درباره لباس پوشيدن مردان و رنگ هاي آن اسلام چه توصيه هايي دارد؟

12:02 - 1394/06/30

چکیده: در رابطه با رنگ لباس به طور جزيي و مفصل منبعي در دسترس نداريم و اطلاع درباره آن نياز به بررسي جامع سيره و روايات ائمه داريم اما به طور كلي بايد بگوئيم كه از نظر معارف ما بهترين رنگ لباس به ترتيب سفيد، زرد، سبز، سرخ نيم رنگ، كبود و عدسي است. سرخ تيره به ويژه در نماز كراهت دارد. و لباس سياه در همه حال كراهت شديد دارد مگر ...

در رابطه با لباس پوشيدن مردان و رنگ هاي آن اسلام چه توصيه هايي كرده است لطفا چند منبع در اين رابطه به من معرفي كنيد؟

پاسخ:

در رابطه با رنگ لباس به طور جزيي و مفصل منبعي در دسترس نداريم و اطلاع درباره آن نياز به بررسي جامع سيره و روايات ائمه ـ عليهم السلام ـ داريم اما به طور كلي بايد بگوئيم كه از نظر معارف ما بهترين رنگ لباس به ترتيب سفيد، زرد، سبز، سرخ نيم رنگ، كبود و عدسي است. سرخ تيره به ويژه در نماز كراهت دارد. و لباس سياه در همه حال كراهت شديد دارد مگر در عبا، چادر، عمامه و كفش، در روايت داريم لباس سرخ تيره كراهت دارد مگر براي نو داماد.(1)
درباره پوشيدن لباس شهرت (انگشت نما)آيات عظام،امام، خامنه اي فاضل و نوري: پوشيدن لباسي كه موجب شهرت و انگشت نما شود، بنابر احتياط واجب حرام است.
آيات عظام بهجت، صافي و وحيد: پوشيدن لباسي كه موجب شهرت و انگشت نما شود. حرام است.
آيات عظام تبريزي و سيستاني: پوشيدن آن حرام نيست. مگر آن كه موجب هتك حرمت و خواري شخص شود.
آيت الله مكارم: پوشيدن لباسي كه جنبه رياكاري دارد و شخصي مي خواهد به وسيله آن مثلا به زهد و ترك دنيا مشهور شود بنابر احتياط حرام است. خواه از جهت پارچه يا رنگ آن باشد و يا دوخت آن اما اگر واقعا قصدش ساده پوشيدن است و جنبه رياكاري ندارد، نه تنها جايز است. بلكه عملي است شايسته بر اساس نظر همه علماء پوشيدن هر لباسي كه موجب هتك حرمت و خواري شخصي شود، به فتواي همگي حرام است.(2)
تعريف لباس شهرتهمه مراجع (به جز سيستاني و مكارم): لباس شهرت، لباسي است كه پوشيدن آن براي شخص، به جهت جنس پارچه يا رنگ يا كيفيت دوخت يا مندرس بودنش و مانند آن، معمول نبوده و خلاف شأن او به حساب آيد. به طوري كه اگر آن را در برابر مردم بپوشد، توجه آنان را به خود جلب كرده و انگشت نما مي شود.
آيت الله سيستاني: منظور لباسي است كه مؤمن را به صورتي زشت و نامناسب درآورد.
آيت الله مكارم: لباس شهرت، لباسي است كه جنبه رياكاري دارد و شخص مي خواهد به وسيله آن مثلا به زهد و ترك دنيا مشهور شود، خواه از جهت پارچه يا رنگ آن باشد و يا دوخت آن. اما اگر واقعا قصدش ساده پوشيدن است و جنبه رياكاري ندارد، نه تنها جايز است. بلكه عملي است شايسته.
لباس زنانه و مردانهپوشيدن لباس زنانه براي مردان و بالعكس چه حكمي دارد؟
آيات عظام امام و بهجت: بنابر احتياط واجب، پوشيدن لباس مختص به جنس مخالف جايز نيست.
آيات عظام تبريزي، خامنه اي، صافي، فاضل و وحيد: بنابر احتياط واجب پوشيدن لباس مختص به جنس مخالف، در صورتي كه آن را زيّ و پوشش خود قرار دهد، جايز نيست.
آيت الله سيستاني: بنابر احتياط واجب، پوشيدن لباس مختص به جنس مخالف، اگر او را به صورت جنس مخالف در بياورد، جايز نيست.
آيت الله مكارم: پوشيدن لباس جنس مخالف، اگر مفسده خاصي بر آن مترتب نشود اشكال ندارد.
آيت الله نوري: بنابر احتياط واجب پوشيدن لباس مختص به جنس مخالف جايز نيست. مگر آنكه انگيزه عقلايي و مصلحت مهم تري در بين باشد.
تذكر: در لباس هاي مشترك تشخيص آن به نظر عرف است.(3)

پاورقی:

1. رک، حلية المتقين فصل چهارم (رنگ لباس).
2. نگاه و پوشش، حسيني، سيد مجتبي، جاپ سوم، 1385، دفتر نشر معارف، ص 133 و 122.
3. نگاه و پوشش، حسيني، سيد مجتبي، چاپ سوم، 1385، دفتر نشر معارف، ص 133 و 122
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

کلمات کلیدی: 

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.