه ها را ببندند مي توان ضمانت كرد كه از نيمي از بيمارستان ها و تيمارستان ها بي نياز مي شويم.(8)
از آنچه گفته شد به خوبي مي توان استفاده كرد چيزي كه اين همه ضرر و زيان دارد حتي دست زدن به آن هم خطرناك است و همين براي نجاست و پليدي آن كافي است چه رسد به اينكه خداوند تبارك و تعالي با علم به مفاسد و مضرّاتي كه بسياري از آنها بر ما پوشيده است مسكرات را نجس و حرام دانسته است.

پاورقی:

1. - محمدي ري شهري، ميزان الحكمه (به نقل از كنز العمال، خ 26002) ج 10، ص 93.
2. - همان، ج 5، ص 558 (به نقل از كنز العمال، خ 25998).
3. - قرآن كريم، سوره بقره: 222.
4. - ر.ك: فريد وجدي، همبستگي مذاهب اسلامي، اميركبير، ص 170.
5. - عبدالكريم بي آزار شيرازي، رساله نوين، ج 1، ص 81.

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات
6. - ر.ك: ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 7، ص 348.
7. - ناصر مكارم شيرازي، جعفر سبحاني، پرسش ها و پاسخ هاي مذهبي.
8. - ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 2، ص 74 و 75، با تصرف تلخيص.

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد. .

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.