مسجد و اهمیت آن

22:17 - 1391/11/28
واژه‎ ي مسجد، جمعاً 28 بار در قرآن كريم ذكر شده كه در 22 مورد به صورت مفرد1 و در 6 مورد ديگر، به صورت جمع آمده است.
مسجدالنبی(ص)

واژه‎ ي مسجد، جمعاً 28 بار در قرآن كريم ذكر شده كه در 22 مورد به صورت مفرد1 و در 6 مورد ديگر، به صورت جمع آمده است.2

در اين آيات، به اهميت و جايگاه رفيع مسجد در اسلام، پاره اي از احكام مسجد و مسجد الحرام و احكام خاص آن، مسجد الاقصي و مسجد اصحاب كهف، اشاراتي شده است. البته، آيه‌ هاي ديگر نيز در قرآن درباره ‎ي مسجد و اهميت آن آمده است كه هر چند لفظ مسجد در آنها نيامده است، ولي بنابر مفهوم اين آيات و گفته ‎ي تمامي مفسران، مي‌ توان در مورد مساجد، اين آيات را نيز ذكر كرد. از آنجا كه در اينجا بر آن نيستيم تا به تفسير و تبيين تمامي اين آيات بپردازيم، تنها به ذكر آياتي كه بيانگر ابعاد گوناگون مسجد در جامعه اسلامي است، بسنده مي‌ كنيم.

(انّ اوّل بيت وضع للنّاس للّذي ببكّه مباركا و هدي للعالمين). «همانا نخستين خانه اي كه براي عمومي مردم قرار داده شد، همان است كه در مكه قرار دارد، و مايه‎ي بركت و هدايت جهانيان است».
«به خاطر بياوريد هنگامي كه ما خانه‎ي كعبه را مركز امن و امان براي مردم قرار داديم، و (فرمان داديم كه)از مقام ابراهيم، محلي براي نماز خود انتخاب كنيد و ما به ابراهيم و اسماعيل ـ عليهما السلام ـ امر كرديم كه خانه‎ي مرا براي طواف كنندگان و مجاوران و سجده كنندگان پاك و پاكيزه كنيد».3

همان گونه كه از اين دو آيه ‎ي شريفه بر مي‌ آيد، خانه ‎ي كعبه در مكه نخستين خانه ‎ي توحيد و يكتا پرستي و اولين جايگاه و مركزي است كه براي پرستش خداي يگانه ساخته شده است. در اينكه آيا اين خانه از زمان حضرت آدم ـ عليه السلام ـ بر پا شده يا حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ آن را بنيان كرده، ميان مفسران اختلاف است. بعضي بر آنند كه بنيانگذار اين خانه از ابتدا، حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ بوده و در زمان آدم ـ عليه السلام ـ اين خانه اصلاً وجود نداشته است.4 برخي ديگر بر اين عقيده‌ اند كه خانه‎ ي كعبه نخست به دست آدم ـ عليه السلام ـ ساخته شد و بر اثر مرور زمان از بين رفت، لكن حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ آن را تجديد بنا كرد.5
با شواهدي كه از آيات مختلف قرآن و روايات در اين زمينه موجود است، نظريه ‎ي دوّم تأييد مي‌ شود.
در قرآن به نقل از ابراهيم ـ عليه السلام ـ آمده است: (ربّنا انّي أسكنت من ذرّيّتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم...).6 «پروردگارا بعضي از فرزندانم را در سرزمين خشك و سوزاني، در كنار خانه ‎ي محترمت سكني دادم». از اين آيه ‎ي شريفه چنين بر مي‌ آيد كه اثري از خانه كعبه در هنگام ورود ابراهيم ـ عليه السلام ـ با فرزندش اسماعيل ـ عليه السلام ـ و همسرش هاجر، در سرزمين مكه وجود داشته است. همچنين در آيه‎ي ديگري آمده است: (و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل).7 «و هنگامي كه ابراهيم و اسماعيل پايه‌ هاي خانه را بر افراشتند». بايد توجه داشت تعبير بالا بردن قواعد (پايه ها) در اين آيه، اشارتي است به اينكه شالوده‎ ي خانه‎ ي كعبه، پيش از ابراهيم ـ عليه السلام ـ وجود داشته و ابراهيم و فرزندش، آن پايه‌ ها را بالا برده اند.

امام علي ـ عليه السلام ـ در اين مورد مي‌فرمايند: «الا ترون انّ اللّه سبحانه اختبر الاوّلين، من لدن آدم صلوت اللّه عليه الي الآخرين من هذا العالم باحجار... فجعلها بيته الحرام ثمّ امر آدم ـ عليه السلام ـ و ولده ان يثنوا أعطائهم نحوه».8 «آيا نمي‌ بينيد كه خداوند سبحان، مردم جهان را از زمان آدم ـ عليه السلام ـ تا امروز به وسيله ‎ي قطعات سنگي... امتحان كرده و اين سنگ‌ ها روي هم چيده را خانه ‎ي محترم خود قرار داده است؛ سپس، به آدم و فرزندانش فرمان داد كه به گرد آن طواف كنند».

