آیات کوتاه

حرف خدا برای کودکان «مرا یاد کن تا تو را یاد کنم»

مرا یاد کن تا تو را یاد کنم
13:55 - 1400/09/24

حرف خدا برای کودکان «مرا یاد کن تا تو را یاد کنم»،حرف خدا برای کودکان «مرا یاد کن تا تو را یاد کنم»،حرف خدا برای کودکان «مرا یاد کن تا تو را یاد کنم»

سوره عصر برای کودکان

-سوره عصر برای کودکان
08:32 - 1400/09/22

-سوره عصر برای کودکان

حرف خدا برای کودکان «دوربین‌های غیبی»

دوربین غیبی الهی
09:01 - 1400/09/21

حرف خدا برای کودکان «دوربین‌های غیبی»

حرف خدا برای کودکان «یاری کردن خدا»

یاری کردن خدا
08:54 - 1400/09/21

حرف خدا برای کودکان «یاری کردن خدا»،حرف خدا برای کودکان «یاری کردن خدا»،حرف خدا برای کودکان «یاری کردن خدا»،حرف خدا برای کودکان «یاری کردن خدا»

پیام قرآنی الحمدلله برای کودکان

پیام قرآنی الحمدلله برای کودکان
12:45 - 1400/09/20

الحمدلله

کلیپ سوره ناس کودکانه

کلیپ سوره ناس کودکانه
13:03 - 1400/09/11

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نام خداوند رحمتگر مهربان

حرف خدا برای کودکان «ترس از خدا شجاعت می‌یاره»

13:55 - 1400/09/10

حرف خدا برای کودکان «ترس از خدا شجاعت می‌یاره»،حرف خدا برای کودکان «ترس از خدا شجاعت می‌یاره»،حرف خدا برای کودکان «ترس از خدا شجاعت می‌یاره»،حرف خدا برای کودکان «ترس از خدا شجاعت می‌یاره»

آیه انفاق برای کودکان

13:04 - 1400/09/10

آیه انفاق برای کودکان

مهربان‌ترینِ مهربانها

مهربانترینِ مهربانها
13:53 - 1400/09/09

خداوند مهربانترینِ مهربانهاست.

حرف خدا برای کودکان «فرمانروای آسمان و زمین»

13:43 - 1400/09/09

حرف خدا برای کودکان «فرمانروای آسمان و زمین»،حرف خدا برای کودکان «فرمانروای آسمان و زمین»،حرف خدا برای کودکان «فرمانروای آسمان و زمین»،حرف خدا برای کودکان «فرمانروای آسمان و زمین»

حرف خدا برای کودکان «جایی که هیچکس نبیند»

13:38 - 1400/09/09

حرف خدا برای کودکان «جایی که هیچکس نبیند»،حرف خدا برای کودکان «جایی که هیچکس نبیند»،حرف خدا برای کودکان «جایی که هیچکس نبیند»،حرف خدا برای کودکان «جایی که هیچکس نبیند»

قرآن دوست قوی و مهربان

قرآن دوست مهربان
13:14 - 1400/09/09

همه دوست دارند با یکی که خیلی مهربون و خوش اخلاقه دوست بشن، باهاش حرف بزنن، از حرف‌های خوب و قشنگش لذت ببرن ، 

صفحه‌ها