آرامش انسان

انسان مختار

چرا انسان مختار آفریده ها است,مختار بودن انسان ناشی از چیست
11:08 - 1400/10/23

چکیده:

سخنرانی آیت الله مصباح

نگاهت را زیبا کن

نگاهت را زیبا کن 10:16 - 1400/10/04

نگاهت را زیبا کن

تنها راه رسیدن به آرامش خداست

راه های رسیدن به خدا,سریع ترین راه رسیدن به خدا 10:25 - 1400/09/29

آدما برای اینکه بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن، به یه سری چیزها نیاز دارن تا بتونن زنده بمونن.

مهم رسیدن به آرامش است

مهم رسیدن به آرامش است
07:19 - 1400/09/23

روزهای زیادی می آیند و می روند که ممکن است با تلخی ها و ناراحتی هایی همراه باش

تاثیر ذکر و یاد خدا

تاثیر ذکر و یاد خدا
08:19 - 1400/09/21

از جمله آثار یاد خدا اصلاح درون و کم شدن خطا هاست. همین امر، راحتی وجدان را به همراه دارد.

عفو و گذشت در خانه

18:17 - 1400/09/11

بخشش باعث آرامش و محبت در زندگی می‌ شود.

از دیدگاه قرآن انسان موجودی ظلوم و جهول است یا خلیفة الله؟

از دیدگاه قرآن انسان موجودی ظلوم و جهول است یا خلیفة الله؟
07:56 - 1400/08/29

بعد روحانی و ملکوتی و بعد حیوانی و نفسانی آدمی برخلاف موجودات دیگر از اراده و اختیار بهره‌مند است و مسیر زندگی را بر مبنای زمینه‌ها و بسترهایی که فراهم ساخته، خود انتخاب می‌نماید  کسانی به مقام خلیفة اللهی نایل می‌شوند که به هدایت الاهی بگروند و غرائز سرکش و خصوصیات حیوانی را مهار و کنترل کنند.

آیا انسان فانی و نابود شدنی است یا جاودان و همیشگی است؟

آیا انسان فانی و نابود شدنی است یا جاودان و همیشگی است؟
09:34 - 1400/08/27

بقای روح پس ازمرگ مورد تأیید علما و حکمای اسلامی نیز می باشد و آنها بقای روح را از اصول مسلم خود دانسته اند. امروزه نیز علمای اسلامی با مبناهایی که از این ادلّه نشأت می گیرد در مقابل مادی گراها ایستاده اند و مرگ را آغاز یک زندگی جدید می دانند.

آیا انسان فوق مرتبه اسماء الله و از مقام احدیت است؟

آیا انسان فوق مرتبه اسماء الله و از مقام احدیت است؟
08:05 - 1400/08/27

بر اساس عرفان اسلامی، تمام عالم، فروغ جمال حق و بازتاب اسماء و صفات او است؛ مبحث «اسماء الله»، در عرفان از یک‌سو نمایانگر وجه ارتباط خدا با عالم و آدم است؛ و از سوی دیگر، واسطۀ معرفت‌شناختی خدا و انسان است؛ و از جانب دیگر وجه خداگونگی انسان و خلافت الهی او است.

آیا انسان باید خود را پست تر از دیگر انسان ها و موجودات بپندارد؟

آیا انسان باید خود را پست تر از دیگر انسان ها و موجودات بپندارد؟
14:03 - 1400/08/23

هرگز سزاوار نیست که تکبری داشته و خود را برتر از سایرین بپنداریم. و همچنین در مقابل دیگر افرادی که امیدی به توبه و بازگشت دارند، نیز همواره باید این تصور را در ذهنمان مجسم کنیم که شاید او عاقبت به خیر شده و ما خدای ناخواسته به سرنوشت بدی دچار شویم.

تفاوت انسان با بشر مطابق آیات قرآن کریم چیست؟

تفاوت انسان با بشر مطابق آیات قرآن کریم چیست؟
11:28 - 1400/08/19

آنچه از بررسی آیات و سخنان مفسران به دست می‌آید این است که تفاوت معنایی چندانی بین لفظ انسان و بشر وجود ندارد. این دو از الفاظ مترادف هستند که هر دو بر یک معنا دلالت دارند. ولی برخی از اهل لغت بین این دو قائل به تفاوت و فرق اندکی شده‌اند و می‌گویند آدمى را نسبت به فضائل و کمالات و استعدادهای درونی‌اش انسان، و نسبت به جسد و ظاهر بدن و شکل ظاهرش بشر می‌گویند.

انسانیت در عرفان به چه معنا و جایگاه انسان در هستی چگونه است؟

انسانیت در عرفان به چه معنا و جایگاه انسان در هستی چگونه است؟
11:16 - 1400/08/15

انسان کامل در عالم، همچون نگین انگشتری در انگشتر است که آن نگین محل نقش و علامتى است که به آن نقش و علامت پادشاه بر خزاینش مهر مى‏زند، تا دیگرى در آن تصرّف نکند. به واسطه انسان کامل، فیض و مدد حق تعالی به تمام عوالم هستی مى ‏رسد.

صفحه‌ها