آثار و نتایج اخلاص

قبول باشه! 09:02 - 1400/03/03

قبولی عمل عبادی در بارگاه خدای متعال، امری جدا از انجام آن است.

اخلاص در عمل 09:21 - 1400/02/15
اخلاص در عمل
آثار و برکات اخلاص 08:29 - 1399/11/01

آثار و برکات اخلاص

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.