آیا توسل به مردگان جایز است

توسل برای حاجت گرفتن دلیل بر حقانیت

توسل برای حاجت گرفتن دلیل بر حقانیت
19:16 - 1400/07/18

توسل کردن به هر وسیله‌ای دلیلی بر حقانیت آن نیست تنها مواردی را که با دلایل متقن اثبات شده است را می‌توان وسیله تقرب الهی قرار داد؛ مانند توسل به قبور معصومان.

به مردها فرصت بدهیم که خودشان را نشان بدهند

به مردها فرصت بدهیم که خودشان را نشان بدهند 13:37 - 1400/07/07

تنها پارو نزن     

به مردها فرصت بدهیم که خودشان را نشان بدهند

 فرصت دادن به مردها در خانه برای محبت کردن یعنی اینکه خانم‌ها گاهی میدان عشق‌ورزی را خالی کنند و سکوت کرده به مرد زندگی‌شان اجازه ورود به دنیای محبت کردن بدهند. به‌جا محبت کنید و در جای مناسب سکوت.

چـرا برای حل مشکلاتمان بجای استعانت از خدای قادر از ائمه و اولیا کمک می خواهیم؟

12:52 - 1400/04/01

چنین کمک‌خواهی از مخلوق خدا، منفک از کمک‌خواهی از خدا نیست، بلکه عین کمک‌خواهی از اوست. و در جهان‌بینی یک فرد موحد که همه جهان را فعل خدا و مستند به وی می‌داند، چاره‌ای جز این نیست.

با آیاتی مانند«ایاک نعبد و ایاک نستعین» چرا بازبه پیامبر و ائمه توسل می جوییم؟

09:15 - 1400/03/29

درخواست کمک از غیر خدا بسان کمک‌خواهی از عوامل طبیعی، بر دو نوع است: یکی عین توحید و دیگری مایه‌ی شرک است؛ یکی ملازم با یاد خدا و آن دیگری موجب فراموشی خداست.

توسل به مردگان

توسل
12:14 - 1399/10/03

وهابیان سال‌هاست که ملت مسلمان را به‌خاطر انجام اموری چون توسل و شفاعت و... تکفیر می‌کنند و در مورد احادیثی که مسلمانان در مقابل آن‌ها اقامه می‌کنند، بعضا می‌گویند این احادیث مربوط به زمان حیات پیامبر است نه پس از مرگ، در حالی‌که دلیل آن‌ها بر جدا کردن حیات از مرگ، تنها ترک این عمل توسط صحابه است که دلیلی باطل است.