آسیب تکنولوژی

ماشین خودکشی غرب

ماشین خودکشی غرب
10:08 - 1400/10/23

با این که بسیاری بر این باور بودند که پیشرفت علوم و تکنولوژی می تواند انسان را

افسردگی ارمغان توسعه صنعت

افسردگی ارمغان توسعه صنعت 08:32 - 1400/10/09

افسردگی، ارمغان توسعه صنعت

افسردگی، ارمغان توسعه صنعت

افسردگی، ارمغان توسعه صنعت
09:56 - 1400/10/06

 اغلب تلاش ها و  پیشرفت ها در مسیر توسعه امکانات بوده است. عوامل آرامش، کمتر یافت می شوند.

جولان کرونا در سرزمین تکنولوژی

12:19 - 1400/06/16

آمریکا با تمام ادعاهای علمی و تکنولوژیک خود همچنان در صدر آمار مبتلایان به کروناست.

تکنولوژی؛ قاتل خاموش!

تکنولوژی
20:28 - 1400/03/11

بدون تردید فناوری و تکنولوژی باعث آسان شدن هر چه بیشتر زندگی انسان شده است، اما این مسئله باعث نمی‌شود که آسیب‌های تکنولوژی را بر جنبه‌های انسانی را نادیده بگیریم.