انتخاب درست

ﻫـ ـ متحير

20:09 - 1393/04/03

معناي آيه اين است كه تو را سرگردان و متحير يافت كه راه کسب در آمد و معاش خود را نمی‌دانستي. پس تو را به راه‌هاي کسب معاش هدايت كرد. شخصي كه راه كسب و معيشتش را نداند گفته می‌شود:
«أنه ضال لايدري إلى أين يذهب و من أي وجه يكتسب»([924])
در نتيجه، هريك از اين توجيهات و تأويل‌ها باشد، ضلالت و گمراهي در اعتقاد و كفر و شرك از آيه استفاده نمی‌شود.([925])
پـاورقی هـا: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[924]) ر.ك: تفسير بيان السعاده، ج‏4، ص 261؛ نور الثقلين، ج 5، ص 595.

فارسی

صفحه‌ها