احکام ازدواج

ازدواج
ازدواج موقت 99 ساله، بدون تعیین مهریه 20:15 - 1399/10/30

-  آیت الله خامنه ای:  اگر عقد موقت بدون مهریه بوده است؛ اصل عقد باطل است و هر وقت که فهمیدند باید از هم جدا شوند.

شک در شرائط محرمیت رضاعی 22:59 - 1399/10/23

- در صورت شک در تحقق شرائط محرمیت رضاعی، محرمیت حاصل نمی شود

ازدواج
ازدواج با خواهرهمسر بعد از جدایی 08:23 - 1399/08/29

- به نظر مقام معظم رهبری بنا بر احتیاط واجب بعد از اتمام عده می توانید با خواهر او ازدواج کنید.

ازدواج
معیار بخشیدن مدت در ازدواج موقت 20:49 - 1399/08/25

- با هر لفظی که عرفا دلالت بر بخشش باقیمانده عقد موقت می کند بگوید، صحیح است.

ازدواج
ازدواج برای زنی که از شوهر سابقش طلاق نگرفته 09:33 - 1399/08/19

- تا زمانی که صیغه طلاق خوانده نشده و خانم، عدّه طلاق را سپری نکرده است، عقد ازدواج با شخص دیگر باطل است.

ازدواج موقت
اذن پدر در ازدواج موقت برای فردی که رابطه نامشروع داشته 12:02 - 1399/05/05

- اگردختری رابطه نامشروع ( نعوذ بالله)‌ داشته اما پرده اش از بین نرفته باشد  اگر چه حكم باكره را ندارد ولى احتياط ‏در اجازه از پدر يا جدّ پدرى بهتر است ترك نشود.

ازدواج موقت
عدم ذکر مهریه یا مدت عقد موقت 05:40 - 1399/05/02

- در ازدواج موقت اگر مهریه معلوم ولی مدت نامعلوم باشد، احتیاط واجب در این است هم مدت را ببخشد و هم طلاق داده شود.  و اگر مهریه نامعلوم باشد، عقد باطل است.

نامزدی
ارتباط در دوران نامزدی 23:43 - 1399/04/28

- در دوران نامزدی تا زمانی که عقد ازدواج خوانده نشده است، دختر و پسر با هم نامحرم هستند و هرگونه ارتباطی که خارج از ضوابط و احکام شرعی باشد و یا مفسده‌ای بر آن مترتب باشد، جایز نیست.

ازدواج
ازدواج دائم بدون بخشش باقی مدت عقد موقت 22:59 - 1399/01/16

- ازدواج دائم بدون بخشش باقی مدت عقد موقت باطل است و لازم است عقد دائم مجددا تکرار شود.

موقت
ازدواج با دختر رشیده 18:10 - 1399/01/07

- ازدواج (موقت یا دائم) با دختر باکره‌ بدون اجازه پدر بنا بر احتیاط واجب عقد صحیح نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.