آدم تنبل

چه فردی مناسب ازدواج نیست

چه فردی مناسب ازدواج نیست 13:25 - 1400/09/03

1️⃣ تنبل و بی‌مسئولیت
اگه تو خانواده پدری و زندگی مجردی، مسئولیت کاری رو به عهده نمی‌گرفته یا تو مسئولیت محوله تعلل داشته. 

2️⃣ عدم تعامل و ارتباط اجتماعی صحیح با دیگران
اگه با پدر، مادر، برادر و خواهرش (که به نظر حتی غیرمنطقی بوده یا اخلاق دلخواه رو ندارن) ارتباط سازنده و راضی‌کننده نداره.