بنابراين، خانه ‎ي كعبه را نخست حضرت آدم ـ عليه السلام ـ بنا نهاد و سپس بر اثر مرور زمان فرو ريخت و بعد به دست ابراهيم ـ عليه السلام ـ تجديد بنا شد. در هر صورت نكته‎ ي مهمي كه از اين دو آيه ‎ي مورد بحث، به خوبي بر مي‌ آيد و آيات ديگر و روايات نيز آن را تأييد مي‌ كند، اين است كه مسجد نخستين مركز و پايگاهي است كه به منظور عبادت و پرستش خداي يگانه در زمين نهاده شد و پيش از آن، عبادتگاه ديگري كه كانون عبادت و نيايش موحدان و خدا پرستان باشد، وجود نداشته است،

از ابوذر روايت شده است كه از رسول اكرم صلي اللّه عليه و آله و سلّم راجع به نخستين مسجدي كه در زمين بنياد شده، سؤال كرد. حضرت صلي اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند: «مسجد الحرام و پس از آن مسجد الاقصي بنا نهاد شده است».9

از امير المؤمنان علي ـ عليه السلام ـ روايتي نقل شده است كه:
مردي از آن حضرت پرسيد: «آيا خانه‎ي كعبه، اول خانه اي است كه در زمين ساخته شده است؟».
امام ـ عليه السلام ـ فرمود: «خير، پيش از آن هم خانه‌هايي بود، لكن خانه‎ي كعبه نخستين خانه‎ي مباركي است كه براي پرستش و عبادت مردمان درست بنا شده است».10

(و أنّ المساجد للّه فلا تدعوا مع اللّه أحدا).11 «مساجد از آن خداست، پس بايد احدي جز او را نخوانيد».
در اين آيه شريفه، مراد از دعا، عبادت و پرستش است، زيرا در جاي ديگر دعا به معناي عبادت آمده است: (و قال ربّكم ادعوني أستجب لكم انّ الّذين يستكبرون عن عبادتي سيد خلون جهنّم داخرين).12 «پروردگارتان گفت مرا بخوانيد تا دعايتان را مستجاب نكنم، كساني كه از عبادت من سر كشي كنند بزودي با كمال خواري داخل جهنّم خواهند شد». در اينكه منظور از كلمه ‎ي مساجد در اين آيه چيست، ميان مفسران اختلاف است،

برخي بر آنند كه منظور از مساجد تمام مكان‌ هايي است كه در آنجا براي خدا سجده مي‌ شود و از مصاديق آن، «مسجد الحرام» و ساير مساجد است.13 برخي مساجد را اعضاي هفتگانه‎ ي سجده دانسته اند. اين گروه در تأييد ادعاي خود، روايتي از امام محمد تقي ـ عليه السلام ـ نقل مي‌ كنند كه مراد از مسجد، عضوهاي هفتگانه بدن آدمي است كه در هنگام سجده بايد روي زمين قرار گيرد.14 «مبيدي» نيز گفته است: «مراد از مساجد، مكان‌هايي است كه براي نماز و ذكر خدا بنا شده است و از «قتاده» در تفسير اين آيه روايت كرده است كه: يهوديان و مسيحيان هنگامي كه وارد معابد خود مي‌ شدند، به خداوند شرك مي ورزيدند. از اين رو خداوند به مؤمنان فرمود: «هنگامي كه وارد مساجد مي‌ شويد خدا را با خلوص نيت بخوانيد».15

از مجموع آراي مفسران در اين زمينه چنين استفاده مي‌ شود كه مراد از مساجد، همان مكان‌ هايي است كه براي عبادت خداوند بنا شده است و از مصاديق آن، «مسجد الحرام» و ديگر مساجد است. تفسيري كه مساجد را عضوهاي هفتگانه‎ ي سجده دانسته، ممكن است از قبيل توسعه در مفهوم آيه باشد كه اين معنا نيز در اين آيه منظوره شده است. نكته‎ ي جالب توجه اينكه، خداوند به جهت اهميت و فضيلت مساجد بر ديگر مكان ها، مسجد را به خود منسوب كرده و متعلق به خود دانسته است تا مزيت آن بر ديگر مكان‌ ها روشن شود. اختصاص مساجد به خداوند كه منزه از صفات حسّي است، جنبه‎ي سمبليك دارد و اشارتي است بر اينكه مساجد مورد توجه خاص ذات اقدس اوست، بنابراين، در مساجد جز كار خدايي نبايد كار ديگري صورت پذيرد و جز مصالح مسلمانان، امر ديگري نبايد مطرح شود؛ با اين توضيح در تأسيس مساجد هم نمي‌ توان نيتي به جز خدا، و هدفي غير از اعتلاي كلمه‎ ي توحيد داشت.

پی نوشت:

1) سوره‎ ي بقره آيات 145، 150،151،191، 196، 217، مائده / 2; اعراف / 29 و 31، انفال / 34; توبه / 7; اسراء 1; كهف / 21; عنكبوت / 7; فتح / 25 و 27; حج / 25.
2) سوره‎ ي بقره / 14 و 187; توبه / 17 و 18; حج / 40; جن / 18.
3) بقره/125.
4) رازي، ابو الفتوح: تفسير، لقيم و حواشي مهدي الهي قمشه اي، انتشارات علمي، تهران 1325، ج 1، ص 311.
5) همان.
6) ابراهيم / 37.
{7) بقره / 127.
8) نهج البلاغه: خطبه قاصحه، ص 293.
9) طبرسي، الفضل، مجمع البيان في تفسير القرآن، انتشارات اسلاميه تهران، 1390 هـ . ق، ص 204.
10) طباطبائي، سيد محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن، ترجمه ناصر مكارم شيرازي، نشر فرهنگي رجاء، تهران ج 3، ص 582
11) جن / 18.
12) غافر / 60.
13) الميزان، ج 20، ص 206.
14) همان.
15) مبيدي، رشيد الّدين، كشف الاسرار و عدّه الابرار، به انضمام علي اصغر حكمت، تهران، 1339، ج 1، ص 256.

منبع: سایت اندیشه قم

به نقل از سایت ذی طوی

کلمات کلیدی: 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.