شهادت امام حسن عسگری-ع آغاز امامت امام مهدی-عج ارسال رصد

اثبات یگانگی خدا به زبان ساده

دلایل یگانگی خداوند 08:29 - 1400/04/06

برای توحید دلایل زیادی آورده‌‏اند که به چند دلیل اشاره می‌شود:
1- دلیل فطری
2- دیگر از دلایل توحید، وحدت و هماهنگی هستی است.
3- دلیل هدایت

در خصوص معرفت وحدانیت خدا دلیل بیاورید. 07:33 - 1400/04/06

همان گونه که فطرت بر وجود خداوند دلالت دارد، بر یگانگی او نیز دلالت دارد؛ زیرا انسان در برابر مشکلات و گرفتاریها (که امیدش از همه جا قطع می شود) آهنگ توحید را در ژرفای وجود خود می شنود که او را به سوی "مبدأ یگانه‏ ای" فرامی خواند که قدرت مافوق همه مشکلات و فراتر از تمامی عالم اسباب است.

دلایل یگانگی خداوند چیست 10:09 - 1400/04/03

برای توحید دلایل زیادی آورده‏ اند که به چند دلیل اشاره می شود: 1- دلیل فطری: فطرت و نهاد هر انسانی گواهی میدهد قدرتی مافوق همه قدرت‏ها وجود دارد.2- وحدت و هماهنگی هستی: هر کس جهان هستی را مطالعه کند و می بیند مجموعه‏ای هماهنگ و واحدی به هم پیوسته است. این وحدت و هماهنگی از وحدت و یگانگی خالق خبر می دهد.

تمامی حقوق متعلق به اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه می باشد