آفت عقل

منبع اصلی ایمان شرع است یا عقل است؟

عقل انسان,تعریف عقل در فلسفه,تعریف عقل در روانشناسی,عقل در قرآن
11:02 - 1400/09/07

عقل، حیاء و دین. آدم گفت من عقل را انتخاب می‌کنم. جبرئیل به حیاء و دین گفت: شما بروید. ولی آن‌دو به جبرئیل گفتند: به ما دستور داده شد هر جا که عقل بود، همان‌جا باشیم. جبرئیل گفت: به آنچه که دستور دارید عمل کنید. سپس عروج کرد

اعتقاد به خدا مبتنی بر دلیل عقلی

اعتقاد به خدا مبتنی بر دلیل عقلی
12:13 - 1400/09/04

اعتقاد به خدا و دین، برخواسته از فطرت نهادینه شده در وجود انسان‌هاست که با به کار گیری عقل می‌توان آن را شکوفا کرد.

عقل دربند

17:34 - 1400/07/29

عقلی که در بند میل و خواست انسان باشد کارکرد همیشگی خود را از دست می‌دهد و دین را خرافه می‌پندارد.

سينه عاقل مخزن راز اوست

سينه عاقل مخزن راز اوست 08:49 - 1400/07/24

امام علی علیه السلام فرمودند:

 سينه عاقل مخزن راز اوست، گشاده رويى دام محبت، و تحمل آزار ديگران پوشاننده عيوب انسان است.

نهج البلاغه حکمت 6

آیا عقل هر اندازه باشد، هدیه‌ای‌ خدادادی و ثابت بوده و نباید برای افزودن آن تلاش کرد؟!

عقل
12:45 - 1400/04/07

هوش انسان با ترفندهایی قابل افزایش است، در حقیقت به معنای آموزش بهره‌برداری صحیح از همان میزان هوش خدادادی است که شاید همه آن به کار گرفته نشده باشد.

آفت عقل

10:58 - 1400/03/13

عقل مثل درخت میوه داراست که میوه آن، کار درست است. اگر آفت به جان درخت افتاد، میوه اش پوک و فاسد می شود. آفت درخت عقل، خودپسندی است. خودپسندی، عقل و تشخیص درست را از انسان می گیرد.

آفت عقل

11:13 - 1400/03/12

هر میوه ای که مراقبت نشود، فاسد می شود. عقل مثل میوه است که آفت آن خود پسندی است. خود پسندی مثل کرم درون میوه است که از بیرون آن، چیزی از آثار مخرب آن پیدا نیست. اما وقتی آن را باز کنیم، پی به باطن نابود شده آن می بریم.