احکام بورس

بورس
کسب درآمد از طریق سبدگردانی 21:19 - 1399/07/25 بازدید: 36

- اگر صاحب سرمایه به شما وکالت دهد با سرمایه اش در معاملات بورس درآمد کسب کنید و مقدار مشخصی از سود را به او و بقیه را بابت حق الزحمۀ خود بردارید، اشکال ندارد.

خمس
محاسبه خمس سهام بورس طبق نظر رهبری 22:54 - 1399/05/06 بازدید: 83

-اگر با درآمد بین سال خریده شده: در این صورت در سررسید سال خمسی اول باید به قیمت روز، محاسبه و خمس آن پرداخت شود.

بورس
حکم سبد گردانی در بورس 22:04 - 1399/04/25 بازدید: 171

- آیت الله خامنه ای: اگر در قالب يكى از عقود اسلامى (از جمله مضاربه، وکالت) باشد، اشكال ندارد؛

خمس
خمس هدیه ای که در بورس سرمایه گذاری شده 21:53 - 1399/04/15 بازدید: 174

- به نظر مقام معظم رهبری هدیه اگر به قصد تجارت خریداری شده، ارزش افزوده آن سرسال خمسی مشمول خمس می باشد.

خمس
خمس کودک و سال خمسی او 13:43 - 1399/03/27 بازدید: 149

-آیت الله خامنه ای: پرداخت خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ شخص غیر بالغ و همچنین خمس درآمد کسب و کار او بر ولی واجب نیست، بلی در صورتی که سود و درآمد حاصله تا زمان بلوغش باقی بماند ادای خمس آن بنا بر احتیاط بر خود او، واجب است.

معامله
کسب درآمد از طریق پیش بینی سهام 23:15 - 1398/08/09 بازدید: 397

- سود حاصله از کسب درآمد از طریق پیش بینی سهام جایز نیست و مالک نمی شود.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.