آفرینش انسان

چگونگی حمایت خداوند از مظلومان عالم در برابر ستمگران

11:59 - 1402/02/25

مظلومان واقعی که پس از توکل به خدا و قدم برداشتن در راستای ظلم‌ستیزی، نتوانسته‌اند بر انسان‌های شرور چیره شوند، غیر از آنکه بهشت، پاداش صبر آنان است، بی شک مورد حمایت‌های دنیایی خداوند نیز قرار خواهند گرفت.

هدف از خلقت انسان به زبان ساده

هدف از خلقت انسان به زبان ساده
12:56 - 1401/08/24

خداوند سبحان انسان را خلق کرد و سرمایه وجود و شعور را به او داد و مقدار این سرمایه را با حکمت و لطف خویش به تناسب بین افراد تقسیم کرد بطوری که هر کسی می‏‌تواند با استفاده از این امکانات و به اندازه آن به کمال خویش دست یابد و سعه وجودی خویش را گسترش دهد.

انسان گوشه ای از خلقت حکمت آمیز خداوند

خلقت انسان
12:54 - 1400/09/20

خلقت خداوند بر اساس حکمت می باشد و هر کدام از اجزاء خلقت هدفی از خلقت خودشان را دارا می باشند، انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

زمانی که خداوند انسان را آفرید در چه سن و سالی بود

زمانی که خداوند انسان را آفرید در چه سن و سالی بود
09:16 - 1400/08/05
چرا خدا من را آفرید

استاد محمدی شاهرودی
08:05 - 1400/08/03

من از آفرینش خود راضی نیستم و آن را ظلم به خود می‌دانم، چرا خدا من را آفرید و چرا نیازمند آفرید؟

چرا خدا منو آفرید

استاد محمدی شاهرودی
12:27 - 1400/07/25

من نمیخواستم به دنیا بیام و عذاب بشم چرا خداوند منو آفرید؟

عمر کوتاه برخی از اطفال و عدل و حکمت الهی

استاد محمدی شاهرودی
12:48 - 1400/07/17

حکمت آفرینش طفلی که عمر کوتاهی دارد و ثمری جز داغی برای والدین ندارد چیست؟ آیا این پدیده با حکمت و عدل الهی سازگار است؟

با چه اجازه ای ما رو آفرید

استاد محمدی شاهرودی
07:24 - 1400/07/08

چرا خداوند انسان را بدون اجازه خودش خلق کرد و چرا باید در دنیا اینقدر سختی بکشیم؟

هدف خداوند از آفرینش انسان چیست

هدف خداوند از آفرینش انسان چیست
10:53 - 1400/06/29
خلقت انسان به صورت خداوند

آفرینش انسان
07:25 - 1400/04/19

«خدا انسان را به صورت خود آفرید»! این حدیث از نظر سند چگونه است؟ و معنای آن چیست؟

مارسلو گلیزر و رابطه علم و دین

06:33 - 1398/12/15

مارسلو گلیزر: بین علم و دین دشمنی وجود ندارد.