قرآن و حدیث

امام علی قلب نوجوان را به چه چیزی تشبیه کرده

امام علی قلب نوجوان را به چه چیزی تشبیه کرده
10:50 - 1402/09/13

قلب نوجوان مانند زمین خالى است،هر آنچه در آن انداخته شود، مى پذیرد.

حدیث از فاطمه زهرا سلام الله علیها

حدیث از فاطمه زهرا سلام الله علیها
09:37 - 1402/09/06

یک حدیث زیبا از حضرت زهرا سلام الله علیها

تکبر از منظر قرآن و حدیث

19:28 - 1402/09/01

یکی از مهمترین عامل سقوط انسان تکبر و غرور است و این غرور بود که ابلیس را از درگاه خداوند متعال رانده کرد.

بخل از منظر قرآن و حدیث

19:21 - 1402/09/01

بخل یکی از صفاتی هست که اسلام آن را نهی کرده همانگونه که انفاق صفت فضیلت شمرده میشود بخل صفت رذیلت شمرده میشود.

خیانت یکی از گناهان و رذایل اخلاقی

20:14 - 1402/08/29

خیانت در امانت از پست ترین گناهان كبيره است که معنای جامع و گسترده ای دارد.

نقد اصطلاح نگاری سنت و حدیث در نزد اهل سنت(۱)

22:10 - 1402/08/28

-اصطلاح نگاری به معنای، به کار گیری بسته های مفهومی در قالبی نظام مند و کنترل شده از دیر باز بواسطه ی ارتباط عمیق مفهومی و معنایی میان عناوین و موضوعات مختلف علوم اسلامی علی الخصوص مباحث حدیثی مورد توجه بوده و اهمیت ویژه ای در پیشبرد مباحث علمی داشته است و اصطلاح نگاری نفس دو عنوان حدیث و سنت، به عنوان دو اصطلاح کلیدی در بدنه اصلی علوم حدیثی، نقش تعیین کننده ای را در میان محدثین اهل سنت داشته است. از این رو، پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های نوشتاری، به نقد و بررسی دیدگاه اهل سنت در پذیرش هم معنایی،ترادف و تساوی در حدود تعارف دو اصطلاح سنت و حدیث  می پردازد. با تعمق در چهارچوب مفاهیم  لغوی دو اصطلاح سنت و حدیث و جستجوی مصادیق آن در منابع اسلامی و عدم پیروی اصطلاح نگاری سنت و حدیث از قواعد ثابت اصطلاح نگاری به صورت اختلاف تعابیر برخی از محققین اهل سنت در عدم پذیرش تساوی مفهومی، عدم مناسبت معنای لغوی حدیث با معنای اصطلاحی، تغایر مفهومی و مصداقی دو اصطلاح حدیث و سنت بدست می آید که همو، مسئله طرح هم معنایی سنت و حدیث را از سوی برخی از محدثین اهل سنت با چالش مواجه کرده است.

 

گمان بد موجب بی آبرویی مومن

19:11 - 1402/08/28

یکی از مسائلی که اسلام به شدت از آن نهی کرد تجسس و بدگمانی است. زیرا پایه آبروی فرد در میان است و آبروی مومن مهمترین مسئله در اسلام است.

پر رنگ شدن اشاعه فحشاء امروزه با وجود ارتباط مجازی

21:26 - 1402/08/27

یکی از گناهانی که اسلام به آن اشاره کرد اشاعه فساد و فحشا است که امروزه به دلیل ارتباط مجازی این امر آسانتر شده است.

انتظار یعنی عدم یأس ملتها نسبت به گشایش در کارها

19:58 - 1402/08/26

برترین اعمال امت من انتظار فرج از خداوند بزرگ و بلند قدر است.

انتظار فرج یک مفهوم بسیار وسیع و گسترده یی است.

تهمت یکی از گناهان و رذایل اخلاقی

17:09 - 1402/08/25

تهمت از آشکارترین مصادیق هتک آبروی دیگران و از جمله ی بزرگترین گناهان کبیره است.

اهمیت قرائت صحیح و قطع و وصل جملات در ادعيه

23:10 - 1402/08/24

این دعاها عبارات زیبایی است که اگر در قطع و وصل آن دقت نشود، واقعاً به زیبایی آن لطمه میخورد.

توهین مومنان به واسطه به کار بردن لقب زشت

23:03 - 1402/08/24

یکی از صفات ناپسند و ورذیله اخلاقی بکار بردن القاب توهین آمیز است زیرا این کار آبروی فرد را میبرد.

صفحه‌ها