احکام اعتکاف

اعتکاف
اجازه شوهر برای اعتکاف 11:54 - 1397/12/27 بازدید: 117

-اعتکاف زن نباید حقی از همسرش را زائل کند.

اعتکاف
احکام خروج معتکف از مسجد 11:00 - 1397/12/25 بازدید: 201

- خارج شدن از مسجد برای حمام كردن(نظافت)، برا‌ی غسل مستحبی، وضو گرفتن برای خواندن قرآن يا نماز مستحبی، برای شستن دندان‌ها و دست‌ها، اشكال ندارد، ولی بايد به قدر حاجت اكتفا كند و طول ندهد.

اعتکاف
محرمات اعتكاف 23:34 - 1397/12/24 بازدید: 139

-  محرمات اعتكاف عبارتند از: بوييدن چيزهای خوشبو، خريد و فروش، امور جنسی و شهوت‌آميز و استمنا

اعتکاف
احكام مخصوص بانوان در اعتکاف 21:51 - 1397/12/24 بازدید: 134

- در صورتی که زن در ایام اعتکاف حائض‌شود حتى اگر در ساعات آخر روز سوم باشد اعتكاف باطل مى‌شود و بايد فوراً از مسجد خارج شود.

اعتکاف
خرید و فروش در ایام اعتکاف 20:13 - 1397/12/23 بازدید: 298

- خرید و فروش در ایام اعتکاف حرام است ولی موارد ضروری مانند معامله برای خودش در ایام اعتکاف بدان احتیاج دارد و نفقه خانواده اشکالی ندارد.

اعتکاف، استحاضه، کثیره
استحاضه کثیره و انجام اعتکاف 22:38 - 1397/08/23 بازدید: 243

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مستحاضه به وظيفه اش نسبت به روزه‌ عمل كند، اعتكافش صحيح است و با فرض نبود مکان براي غسل در مسجد، خروج از مسجد برای غسل هم اشكال ندارد ولى بايد به قدر حاجت اكتفا كند و طول ندهد.

اعتکاف، مبطلات، عمدی
ارتکاب عمدی مبطلات اعتکاف 22:05 - 1397/07/16 بازدید: 144

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در حال اعتکاف، بوییدن عطرعمدا یا سهوا بنابر احتیاط واجب اعتکاف را باطل می کند.

اعتکاف، نیت، پشیمانی
بازگشت از نیت اعتکاف و پشیمانی از آن 22:03 - 1397/07/16 بازدید: 171

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر معتکف از نیت اعتکاف برگشته ولی پشیمان شود، اعتکاف باطل می شود.

اعتکاف، عطر، لذت
بوییدن عطر بدون قصد لذت در اعتکاف 23:27 - 1397/07/11 بازدید: 277

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در حال اعتکاف، بوییدن عطر و گیاهان خوش بو برای لذت بردن حرام است و بنابر احتیاط واجب اعتکاف باطل می شود.

انجام غسل جنابت در منزل هنگام اعتکاف 22:45 - 1397/06/04 بازدید: 176

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر آب مسجد برای غسل جنابت سرد باشد، معتکف می تواند با رعایت اموری، برای غسل به خانه مراجعه و سپس بازگردد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.