احکام حائض

حائض،قدر
وظیفه حائض و جنب در شب های قدر 09:35 - 1400/02/11

- انجام اعمال شب قدر مانند غسل، خواندن دعا، زیارات و انجام سجده برای جنب و حائض اشکالی ندارد.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
حائض و سوره هاي سجده دار 09:33 - 1400/02/11

- طبق نظر آیات عظام رهبری، مکارم، سیستانی و صافی: فقط خواندن آیه سجده بر زن حائض حرام است و خواندن بقیه آیات این سوره‌ها،‌ اشکالی ندارد.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
ختم صلوات و اذکار در ایام عذر شرعی 09:32 - 1399/08/19

قرائت آیاتی که سجده واجب دارد بر جنب و حائض حرام است و قرائت سایر آیات در غیر اوقات نماز برای حائض کراهت دارد.

حائض
رنگ کردن مو در ایام قاعدگی 18:26 - 1398/12/24

-  رنگ کردن موی سر در ایام قاعدگی اشکال شرعي ندارد. اما مکروه است.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
لمس آیات قرآن و نام خداوند توسط حائض 23:25 - 1398/03/01

- طبق نظر مشهور مراجع معظم تقلید، بر زن حائض حرام است تا وقتی که از حیض پاک نشده،‌ خط قرآن، نام خداوند متعال و صفات خاصه او را لمس کند.

حائض، مشاهد، مشرفه، حرم، ائمه، عبور
زن حائض و عبور از مسجد 23:32 - 1397/09/06

- عبور زن حائض از مسجد (غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی) به طوری که از یک درب وارد و از درب دیگر خارج شود، اشکال ندارد.

حائض، مشاهد، مشرفه، حرم، ائمه، عبور
زن حائض و عبور از مشاهد مشرّفه 20:13 - 1396/11/08

- طبق نظر مراجع معظم تقلید؛ عبور زن حائض از مشاهد مشرّفه، جایز نیست.

حائض، مشاهد، مشرفه، حرم، ائمه
زن حائض و توقف در مشاهد مشرّفه 23:17 - 1396/11/07

- طبق نظر مراجع معظم تقلید؛ توقف حائض در مشاهد مشرّفه، جایز نیست.

قرآن، خدا، لمس، حیض، حائض
لمس قرآن و اسماء الهی توسط حائض 22:41 - 1396/11/03

- طبق نظر مشهور مراجع معظم تقلید، بر زن حائض حرام است تا وقتی که از حیض پاک نشده،‌ خط قرآن، نام خداوند متعال و صفات خاصه او را لمس کند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.