آفات فضای مجازی

فضای مجازی و فرزندان

فضای مجازی
10:30 - 1401/04/12

مدیریت استفاده از فضای مجازی را در کودکی به فرزندان آموزش بدهیم.

مشاوره؛ گوشی‌های هوشمند و فرزندان

16:17 - 1401/03/29

وظایف والدین در مقابل فرزندان برای استفاده از

مهمترین آسیب های فضای مجازی

مهمترین آسیب های فضای مجازی
09:24 - 1401/03/29

 

مهمترین آسیب های فضای مجازی

 

والدین و فضای مجازی

فضای مجازی
14:44 - 1401/03/28

سوال کاربر:

روش کاهش آسیب فرزندان در فضای مجازی

آسیب های فضای مجازی برای کودکان,علت آسیب های فضای مجازی
12:41 - 1401/02/27

برای کاهش آسیب فضای مجازی، باید مهارت تفکر نقادانه را به کودکان و نوجوانان آموزش داد.

بردگی و کودک آزاری مدرن در فضای مجازی

بردگی و کودک آزاری مدرن در فضای مجازی
13:44 - 1401/02/24

سوء استفاده کردن از کودکان توسط والدین در فضای مجازی چه آثاری دارد؟

آسیب‌های فضای مجازی

آسیب‌های فضای مجازی 10:12 - 1400/12/01

آسیب‌های فضای مجازی

حاکمیت خیال در فضای مجازی

حاکمیت خیال در فضای مجازی
09:52 - 1400/11/11

یکی از مهم تریت آسیب های بازی های رایانه ای، غرق شدن کودک در دنیای خیال و ایجاد بستر آسیب در بزرگسالی است.

 

مراقبت از فرزندان در فضای مجازی

مراقبت از فرزندان در فضای مجازی 23:15 - 1400/11/03

مراقبت از فرزندان در فضای مجازی

خطرات فضای مجازی

خطرات فضای مجازی
13:58 - 1400/10/14

خطرات فضای مجازی

نقش دین در آینده فضای مجازی

نقش دین در آینده فضای مجازی
12:51 - 1400/09/30

توجه به عوامل و پیشران‌های فضای مجازی، می‌تواند مومنان و دینداران را در استفاده از فضای مجازی برای تبلیغ و گسترش دین یاری رساند.

فضای مجازی

فضای مجازی
09:52 - 1400/09/20

لزوم فعالیت طلاب در فضای مجازی امری است جدی چرا که دشمنان هجمه بسیار وسیع و شبهه افکنی های متعددی به راه انداختند و این امر طی سالیان سال مورد دغدغه مقام معظم رهبری بوده و هست که خدایی ناکرده امکان دارد بازنده اصلی آن خود قشر مذهبی دغدغه مند باشند قابل ذکر است لازمه بحث و فعالیت در فضای مجازی و رفع شبهات، مهارت افزائیست که بر تمام دغدغه مندان این بخش واجب شرعی است چرا که دشمنان اسلام و انقلاب به طور شبانه روز فعالیت دارند و برایشان لحظه ای عقب نشینی معنایی ندارد. 

صفحه‌ها