شيوه تدفين يهوديان چگونه است؟

10:12 - 1393/10/17
چکیده: مسلمانان و يهوديان با سوزاندن مرده مخالفند، و در اين دو آيين حتما بايد مرده را در خاك دفن كرد. در يهوديت هرگور تنها به يك جنازه اختصاص دارد. در مورد نحوه دفن مرده شخص يهودي بايد گفت: كه آنها جسد را با كتان كفن مي نمايند و سر را نيز با دستمالي مي پيچند.

يهوديان مرده هاي شان را داخل قبر به پشت رو به بيت المقدس دفن مي كنند.

انسان در طول تاريخ به اشكال گوناگون مردگانش را دفن كرده است. مراسم تدفين در فرهنگ هاي كهن كه پيشينه شان به سه هزار و پانصد سال پيش از ميلاد مسيح مي رسد، بسيار اهميت داشت. مسلمانان و يهوديان با سوزاندن مرده مخالفند، و در اين دو آيين حتما بايد مرده را در خاك دفن كرد. در يهوديت هرگور تنها به يك جنازه اختصاص دارد. در مورد نحوه دفن مرده شخص يهودي بايد گفت: كه آنها جسد را با كتان كفن مي نمايند و سر را نيز با دستمالي مي پيچند.(1)
و بسياري از اوقات هر يك از اطراف بدن را مخصوصا به وضعي خاص مي بستند.(2) و بدن را با روغن و عطرها و بوهاي خوش روغن مالي مي كنند.(3) و مرده هاي شان را در قبر با پشت روبه سوي بيت المقدس مي خوابانند.

پاورقی:

1. يوئيل7: 20.
2. يوئيل44: 11.
3. مرقس1: 16 و لوقا 1: 24.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.