چگونه همواره به ياد خدا باشم آيا صرف تكرار لفظ كافي است؟

11:33 - 1393/09/23
چکیده: وقتي با مطالعه و تفكر يافتيد كه خداوند حكيم، مهربان، عادل، رئوف، عالم به سر و... است و جهان در پرتو عنايت و رحمت او خلق شده است شما بايد هر لحظه اين معارف و حقايق را در قلب خود مرور كنيد و ذكر ميتواند شامل صفات و اسماء الهي باشد كه چون هر كدام حقيقتي را در ذهن و روح شما زنده ميكند و شما را بدان معطوف ميدارد. كمي تأمل در دعاي جوشن كبير (صفات و اسماء الهي) و توجه در معاني و شرح اين دعا اين مسأله را واضحتر ميكند....

چگونه همواره به ياد خدا باشم آيا صرف تكرار لفظ كافي است؟ در ذهن و فكرم چه چيزي بايد خطور كند؟

پاسخ:

ياد خداوند به معني حضور و بيداري دائمي ما نسبت به خداوند است، به گونهاي كه هر لحظه او را شاهد و ناظر اعمال خود ببينيم. ذكر گفتن تنها تكرار الفاظ خشك و بيروح نيست، بلكه ذكر لفظي تنها مرتبهاي بسيار پائين از اين حضور است. پس ميتوانيم چنين نتيجه بگيريم:
تفكر ( بيداري ( ذكر قلبي ( تداوم بيداري ( رفتار و اعمال مثبت ( آثار و بركات زياد
در مرتبه اول شما بايد اهل تفكر باشيد و درباره اصول دين (توحيد و صفات خدا، نبوت، امامت، معاد، عدل) مطالعه كنيد وقتي با مطالعه و تفكر يافتيد كه خداوند حكيم، مهربان، عادل، رئوف، عالم به سر و... است و جهان در پرتو عنايت و رحمت او خلق شده است شما بايد هر لحظه اين معارف و حقايق را در قلب خود مرور كنيد و ذكر ميتواند شامل صفات و اسماء الهي باشد كه چون هر كدام حقيقتي را در ذهن و روح شما زنده ميكند و شما را بدان معطوف ميدارد. كمي تأمل در دعاي جوشن كبير (صفات و اسماء الهي) و توجه در معاني و شرح اين دعا اين مسأله را واضحتر ميكند. بنابراين وقتي كسي ذكر ميگويد در حقيقت معارف و بينش خود را كه متكي به فكر و انديشه در حقايق است را مرور ميكند و اين ذكر قلبي آثار فراواني دارد از جمله دوري از گناه، انجام كارهاي خوب، آرامش، دوستي با مردم، و گذشت و... .
توجه: ياد خدا ميتواند به شكلهاي مختلف ايجاد شود مثل ذكر الهي، توسل به ائمه(ع)، دوستي با دوستان خدا، دشمني با دشمنان خدا، ديدار با علماء رباني، مطالعه احاديث، رفتن به مساجد و عتبات و زيارتگاهها، دوستي با افراد معنوي، مطالعه كتب عرفاني و توجه به نعمتهاي الهي.
آثار شگرف ذكر كه در روايات بيان شده و عرفا و علما نيز بدان اذعان دارند، علاوه بر ذكر لفظي، ذكر عملي كه همان توجه باطن و قلب به حضرت حق و تداوم بيداري است، ميباشد. ذكر عملي بدان معناست كه اعمال انسان بايد همواره در مسير رضايت باري تعالي و مرضاي او باشد. پس ميتوانيم نتيجه بگيريم.
برگ درختان سبز در نظر هوشيار هر ورقش دفتري است معرفت كردگار

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد. .

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.