اربعین حسینی ارسال رصد

احکام جماع

کراهت نزدیکی و بارداری در شب وسط ماه 23:16 - 1397/08/21

-  در روایات از نزدیکی در شب وسط ماه یعنی شب پانزدهم نهی شده است.

بازی زن با آلت هنگام نزدیکی با همسرش 00:49 - 1397/08/18

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بازی زن با آلت خود هنگام نزدیکی با همسرش، جایز نیست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.