قرآن و حدیث

جهل و نادانی سایت های نقد قرآن 21:19 - 1391/10/27

تصویر فوق مربوط به مراسم ترحیم یكی از علما است كه در آن مراسم ظاهرا زیارت عاشورا خوانده شده و افراد حاضر در حال سجده آخر زیارت عاشورا هستند

روش استخاره با قرآن 20:23 - 1391/10/26

استخاره برای زمانی است كه انسان نتواند تصمیم درست را بگیرد و با مشورت و كمك گرفتن از اهل علم هم به راه حل درست نرسد.

راز رنگهای قرآنی 20:06 - 1391/10/26

وقتی با دید  زیبا شناسی به قرآن مجید این کتاب آسمانی نگاه می کنیم،  به جلوههای ویژه ای  از این دریای شگرف الهی دست پیدا می کنیم.
شاید دانشمندان اهل هنر و روانشناسان بزرگ که  درمورد رنگها و راز رنگها مطالعات بیشتری دارند بهتر مطالب زیبای قرآن در مورد رنگها  را درک کنند. درچند آیه از این کتاب آسمانی به زیبایی از رنگها سخن به میان آمده است.

کجای قرآن آمده دوست دختر یا پسر ممنوع؟ 15:05 - 1391/10/19

زن و مرد، مکمل نیازهای روحی و روانی یکدیگرند و هر یک بدون دیگری احساس فقر و نیاز می نماید.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.