احکام بانوان

عزاداری
اصلاح و آرایش بانوان در ایام عزاداری محرم و صفر 10:49 - 1399/06/05 بازدید: 224

اصلاح و آرایش سر و صورت بانوان در ایام عزاداری محرم و صفر به خودی خود اشکال ندارد

عاشورا
خواندن زیارت عاشورا در ایام عادت ماهانه 23:55 - 1399/06/02 بازدید: 160

خواندن زیارت عاشورا، با داشتن عذر شرعی [حیض و جنابت] ، اشکال ندارد.

پوشش
مقدار واجب پوشش زنان در نماز 05:36 - 1399/05/21 بازدید: 59

- بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موی خود را به غیر از صورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است و دست ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق با پوششی که کاملاً بدن را می پوشاند.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
امور مستحب برای حائض 05:32 - 1399/04/24 بازدید: 491

- مستحب است زن حائض، هنگام نماز، خود را پاک کرده و وضو یا تیمم نموده و مشغول ذکر و دعا شود.

جبیره
وضو و غسل بعد از تتو 22:08 - 1399/04/10 بازدید: 1360

-  زنی که تتو انجام داده و ابرویش زخم یا جراحت دارد اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید طبق معمول وضو و غسل انجام دهد، و اگر آب برای آن ضرر دارد، باید اطراف آن را بشوید.

پوشش دعا
حجاب زن در هنگام دعا 22:07 - 1399/04/10 بازدید: 993

- برای زن هنگام دعا کردن با فرض نبود نامحرم، حجاب واجب نیست.

استحاضه، نماز، غسل
وظیفه مستحاضه متوسطه برای نماز 13:04 - 1399/03/28 بازدید: 72

علاوه بر کارهای در استحاضه قلیله، در هر شبانه روز، پیش از نماز صبح یک غسل هم باید انجام دهد.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
حکم خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه 18:19 - 1399/02/27 بازدید: 8381

قرائت قرآن جز آياتى كه سجده واجب داردجايز است، هرچند خواندن بيش از هفت آيه كراهت دارد.

حائض،قدر
وظیفه حائض و جنب در شب های قدر 11:01 - 1399/02/23 بازدید: 738

- انجام اعمال شب قدر مانند غسل، خواندن دعا، زیارات و انجام سجده برای جنب و حائض اشکالی ندارد.

مسافر
قصد ده روز بانوان در حال حیض 09:09 - 1399/02/10 بازدید: 155

- اگر خانمی در سفر قصد ده روز کرده و چند روز اول را حیض بوده روز های باقی مانده که در آنجاست  نمازش  کامل و روزه صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.