انتخاب درست

ﻫ ـ تقويت قوة عاقله

04:50 - 1393/03/31

گروهي عصمت را نتيجه تقويت قوة عاقله در انسان می‌دانند. آنها می‌گويند:
در انسان سه قوه وجود دارد؛ عقليه، شهويه و غضبيه. جميع قواي نفس منقاد عقلند. از عقل في نفسه، قبيح و معصيت صادر نمي‌شود. اگر اين قوه در كسي تقويت شود، ارضاي تمام اميال از دريچه گرايش عقلاني عبور می‌كند و مجالي براي گناه و نافرماني باقي نمي‌ماند.([200])
پـاورقی هـا: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[200]) ر.ك: گوهر مراد، ص379؛ مولي محمد مهدي نراقي، انيس الموحدين، تصحيح: قاضي طباطبایي، بي‌جا: انتشارات الزهراء، 1363ش، ب 3، ف 2، ص 99.

فارسی

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.