احکام انتخابات

انتقاد نامزدها از عملکرد مسئولان در انتخابات 10:57 - 1400/03/23
انتقاد نامزدها از عملکرد مسئولان در انتخابات

 

سوال: آیا انتقاد نامزدها در #تبلیغات_انتخاباتی از عملکرد مسئولان قبلی شرعاً اشکال دارد؟

جواب: بیان ضوابط و شرایط و نقد کردن دیگران جهت روشن‌شدن اذهان، مانعی ندارد ولی باید از هتک حرمت، تهمت و توهین اجتناب نمود. 

فعالیت انتخاباتی کارمند در ساعات اداری 07:41 - 1400/03/22
احکام انتخاباتی

 فعالیت انتخاباتی کارمند در ساعات اداری

سوال: اگر کارمند دولتی در وقت اداری به انجام اموری از قبیل تبلیغ برای نامزد دلخواه خود بپردازد، جایز است؟

جواب: در ساعات اداری باید طبق مقررات اداری به انجام وظایف محوله خود بپردازد و برای فعالیت های غیر مرتبط مطابق قوانین مرخصی بگیرد.

 

 

وظیفه مردم در قبال انتشار دروغ و شایعه در انتخابات 08:04 - 1400/03/19

- در قبال شایعات و مطالب دروغی که در فضای مجازی  باید از شایعات و مطالب دروغ جلوگیری کرد.

عمل به تکلیف در انتخابات 15:21 - 1400/03/18
عمل به تکلیف در انتخابات 

 

سؤال: عمل به تکلیف در انتخابات ، مقدم است یا رسیدن به نتیجه؟ چگونه می توان هم به تکلیف عمل کرد و هم به دنبال نتیجه مطلوب بود؟

جواب: تکلیف گرایی با دنبال نتیجه قانونی و شرعی بودن، منافات ندارد هر چند در انجام تکلیف تحقق نتیجه نیز مورد توجه است.

حکم رأی دادن سفید و بی نام 10:52 - 1400/03/17

- رأی دادن سفید اگر موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است.

شرکت در انتخابات 10:35 - 1400/03/17

- شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران واجب عینی است.

حکم شرکت در انتخابات 08:31 - 1400/03/11

- شرکت در انتخابات، یک وظیفه شرعی، اسلامی و الهی است.

وظیفه شخص در صورت نشناختن نامزد اصلح 08:31 - 1400/03/11

- در هر صورت شرکت در انتخابات نظام جمهوری اسلامی برای افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعی است.

وظیفه خواص در قبال شناساندن اصلح 06:56 - 1400/03/10

- همگان به ویژه خواص و علما وظیفه دارند با حداکثر دقت، افراد اصلح را با حجت شرعی شناسایی کرده و به مردم معرفی کنند.

تخریب نامزدها جهت رأی آوردن 06:55 - 1400/03/10

-  باید از هتک حرمت، تهمت و توهین اجتناب کرد.

وظیفه خواص در قبال شناساندن اصلح 11:15 - 1400/03/09
 وظیفه خواص در قبال شناساندن اصلح

 وظیفه خواص در قبال شناساندن اصلح

 سوال: وظیفه روحانیون و خواص در قبال شناساندن فرد اصلح چیست؟ آیا از لحاظ شرعی تکلیفی بر عهده آنها می باشد؟

جواب: همگان به ویژه خواص و علما وظیفه دارند با حداکثر دقت، افراد اصلح را با حجت شرعی شناسایی کرده و به مردم معرفی کنند و مردم را در انتخاب درست یاری دهند. عدم دخالت خطرناک است؛ دخالت بدون بصیرت و حجت هم خطرناک است.

عدم شرکت در انتخابات یا دادن رأی سفید 22:59 - 1398/11/27

- شرکت نکردن در انتخابات جایز نیست و اگر به شخص خاصی اعتماد نکردید می توانید رأی سفید بدهید.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.