اختلاط زن با مرد نامحرم تا چه حدّي جايز مي باشد؟

12:06 - 1394/01/10
چکیده: در گفتگوها بايد نكات زير را مراعات نمايند: 1ـ از صحبت كردن به نحوي كه موجب تلذذ و ريبه شود خودداري گردد. 2 ـ از شوخي كردن پرهيز شود. 3 ـ از حرفهايي كه موجب تهييج شهوت است بايد خودداري شود. 4 ـ رعايت حجاب كامل بشود و از نگاه كردن حرام خودداري گردد. 5 ـ زن و مرد در يك محيط خلوت تنها نباشند.

اختلاط زن با مرد نامحرم تا چه حدّي جايز مي باشد؟

پاسخ:

در گفتگوها بايد نكات زير را مراعات نمايند: 1ـ از صحبت كردن به نحوي كه موجب تلذذ و ريبه شود خودداري گردد. 2 ـ از شوخي كردن پرهيز شود. 3 ـ از حرفهايي كه موجب تهييج شهوت است بايد خودداري شود. 4 ـ رعايت حجاب كامل بشود و از نگاه كردن حرام خودداري گردد. 5 ـ زن و مرد در يك محيط خلوت تنها نباشند. (ر.ك مسائل جديد از ديدگاه علماء و مراجع، ج1، ص137)

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.