احترام به دیگران

ملاک احترام

ملاک احترام 12:58 - 1400/10/23

ملاک احترام

احترام به شخصیت افراد نه داریی آنها

08:03 - 1400/10/22

-به شخصیت افراد احترام بگذارید نه دارایی های آنها

کسی که به استادش بی‌احترامی میکنه اصلا قابل اعتماد نیست

حدیث در مورد احترام به دیگران.حدیث در مورد ادب و احترام 14:18 - 1400/09/25

اونی که به استادش بی‌احترامی می‌کنه‌، اصلا قابل اعتماد نیست.

عکس نوشته کودکانه برای احترام گذاشتن و بی احترامی کردن

عکس نوشته کودکانه برای احترام گذاشتن و بی احترامی کردن 14:07 - 1400/07/10

1. احترام گذاشتن، بی احترامی کردن
2. زرنگ و باهوش، تنبل
3. دوستی، دشمنی

عکس نوشته کودکان درباره احترام و بی احترامی

عکس نوشته کودکان درباره احترام و بی احترامی 13:58 - 1400/07/10

عکس نوشته کودکان درباره احترام و بی احترامی

احترام استاد

احترام استاد 10:26 - 1400/05/17

امام علی عليه السلام فرمود:

اولياء خدا در ميان مردم اند

اولياء خدا در ميان مردم اند
09:59 - 1400/03/17