آيا توسل به مردگان جايز است

توسل به ائمه برای حاجت

توسل به ائمه برای حاجت
10:21 - 1400/09/04

توسل به اهل بیت(علیهم‌السلام) به معنای نفی ارتباط مستقیم با خداوند نیست؛ بلکه یک مسلمان هم می‌تواند به طور مستقیم و هم با واسطه حاجات خود را به درگاه الهی اعلام کند. در میان مذاهب اسلامی تنها وهابیت با توسل به واسطه برای ارتباط با خداوند مخالف کرده‌ است.

توسل به اهل بیت و عبادت

توسل به اهل بیت و عبادت
10:26 - 1400/08/10

یکی از مشکلات وهابیت نداشتن فهم درست از آیات قرآن کریم است؛ زیرا آن‌ها قرآن را طوری که می‌خواهند تفسیر به رای می کنند و همین باعث انحراف و کج فهمی آن‌ها از دین، و باعث دور شدن  جامعه از ارزش‌های خود شده است.

کدام آیه تأییدی است بر وسیله قرار دادن و چگونه آن را توجیه می کند؟

کدام آیه تأییدی است بر وسیله قرار دادن و چگونه آن را توجیه می کند؟
10:23 - 1400/08/06

قرآن کریم می فرماید: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و وسیله‏ اى براى تقرب به او بجوئید و در راهش جهاد کنید، باشد که رستگار شوید»

فلسفه توسل به اهل بیت چیست

استاد محمدی شاهرودی
07:46 - 1400/07/18

خداوند متعال فرموده است ادعونی استجب لکم، با وجود خداوند چه نیازی داریم به توسل به ائمه علیهم‌السلام؟

توسل در نگاه اسلام

توسل
11:18 - 1400/04/08

توسل به پیامبران و اولیای الهی، از باورهای اعتقادی مسلمانان است.

فتوای وهابیت به حرمت سفر برای زیارت قبر پیامبر

زیارت قبر پیامبر
13:46 - 1399/10/08

در حالیکه جهان اسلام قرن‌هاست بر جواز زیارت قبر پیامبر (ص) و عامل تقرب بودن این زیارت و سفر برای انجام این زیارت، تاکید داشته و دارد، اما وهابیت تحت تاثیر موهومات ابن تیمیه، سفر برای زیارت قبر پیامبر را جایز ندانسته و بدین وسیله خود را از این موهبت الهی محروم ساخته است به عبارت دیگر می‌توان گفت وهابیان جاماندگان از سفر الهی هستند.