احکام بانوان

روزه حایض در ماه رمضان

روزه
09:11 - 1396/03/25

- زن حایض در صورت پاکی قبل از اذان صبح و داشتن وقت، باید غسل کرده و روزه بگیرد.

روزه زن باردار

روزه
09:57 - 1396/03/22

- اگر زن باردار، ترس از ضرر برای جنین داشته باشد، نباید روزه بگیرد.

روزه زن شیرده و استفاده از شیر خشک

روزه
09:03 - 1396/03/22

- زن شیرده در صورت مضر بودن روزه برای نوزاد، نباید روزه بگیرد ولی در صورت عدم ضرر شیر خشک برای نوزاد، بنابر احتیاط واجب باید روزه بگیرد.

اجبار زن به اقامت در شهر

ازدواج
18:11 - 1396/03/17

- اجبار زن به اقامت در شهر با وجود حرج و ضرر برای وی، جایز نیست.

تکلیف زن پس از پاکی از استحاضه

استحاضه
16:47 - 1396/03/15

- مستحاضه، در صورت پاکی از استحاضه قلیله؛ باید ضمن تطهیر خود، برای نماز وضو بگیرد.

حکم نماز آیات برای مستحاضه

16:20 - 1396/03/15

- زن مستحاضه باید مطابق دستورالعمل نمازهای یومیه، نماز آیات را بجا آورد و بنابر احتیاط واجب برای نماز یومیه و آیات،‌ وضو و غسل جدا انجام دهد.

وظیفه زن مستحاضه در حال روزه

استحاضه
19:29 - 1396/03/14

- زن مستحاضه با انجام غسلی که در روز بر او واجب شده، می تواند روزه بگیرد.

احکام قطع شدن استحاضه

استحاضه
19:14 - 1396/03/14

- در صورت قطع نشدن خون استحاضه هنگام غسل، غسل صحیح می باشد.

نماز مستحب و احتیاط، سجده سهو برای مستحاضه

استحاضه
19:11 - 1396/03/14

- زن مستحاضه با مراعات وظایف مذکور، می تواند نماز مستحب خوانده و بدون تکرار وظایف مستحاضه، بلافاصله بعد از نماز،‌ نماز احتیاط، سجده سهو و قضای سجده یا تشهد فراموش شده را بجا آورد.

حکم آمیزش و طلاق زن مستحاضه

استحاضه
19:00 - 1396/03/14

- آمیزش با زن در استحاضه قلیله، اشکال ندارد و طلاق در حالت استحاضه نیز صحیح است.

اطاعت زن از شوهر در امور جنسی

ازدواج
18:54 - 1396/03/08

- زن نباید بدون عذر شرعی در مسائل جنسی از شوهرش تخلف نماید و الا حق نفقه و همخوابی نخواهد داشت.

حکم نماز واجب و نماز قضا برای مستحاضه

استحاضه
16:11 - 1396/02/15

- مستحاضه برای انجام نماز واجب و نماز قضا، باید مطابق دستورالعمل اقدام نماید.

صفحه‌ها