احتکار چیست

صنعت احتکار سازی
صنعت احتکار سازی 06:20 - 1397/07/02

-اخیرا احتکار در صنعت خودروسازی موجب بروز برخی نارضایتی های عمومی شده است.

اخلاق عمومی
اخلاق عمومی 11:11 - 1397/06/22

-احتکار و خرید بیش از حد نیاز خود عامل مهمی برای ایجاد مشکلات اقتصادی است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.