كسي از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد كدام را بايد اول قضا نمايد؟

10:56 - 1394/01/22
چکیده: قضاي هر كدام را كه اول بگيرد مانعي ندارد. ولي اگر وقت قضاي رمضان آخر تنگ باشد، مثلا پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به رمضان مانده باشد بايد اول قضاي رمضان آخر را بگيرد. (ر.ك: توضيح المسائل دوازده مرجع، ج 1، ص 982، م 1698)

اگر كسي از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد كدام را بايد اول قضا نمايد؟ حال اگر وقت قضاي رمضان آخر تنگ باشد چه بايد كرد؟

پاسخ:

قضاي هر كدام را كه اول بگيرد مانعي ندارد. ولي اگر وقت قضاي رمضان آخر تنگ باشد، مثلا پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به رمضان مانده باشد بايد اول قضاي رمضان آخر را بگيرد. (ر.ك: توضيح المسائل دوازده مرجع، ج 1، ص 982، م 1698)

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد. .

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.