آقای قاضی

بازگشت مقتدرانه «آقای قاضی» همراه با ریحانه

11:45 - 1403/03/08

"آقای قاضی" حالا از تصمیم خود به استعفا برگشته است تا در هر جلسه دادگاه با اقتدار بیشتری حکم به عدالت و امید بدهد. قاضی خلج بازگشته است تا انتقام "ریحانه" را از قاتلان قانون‌گریزش بگیرد.